Aleksandr Xakimovun yeni kitabının təqdimatı

0
339

Yanvarın 30-u Ədəbiyyat Klubu çərçivəsində tanınmış yazıçı, jurnalist və ssenarist Aleksandr Xakimovun yeni kitabının təqdimatı olacaq.

MESSAGES (Müraciətlər) kitabı, varlıq məsələləri haqqında hekayələr, məqalələr, esselər, şeirlər və ssenarilər toplusudur. Müəllif dürüstcə etiraf edir – qaldırdığı bəzi suallara müəyyən cavabı verə bilmədi, lakin oxucunu suallar haqqında müstəqil şəkildə düşünməyə dəvət edir.

Aleksandr Xakimovun asan, əlçatan formada ən ciddi mövzular haqqında yazdığı kitab geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.
40 il əvvəl Aleksandr Xakimov orta məktəbi bitirmişdi. Bu hadisə ilə eyni zamanda NASA Yupiter, Saturn və Uran planetlərin öyrənilməsi üçün Voyacer seriyasından olan iki avtomatik zondunu kosmosa göndərmişdir. Bütün bu qırx il Voyacer kosmosda uçdu, onu araşdıraraq məlumatları Yerə ötürdü. Qırx il ərzində Aleksandr Xakimov bilik əldə etdi və müxtəlif mövzular haqqında inadla düşündü. Həmin fikirləri ilə dostları, tələbələr və oxucuları ilə bölüşmüşdü. Onun maraq dairəsi çox geniş idi, amma onun üçün əsas hədəf – düşünən insan idi.

30 yanvar, saat 19:00
Giriş sərbəstdir

___________
30 января в рамках Литературного Клуба мы представим вашему вниманию новую книгу известного писателя, журналиста, сценариста Александра Хакимова.

Книга MESSAGES (Послания) – это подборка рассказов, статей, эссе, стихов, сценариев, в которых рассматриваются и обдумываются ключевые вопросы бытия. Автор честно признается – на некоторые из поставленных вопросов он так и не смог дать определенного ответа, но приглашает читателя поразмыслить над ними самостоятельно.
Сборник предназначен для широкого круга читателей, так как о самых серьезных, сложных вещах Александр Хакимов рассуждает в присущей ему легкой, доступной форме.

Сорок лет назад Александр Хакимов окончил среднюю школу, и почти одновременно с этим событием NASA запустило два автоматических зонда серии Voyager, для исследования Юпитера, Сатурна, Урана; совсем недавно первый из зондов покинул пределы Солнечной Системы и отправился в «свободное плавание» по бескрайней Вселенной…
Все эти сорок лет Voyager-1 летел в космическом пространстве, исследуя его и передавая данные на Землю. Все эти сорок лет Александр Хакимов неустанно учился и упорно размышлял над самыми разными вещами, попутно делясь своими мыслями с друзьями, учениками и читателями. Круг интересовавших его тем необычайно широк, но главным объектом для него всегда оставался Человек со всеми его мыслями и деяниями.
Каждый из Voyager’ов несет специальный диск, на котором записано послание человечества представителям внеземных цивилизаций. Автор позиционирует свою книгу как своеобразное послание отдельно взятого индивидуума всему остальному человечеству.

30 января, 19:00
Вход свободный

___________
On January 30, we would like to have the pleasure of introducing you to a new book by a prominent writer and journalist Alexandre Hakimov.

MESSAGES is a collection of short stories, articles, essays, poems and film scripts that address some of the most important aspects of our existence.
Hakimov often admits that he doesn’t have the answers to all those questions, but he always invites the reader to think on them independently.
The book will reach a mass audience because the authors is able to speak about the most serious and sophisticated things.in a very down-to-earth way.

Hakimov has graduated from school 40 years ago and almost on the same time NASA has been able to launch to Voyager 1 and 2. A space probe’s probe’s objectives included flybys of Jupiter, Saturn and Saturn’s large moon, Titan. Recently, Voyager-1 has left the Solar System and started surfing the Universe in a free mode.
All these years Voyager has been eploring the space and transmitting data to Earth. All these years Hakmov has been studying and thinking relentlessly, sharing his thoughts with friends, students and readers. He has been fascinated with a wide number of subjects, but what has always puzzled him the most was a MAN, his thoughts and actions.
Every Voyager carries a disk that has a recorded message from humanity to the unknown.
Hakmov regards his book as an individual’s message to the humanity.

January 30, 7 p.m
Free admission