“Başlanğıcda söz vardı” adlı tədbir

0
340

Fevralın 12-də YARAT Ədəbiyyat Klubu “Başlanğıcda söz vardı” adlı tədbir təqdim edəcək. Tədbirdə sözün rolundan, sözün özündə daşıdığı sonsuz gücdən və onun insan varlığından belə öncə mövcudluğu haqda müzakirələr olacaqdır. Proqramda istedadlı şairlər Paşa Qəlbinur, Esmira Məhiqızı, Hədiyyə Şəfaqət, Vahid Əziz, Kəmalə Abıyeva, Bahar Zamanova, Vasif Ayan, Oğuz Ayvaz, Kənan Hacı, Fuad Cəfərli və Fəridə Uğur öz şeirləri və şirin söhbətləri ilə sözün insan həyatındakı möcüzəvi təsirini təsdiq edəcəklər.

12 fevral, saat 19:00
Giriş sərbəstdir

_________
12 февраля в рамках Литературного Клуба YARAT состоится мероприятие под названием «Сначала было слово». На мероприятии будет дискуссия на тему о роли слова, о его огромной значимости, силе, и о том, как слово существовало еще до начала человечества. Талантливые поэты Паша Гяльбинур, Эсмира Мехикызы, Хядия Шафагат, Вахид Азиз, Кямаля Абыева, Бахар Заманова, Васиф Аян, Огуз Айваз, Кянан Гаджи, Фуад Джафарли и Фарида Угур подтвердят изумительное и чудесное влияние слова на жизнь человека.