Home Əlilliyi olan şəxslərin məşğulluq qabiliyyətlərinin artırılması proqramı riz_formasi_-_lilliyi_olan_sxslrin_msgulluq_qabiliyytlrinin_artirilmasi_uzr_proqram_0

riz_formasi_-_lilliyi_olan_sxslrin_msgulluq_qabiliyytlrinin_artirilmasi_uzr_proqram_0