İstedadlı kontrabas ifaçısı Cavad Cavadzadə ilə görüş

0
740

Martın 14-ü Sizi YARAT Müasir İncəsənət Mərkəzində istedadlı kontrabas ifaçısı Cavad Cavadzadə ilə görüşə dəvət edirik.
Cavad Cavadzadə Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının məzunudur, Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin solisti olub və Gürcüstan Dövlət Simfonik Orkestrinin Kontrabas qrupunun konsertmeystridir. Maksim Vengerov, Laurent Petiggirard, Peter Rundel, İqnat Soljenitsın və Ser Neville Marriner kimi dirijorların rəhbərliyi altında çıxış edib.

Cavad Cavadzadə “Georgian Strings” Kamera Orkestrinin heyətində Beyrutda keçirilən 23-cü Əl-Bustan Festivalında iştirak edib. O, Almaniyada Y.M. Şperger adına müsabiqənin laureatı və İtaliyanın Corato şəhərində keçirilmiş 18-ci EUTERPE Beynəlxalq musiqi müsabiqəsinin qalibidir. Sənətçi Cəlal Abbasov, Rüfət Ramazanov, Xədicə Zeynalova və Dmitri Smirnov kimi müasir bəstəkarların əsərlərinin ilk ifaçısıdır. 2011-ci ildən başlayaraq Adel Cavadzadə (fortepiano) ilə duetdədir. Cavad Cavadzadə həmçinin “Metamorphoses” ansamblının bədii rəhbəridir. Musiqiçi 2017-ci ildə fransız ustası Rişar Gonon tərəfindən yaradılmış alətdə ifa edir.

Yerlərin sayı məhdud olduğundan öncədən qeydiyyatdan keçmək zəruridir.

Qeydiyyat üçün əlaqə: (012) 505 14 14, 0502469292
! Qeydiyyat bazar ertəsindən cümə gününə kimi, saat 10:00-dan 18:30-dək aparılır

14 Mart, saat 19:00
YARAT Müasir İncəsənət Mərkəzi

__________
Дорогие друзья,
Предлагаем вам провести вечер 14-го марта в компании талантливого контрабасиста Джавада Джавадзаде в Центре Современного Искусства YARAT.
Джавад Джавадзаде окончил Бакинскую музыкальную академию имени Узеира Гаджибекова, работал солистом Азербайджанского Государственного Симфонического Оркестра, а затем был назначен консертмейстером группы контробасистов в оркестре грузинской филармонии в качестве консертмейстера группы . Он играл под руководством таких дирижеров, как Маэстро Рауф Абдуллаев, Николоз Рачвели, Эннио Морриконе, Максим Венгеров, Лоран Петиггирард, Питер Рундель, Игнат Солженицын и сэр Невилл Марринер.

Джавад принимал участие в 23-м фестивале «Аль-Бустан» в Бейрутев в качестве музыканта камерного оркестра «Georgian Strings». Он также является художественным руководителем камерного ансамбля «Metamorphoses». Джавад является лауреатом конкурса имени Дж. М. Шпергера в Германии и первым лауреатом 18-го Международного музыкального конкурса EUTERPE в Корато, Италия. Он также является первым исполнителем произведений, написанных современными композиторами, такими как Джалал Аббасов, Руфат Рамазанов, Хадиджа Зейналова и Дмитрий Смирнов. С 2011 года он играет в дуэте с Адель Джавадзаде (фортепиано).
Музыкант играет на инструменте созданным французским мастером Ришаром Гононом в 2017 году.

В связи с ограниченным количеством мест, предварительная регистрация обязательна.

Для регистрации: (012) 505 14 14, 0502469292
! Регистрация ведётся с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:30

14 марта, в 19:00
Центр Современного Искусства YARAT

__________
Dear Friends,
We invite you to spend the evening of March 14 in the company of talented contrabassist Javad Javadzade.
Javad Javadzade graduated from the Uzeir Hajibeyov Baku Academy of Music, worked as soloist of the Azerbaijan State Symphonic Orchestra, and later was appointed Principal Double Bass with the Georgian Philharmonic Orchestra. He played under the baton of such conductors as Maestro Rauf Abdullayev, Nikoloz Rachveli, Ennio Morricone, Maxim Vengerov, Laurent Petitgirard, Peter Rundel, Ignat Solzhenitsyn and Sir Neville Marriner.

As a member of the chamber orchestra “Georgian Strings” he took part in 23rd festival “Al Bustan” in Beirut, Lebanon. He is also an artistic director of the chamber ensemble “Metamorphoses”. Javad is a diploma winner of J. M. Sperger competition, Germany, and the first prize winner of 18th International Music Competition EUTERPE in Corato, Italy. He is a dedicatee and first performer of the works written by contemporary composers such as Jalal Abbasov, Rufat Ramazanov, Khadija Zeynalova and Dmitri N. Smirnov. Beginning from 2011, he plays in duo with Adel Javadzade, piano.
He plays the instrument made by French luthier Richard Gonon in 2017.

Due to limited number of seats, pre-registration is a must.

For registration: (012) 505 14 14, 0502469292
! Registration days: Monday – Friday, 10 am – 6.30 p.m

March 14, 7 p.m
YARAT Contemporary Art Centre