İqtisad Universiteti yeni vakansiyalar elan edib!

0
994

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti boş olan vəzifələri tutmaq üçün müsabiqə elan edir

«Beynəlxalq iqtisadiyyat (ingilis dilli)» kafedrası üzrə
i.e.n.,müəllim- 1 yer
müəllim – 1 yer (0,5 ştat)
i.ü.f.d. , dosent – 1 yer (0,5 ştat)
i.ü.f.d. , dosent – 1 yer (0,5 ştat)
müəllim -1 yer (0,5 ştat)

*
«Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər» kafedrası üzrə
i.e.d., professor – 1 yer
i.e.d., professor – 1 yer (0,5 ştat)
i.e.d., dosent – 1 yer (0,5 ştat)
i.e.n., dosent – 1 yer (0,25 ştat)

*
«Beynəlxalq münasibətlər» kafedrası üzrə
tar.ü.f.d., dosent – 1 yer
tar.ü.f.d., dosent -1 yer (0,5 ştat)

*
«Beynəlxalq iqtisadiyyat» kafedrası üzrə
i.e.d., professor – 1 yer (0,5 ştat)
müəllim – 1 yer
müəllim – 1 yer
müəllim – 1 yer
müəllim – 1 yer
i.ü.f.d., dosent – 1 yer (0,5 ştat)

*
«İqtisadi nəzəriyyə» kafedrası üzrə
i.e.n., dosent -1 yer
müəllim -1 yer
müəllim -1 yer

*
«İqtisadiyyatın tənzimlənməsi» kafedrası üzrə
i.e.n., dosent -1 yer
i.e.n., dosent -1 yer (0,75 ştat)
i.ü.f.d., baş müəllim – 1 yer
i.ü.f.d., baş müəllim – 1 yer
hüq.e.n., baş müəllim -1 yer (0,75 ştat)
müəllim -1 yer
müəllim -1 yer
i.ü.f.d., müəllim- 1 yer
hüq. ü.f.d.müəllim -1 yer
müəllim -1 yer (0,5 ştat)
i.e.n., dosent -1 yer (0,5 ştat)
i.ü.f.d., baş müəllim -1 yer (0,5 ştat)
i.ü.f.d., müəllim -1 yer (0,5 ştat)
müəllim -1 yer (0,5 ştat)

*
«Əməyin iqtisadiyyatı və təşkili» kafedrası üzrə
i.e.n., dosent -1 yer
müəllim – 1 yer

*
«Qiymət və qiymətləndirmə « kafedrası üzrə
i.e.n., dosent – 1 yer
müəllim -1 yer (0,75 ştat)
i.ü.f.d., baş müəllim -1 yer (0,5 ştat)

*
«Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyatı» kafedrası üzrə
kafedra müdiri
i.e.n., dosent -1 yer (0,5 ştat)
c.e.n., dosent -1 yer

*
«Müəssisənin iqtisadiyyatı» kafedrası üzrə
i.ü.f.d., baş müəllim-1 yer

*
«Sosial sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi» kafedrası üzrə
müəllim -1 yer (0,5 ştat)
müəllim -1 yer (0,5 ştat)
müəllim -1 yer (0,5 ştat)

*
«Maliyyə və maliyyə institutları» kafedrası üzrə
i.e.n., dosent -1 yer
i.e.n., dosent -1 yer
i.e.n., dosent -1 yer
i.ü.f.d., baş müəllim -1 yer
i.ü.f.d., müəllim – 1 yer
i.ü.f.d., müəllim- 1 yer
müəllim- 1 yer
müəllim-1 yer

*
«Mühasibat uçotu və audit» kafedrası üzrə
i.e.n., dosent -1 yer
i.e.n., dosent -1 yer
baş müəllim-1 yer

