Buraxılış imtahanlarında şagirdlərin yazacaqları inşa mövzularına aid nümunələr

0
634

Buraxılış imtahanlarında şagirdlərin yazacaqları inşalara (esselərə) verilən tələblər və inşa (esse) mövzularına aid nümunələr

Ümumi təhsil müəssisələrində təhsilalanların yekun qiymətləndirilməsinin (attestasiyasının) aparılması qaydalarına əsasən şagirdlər ümumi və tam orta (9-cu və 11-ci sinif) təhsil səviyyəsi üzrə buraxılış imtahanlarında test tapşırıqlarından əlavə təqdim edilmiş mövzulardan birini seçməklə, könüllülük əsasında inşa (esse) yazırlar. Ümumi orta təhsil (9-cu sinif) haqqında fərqlənmə attestatı almaq istəyən şagirdlər üçün inşa (esse) yazmaq məcburidir. Qeyd edək ki, imtahanlarda inşanın (essenin) yazılmasına 30 dəqiqə vaxt ayrılır.

Aşağıdakı linklərdə 2018-ci ildə 9-cu və 11-ci sinif üzrə buraxılış imtahanlarına hazırlaşan şagirdlərə kömək məqsədilə yazacaqları inşalara verilən tələblər, həmçinin inşa (esse) mövzularına aid nümunələr (Azərbaycan və rus dilində) təqdim edilmişdir. 

2018-ci ildə ümumi orta təhsil səviyyəsi üzrə buraxılış imtahanında şagirdlərin yazacaqları inşalara (esselərə) verilən tələblər haqqında

О требованиях к написанию сочинения (эссе) учениками на выпускных экзаменах по уровню общего среднего образования в 2018 году

2018-ci ildə tam orta təhsil səviyyəsi üzrə buraxılış imtahanında şagirdlərin yazacaqlarıinşalara (esselərə) verilən tələblər haqqında

О требованиях к написанию сочинения (эссе) учениками на выпускных экзаменах по уровню полного среднего образования в 2018 году

2018-ci ildə ümumi orta və tam orta təhsil səviyyələri üzrə təhsilalanların biliyinin yekunqiymətləndirilməsi (attestasiyası) üçün inşa (essemövzularına nümunələr

Образцы тем сочинений (эссе) для итогового оценивания знаний обучающихся по уровням общего среднего и полного среднего образования в 2018-м году