“Sandıqça” brendinin qurucusu Rəna Yüzbaşı ilə görüş

0
964

Azərbaycanın ənənəvi tətbiqi sənəti ilə müasirliyin sintezi. “Sandıqça” brendinin qurucusu Rəna Yüzbaşı ilə görüş.
Görüşdə Azərbaycanın ənənəvi tətbiqi sənəti ilə müasirliyin sintezi haqqında müzakirələr aparılacaqdır. Brendin ictimai missiyası – tətbiqi sənəti müasirləşdirmək, onu daha yaxın və əlçatan etmək. Həmçinin tədbir zamanı Rəna Yüzbaşı təxminən bir il əvvəl “Sandıqça” layihəsini necə başladığını və bu gün necə inkişaf etdiyindən danışacaq.

Rəna Yüzbaşı – 1998-ci ildə BDU-nun hüquq fakültəsini bitirmişdir. Daha sonra Avropa Sülh Universitetində (Avstriya) təhsilini davam etdirərək, “Cənubi Qafqazdakı münaqişələr” mövzusunda dissertasiya müdafiə etdi. Bir sıra beynəlxalq təşkilatlarda çalışmışdır. 2010-cu ildə Moskvanın “Eksmo” nəşriyyatında “Russkiy bestseller” seriyasında nəşr olunan “Skinhed” adlı ilk kitabı çap olunub. O, NTV kanalının “Moskva. Üç vağzal” serialının müəlliflərindən biridir. 2016-cı ildə Rəna Yüzbaşının ideya müəllifi olduğu “Mənim yad oğlum” filmi Ukrayna telekanalı üçün ekranlaşdırılmışdır.

14 fevral, saat 19:00
Giriş sərbəstdir

_________
Синтез традиционного прикладного искусства Азербайджана и современности. Встреча с основателем бренда “Sandıqça” Реной Юзбаши.
Наш новый проект «Создай себя» познакомит вас с талантливыми предпринимателями, которым удалось превратить свою любовь к искусству в успешный бизнес! Это люди, которые знают, что мечта может стать реальностью благодаря упорному труду и творческому подходу. Секретами своего успеха наши гости готовы поделиться с вами.
Нашей первой гостьей станет Рена Юзбаши, основательница бренда “Sandıqça”. Речь пойдёт о синтезе традиционного искусства Азербайджана и современности. И, конечно, Рена расскажет о том, как начиналось дело “Sandıqça” почти год назад и как оно развивается сегодня.

В 1998 году она закончила факультет правоведения БГУ. В дальнейшем она продолжила образование в Европейском университете мира (Австрия), где защитила диссертацию на тему “Конфликты на Южном Кавказе”. Работала в международных организациях. В 2010 году вышла первая книга “Скинхед”, которая была опубликована в московском издательстве “Эксмо” в серии “Русский бестселлер”. Выступала одним из авторов сериала НТВ “Москва. Три вокзала”. В 2016 году по идее Рены Юзбаши был экранизирован фильм “Свой чужой сын” для телеканала Украина.

14 февраля, в 19:00
Вход свободный

_________
Synthesis of traditional Azerbaijani crafts and contemporary art.
A talk by Rena Yuzbashi, the founder of “Sandıqça” brand.
Our new project “Сreate Yourself” will introduce you to the entrepreneurs who were able to convert their passion for art into a successful business! We will only invite people who know that dreams come true if you show commitment and take creative approach. Our guests will come to share their professional tips with you.

Our first event in frames of “Create Yourself” project will be dedicated to the synthesis of traditional crafts and contemporary art in Azerbaijan. Rena Yuzbashi has founded “Sandıqça” brand almost a year ago with a mission to modernise traditional crafts and bring them closer to people. The talk will review the brand’s development and growth throughout the last year.

Rena Yuzbashi has graduated from the department of legal studies at Baku State University in 1998. She has continued her education at the European University of Peace, Austria and defended a master thesis on the subject of “War conflicts in the South Caucasus”. Yuzbashi has worked in numerous international organizations. Her first book “Skinhead” was published in 2010 by Eksmo publishing house, Russia as a part of Russian bestseller series. Rena Yuzbashi has co – written a short television series “Moscow. Three stations” for NTV channel. In 2016, the Ukraine TV channel has released a film “My unfamiliar son” based on her idea.

February 14, 7 p.m
Free admission