*
«Statistika və ekonometrika» kafedrası üzrə
i.e.n., dosent -1 yer
i.e.n., dosent -1 yer
i.e.n., dosent -1 yer (0,5 ştat)
i.e.n., baş müəllim – 1 yer
i.ü.f.d., müəllim -1 yer
müəllim- 1 yer
i.e.d., professor -1 yer (0,25 ştat)
i.ü.f.d., dosent -1 yer(0,5 ştat)

*
«Nəzəri və praktiki iqtisadiyyat» kafedrası üzrə
i.e.n., dosent -1 yer
i.e.n., dosent -1 yer
i.e.n., dosent -1 yer
i.e.n., dosent -1 yer
i.ü.f.d., baş müəllim-1 yer
i.ü.f.d., baş müəllim-1 yer

*
«Xarici dillər» kafedrası üzrə
filol. ü.f.d., baş müəllim -1 yer
filol. ü.f.d., baş müəllim -1 yer
baş müəllim -1 yer
filol. ü.f.d., müəllim -1 yer
müəllim -1 yer
filol. e.n.,dosent -1 yer (0,5 ştat)

*
«Menecment» kafedrası üzrə
i.e.n., dosent -1 yer
i.e.n., dosent -1 yer
müəllim-1 yer (0,5 ştat)
i.ü.f.d., baş müəllim -1 yer (0,5 ştat)

*
«Riyaziyyat» kafedrası üzrə
tex.e.n., dosent -1 yer (0,5 ştat)

*
«Ticarət və gömrük işinin təşkili» kafedrası üzrə
i.e.n., dosent -1 yer (0,75 ştat)
i.e.n., dosent -1 yer (0,75 ştat)
i.e.n., dosent -1 yer (0,75 ştat)
baş müəllim- 1 yer (0.5 ştat)
müəllim -1 yer (0,25 ştat)
i.ü.f.d., müəllim -1 yer (0,5 ştat)

*
«Marketinq» kafedrası üzrə
i.ü.f.d., baş müəllim -1 yer
müəllim -1 yer (0,5 ştat)
baş müəllim -1 yer (0,5 ştat)

*
«Biznesin idarə edilməsi» kafedrası üzrə
i.e.d., professor -1 yer
i.ü.f.d., baş müəllim -1 yer (0,75 ştat)
müəllim -1 yer (0,75 ştat)
müəllim -1 yer (0,75 ştat)
müəllim -1 yer (0,5 ştat)

*
«Azərbaycan dili» kafedrası üzrə
filol. ü.f.d., baş müəllim -1 yer
baş müəllim -1 yer (0,75 ştat)
baş müəllim -1 yer (0,75 ştat)
müəllim -1 yer (0,75 ştat)
müəllim -1 yer (0,75 ştat)
müəllim -1 yer (0,75 ştat)
müəllim -1 yer (0,75 ştat)

*
«Rus dili» kafedrası üzrə
pedaq. e.d. , professor -1 yer
baş müəllim- 1 yer (0,5 ştat)

*
«Qida məhsullarının texnologiyası» kafedrası üzrə
kafedra müdiri
k.e.n., dosent -1 yer
baş müəllim -1 yer (0,5 ştat)
biol. ü.f.d.,baş müəllim -1 yer
tex.ü.f.d., müəllim -1 yer
biol. ü.f.d., müəllim -1 yer
i.ü.f.d., müəllim -1 yer

*
«Dizayn» kafedrası üzrə
memar. e.n., dosent -1 yer
fəl.ü.f.d.,müəllim -1 yer
müəllim -1 yer
müəllim -1 yer

*
«Texnoloji maşınlar və sahə avadanlıqları» kafedrası üzrə
fiz.ü.f.d, dosent -1 yer
geol -min. e.n., baş müəllim -1 yer
baş müəllim -1 yer
tex.e.n.,müəllim -1 yer
tex.ü.f.d., baş müəllim -1 yer (0,5 ştat)

*
«Fizika və kimya» kafedrası üzrə
kafedra müdiri
baş müəllim -1 yer (0,75 ştat)

