Rəssamlara istifadə üçün emalatxana və seminarlarda iştirak təklif edilir

0
683

YARAT Müasir İncəsənət Məkanı ARTIM LAB layihəsi çərçivəsində 18-30 yaşlı yaradıcı şəxslərə 1 il müddətində istifadə etmək üçün emalatxana və incəsənət mütəxəssisləri tərəfindən keçiriləcək silsilə seminarlar təklif edir.

Layihədə iştirak incəsənətin hər hansı sahəsində təcrübəsi olan, yaxud incəsənət sahəsi üzrə təhsil alan tələbələr üçün nəzərdə tutulmuşdur.

MƏQSƏD
• Əsas məqsəd iştirakçıların eksperimental təcrübə vasitəsi ilə incəsənətin müasir formaları haqda məlumat almaq imkanı yaratmaqdır
• Müxtəlif materiallar, sənət texnika və strategiyaları tətbiq edərək təcrübədən keçirmək şəraitini yaratmaq
• Yaradılan əsərlərin ideyasını sözlə ifadə etmək qabiliyyətini inkişaf etdirmək

LAYİHƏ ÇƏRÇİVƏSİNDƏ YARAT-IN TƏMİNATI
• Təlim proqramı müddətində “YARAT STUDIOS” məkanında şərikli emalatxana
• YARAT-ın kuratorlar komandası ilə daimi görüşlər
• Dərslərdən kənar tədbirlər (rəssamlarla görüş və s.)
• Proqram çərçivəsində 3 qısa təqdimat və proqramın sonunda ARTIM Layihə Məkanında yekun sərgi keçirmək
• Yekun sərgi üçün məhdud büdcənin ayrılması

İŞTİRAKÇILAR ÜÇÜN TƏLƏBLƏR
Proqram iştirakçıları incəsənət nəzəriyyəsi sahəsində biliklərini artırmaq üçün YARAT AKADEMİYASI-nın bütün tədbirlərində mütəmadi iştirak etməlidirlər. Gündəlik emalatxana təcrübəsi isə proqram iştirakçılarının praktiki bacarıqlarını möhkəmləndirəcək.
• Yeni ideyalar fikirləşmək və onları həyata keçirmək
• Gündə ən azı 3 saat emalatxana təcrübəsi
• Hər həftə 2-3 saat kuratorlarla müzakirələr
• YARAT AKADEMİYASI-nın mühazirələrində və ARTIM LAB çərçivəsində keçirilən ustad dərslərində iştirak
• Hər bir iştirakçı tərəfindən təşkil olunacaq 3 qısa təqdimat sərgisi üçün 3 fərqli incəsənət əsərinin yaradılması (əsərlərin istehsal xərcləri iştirakçılar tərəfində ödənilməlidir)

Portfolioların son göndərilmə tarixi:
26 fevral 2018-ci il tarixinədək [email protected] e-mail ünvanına göndərilməli

Seçilmiş namizədlərin elanı:
Mart ayının birinci həftəsi 2018-ci il

Layihənin müddəti:
mart 2018 – mart 2019

Əlavə məlumat:
012 505 1414; 050 246 9292
www.yarat.az

_________
Пространство Современного Искусства YARAT приглашает творческих людей к участию в художественных мастерских ARTIM Lab сроком на 1 год.

В рамках программы вы сможете пройти серию мастер-классов от специалистов из мира искусства.

Требования к участникам: возраст от 18 до 30 лета, активная художественная практика или статус студента творческого ВУЗа.

ЦЕЛИ

Основная цель программы ARTIM Lab – расширить представления участников о современных формах искусства через экспериментальную практику.
• Развить способность вербализировать свои идеи
YARAT ОБЯЗУЕТСЯ ОБЕСПЕЧИТЬ:
• 3 мастер-класса, целью которых будет научиться экспериментировать с различными материалами и темами.
• Общую мастерскую в YARAT STUDIOS на протяжении всей программы обучения.
• Постоянное общение с командой кураторов YARAT.
• Внеклассная активность (встречи с художниками и др.)
• 4 небольших промежуточных презентации работ и одну финальную выставку в ARTIM Project Space.
• Для финальной выставки будет предусмотрен небольшой бюджет.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ:
От участников ARTIM лаборатории требуются самоотверженность в получении знаний (постоянно пополняемых, благодаря участию в лекциях Академии YARAT) и ежедневное участие в студийных практиках. Генерирование и реализация новых идей.
• Минимум 3 часа ежедневной студийной практики.
• 2-3 раза дискуссии с кураторами еженедельно.
• Участие в лекционных блоках Академии YARAT и семинарах, организуемых при ARTIM лаборатории.
• Каждый участник должен будет представить 3 серии работ в рамках 3 коллективных выставок. Участники берут на себя обязательства по покрытию затрат на производство работ.

Крайняя дата подачи заявок портфолио:
26 Февраля, 2018, портфолио посылать на [email protected]

Объявление результатов:
Первая неделя марта, 2018

Период продолжения программы:
Март 2018 – Март 2019

Дополнительная информация:
012 505 1414; 050 246 9292
www.yarat.az

_________
YARAT Contemporary Art Space presents ARTIM LAB project – a yearlong studio practice and workshops for people of 18 – 30 years old.

A proven artistic practice or enrolment in a art school or academy is a requirement.

GOAL
• The main goal is to give an opportunity to engage in contemporary forms of art through experimental practices
• To try out different media and artistic strategies
• The capacity of verbalizing the idea of the work

YARAT PROVIDES
• Shared studio at YARAT Studios throughout duration of the training program
• Consistent dialogue with YARAT’s curatorial team
• Extracurricular activities (meeting the artist and etc.)
• 4 24-hour presentations and one final show at ARTIM Project Space
• A limited budget for the final show will be foreseen

REQUIREMENTS FOR PARTICIPANTS
ARTIM Lab requires commitment investing in theory and knowledge through YARAT Academy and engage into daily studio practice, generate new ideas and produce new works
• At least 3 hours daily studio practice
• 2-3 times a week conversations with curators
• To take part in all of YARAT Academy lecture blocks and Artim Lab workshops
• Each of them will have to produce 3 body of works for 3 groups exhibitions accordingly. Production cost will be covered by participants

Deadline of sending portfolios:
26th of February 2018

Please send portfolios to the [email protected] mail address.

Announcement of selected participants
First week of March, 2018

Duration of the project
March 2018 – March 2019

Additional info:
012 505 1414; 050 246 9292
www.yarat.az