YOXDUBELƏSÖHBƏT – Filmin nümayişi

0
721

13 mart tarixində Rüfət Həsənovun romantik komediya janrında çəkdiyi #YOXDUBELƏSÖHBƏT filmini nümayiş edəcəyik.

Gözlənilməz bir hadisə nəticəsində tanınmış idman şərhçisi özünü tapmamış rok musiqiçi ilə, Altsheymer xəstəliyindən əziyyət çəkən nənə isə qrafiti həvəskarı ilə Yeni İl gecəsini birlikdə keçirmək məcburiyyətində qalırlar. Bu bir təsadüf və ya möcüzədir? Sizcə, var belə söhbət yoxsa #yoxdubeləsöhbət?

Baş rollarda: Günəş Mehdizadə, Həsən Ağa, Emil Məcnun, Tünzalə Qəhrəman, Teymur Məmmədov, Nofəl Şahlaroğlu

13 Mart, 19:00
Giriş sərbəstdir

__________
13 марта мы ждем вас на показ нового фильма Руфата Гасанова #YOXDUBELƏSÖHBƏT.

В жизни известной телеведущей, музыканта-лузера, охранника в торговом центре и бабушки, с болезнью Альцгеймера, происходит событие, которое можно назвать либо случайным совпадением, либо знаком судьбы.

В ролях: Гюнеш Мехдизаде, Гасан Ага, Эмиль Меджнун, Тунзаля Гахраман, Теймур Мамедов, Нофель Шахлароглу

13 марта, 19:00
Вход свободный

__________
On March 13, you’re all kindly invited to watch #YOXDUBELƏSÖHBƏT, a new film by Rufat Hasanov.

A series of misfortunate events lead a successful sports commentator Sara to get locked in at the mall with no chance to leave due to a severe snowstorm. At the same time, after another failed attempt to revive his musical career, a substitute security guard Kamran is ponding over his bleak future.

Starring: Gunesh Mehdizade, Hasan Aga, Emil Mejnun, Tunzala Gahraman, Teymur Mammadov, Nofel Shakhlaroghlu

March 13, 7 p.m
Free admission