*
«İnformasiya iqtisadiyyatı və texnologiyaları» kafedrası üzrə
fiz.-riy. e.n., dosent -1 yer
baş müəllim -1 yer
baş müəllim -1 yer
müəllim-1 yer
müəllim-1 yer
müəllim-1 yer
i.e.d., professor – 1 yer (0,5 ştat)

*
«İnformatika» kafedrası üzrə
riy.ü.f.d., baş müəllim -1 yer
baş müəllim -1 yer
baş müəllim -1 yer
baş müəllim -1 yer

*
«Humanitar fənlər» kafedrası üzrə
tar.ü.f.d., baş müəllim -1 yer
baş müəllim -1 yer (0,75 ştat)
fəl.ü.f.d., baş müəllim -1 yer
baş müəllim -1 yer
baş müəllim -1 yer (0,5 ştat)
müəllim-1 yer (0,75 ştat)

*
«İstehlak mallarının ekspertizası» kafedrası üzrə
biol.e.n., dosent -1 yer
biol.ü.f.d., dosent -1 yer
biol.ü.f.d., dosent -1 yer
i.ü.f.d, baş müəllim-1 yer
baş müəllim-1 yer (0,75 ştat)
baş müəllim-1 yer (0,75 ştat)
baş müəllim-1 yer
i.e.n., baş müəllim -1 yer
müəllim -1 yer (0,5 ştat)
tex.e.n., dosent – 1yer (0,5 ştat)

*
«Standartlaşdırma və sertifikasiya» kafedrası üzrə
kafedra müdiri
tex.e.d., professor- 1 yer

*
«İqtisadiyyat və işlətmə» kafedrası üzrə
riyaz.ü.f.d., dosent -1 yer
i.ü.f.d., baş müəllim -1 yer
müəllim -1 yer

*
«İqtisadiyyat» kafedrası üzrə
kafedra müdiri
i.e.d., professor- 1 yer
i.e.d., professor -1 yer
i.e.n., dosent -1 yer
i.e.n., dosent -1 yer
i.e.n., dosent -1 yer
i.e.n., dosent -1 yer (0,75 ştat)
i.e.n., dosent -1 yer
i.ü.f.d., dosent -1 yer
i.e.n., baş müəllim -1 yer
i.ü.f.d., baş müəllim -1 yer
müəllim -1 yer
müəllim -1 yer
müəllim -1 yer
i.e.d., professor -1 yer (0,5 ştat)

*
«İqtisadiyyat və idarəetmə» kafedrası üzrə
kafedra müdiri
i.ü.f.d., dosent -1 yer
i.ü.f.d., müəllim -1 yer
müəllim –1 yer
müəllim -1 yer (0,5 ştat)
i.e.d., professor -1 yer (0,5 ştat)
i.e.n., dosent – 1 yer (0,5 ştat)
i.e.n., dosent -1 yer (0,5 ştat)
müəllim -1 yer (0,5 ştat)

*
İqtisadiyyat fakültəsi üzrə
dekan
*
Biznes və menecment fakültəsi üzrə
dekan

*
Qeyd olunan vəzifələri tutmaq üçün müsabiqədə yalnız mövcud əsasnamənin tələblərinə uyğun olan namizədlər iştirak edə bilərlər.

Müsabiqədə iştirak etmək üçün aşağıdakı sənədlər təqdim edilməlidir:

Ərizə
Kadrlar uçotuun şəxsi vərəqəsi
Tərcümeyi hal
Ali təhsil (baza təhsili) haqqında diplomun sürəti
Elmi dərəcə haqqında diplomun sürəti
Elmi ad haqqında diplomun sürəti
Elmi və elmi metodiki işlərin siyahısı
Şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti

Sənədlərin qəbulu müddəti elan dərc edildikdən 1 ay keçənədəkdir. Müsabiqədə iştirak etmək üçün sənədlər aşağdakı ünvana təqdim olunmalıdır.

AZ1001, Bakı şəhəri, İstiqlaliyyət küçəsi 6,
otaq 224, II mərtəbə UNEC
Telefon 492-73-72