UNEC-də əlilliyi olan tələbələr üçün əmək yarmarkası keçiriləcək!

0
424

UNEC-də əlilliyi olan tələbələr üçün əmək yarmarkası

Mayın 5-də Təhsil Nazirliyi, Gənclər və İdman Nazirliyi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi və UNEC-in birgə təşkilatçılığı ilə əlilliyi olan tələbələr üçün əmək yarmarkası keçiriləcək.

Dövlət qurumları, yerli və xarici şirkətlərin iştirak edəcəyi yarmarkanın keçirilməsində də məqsəd məhz Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin apardığı sosial-iqtisadi siyasətin əsas prioritet istiqamətlərindən biri sayılan gənclərin məşğulluğunun təmin edilməsidir. Ölkə başçısının sosial sahənin inkişafı ilə bağlı siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri də əlilliyi olan gənclərin bütün sahələrdə xidmətlərə əlçatanlığı təmin edən və onlardan bərabərhüquqlu istifadəyə imkan verən inklüziv mühitin yaradılmasına yönəlib. Ölkəmizdə inklüziv təhsil sisteminin beynəlxalq normalara uyğun qurularaq inkişaf etdirilməsi üçün konkret proqramlar icra olunur. Dövlət başçısının təsdiqlədiyi “2018-2024-cü illərdə Azərbaycan Respublikasında sağlamlıq imkanları məhdud şəxslər üçün inklüziv təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Proqramı” da  sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin təhsil hüququnu təhsilin bütün pillələri üzrə digər şəxslərlə bərabər səviyyədə təmin etməyə, onların təhsili və məşğulluğu üçün maneəsiz mühit yaratmağa xidmət edir.

Əmək yarmarkasında UNEC-lə yanaşı, digər ali təhsil ocaqlarının da əlilliyi olan tələbə, magistr və məzunları [email protected] ünvanına CV göndərməklə iştirak edə bilərlər. Elektron CV bazası yaradılaraq, müfaviq nazirlik, təşkilat və şirkətlərə təqdim ediləcək.

В UNEC трудовая ярмарка для студентов с инвалидностью

5 мая при совместной организационной поддержке Министерства образования, Министерства молодежи и спорта, Министерства труда и социальной защиты населения и UNEC состоится трудовая ярмарка для студентов с инвалидностью.

Целью проведения ярмарки с участием государственных структур, местных и зарубежных компаний является обеспечение молодежи занятостью, что считается одним из основных приоритетных направлений социально-экономической политики, проводимой Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Основным направлением политики главы государства в связи с развитием социальной сферы является обеспечение доступности молодежи с инвалидностью к услугам во всех сферах и создание инклюзивной среды для их полноправного использования. Разработав в стране инклюзивную систему образования соответственно международным нормам, исполняются конкретные программы для ее развития. Утвержденная главой государства «Государственная программа по развитию инклюзивного образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья в Азербайджанской Республике на 2018-2024 годы» служит обеспечению лиц с ограниченными возможностями на всех ступенях обучения права образования наравне с другими лицами и создание беспрепятственной среды для занятости.

В трудовой ярмарке наряду с UNEC могут принять участие студенты, магистры и выпускники с инвалидностью других высших учебных заведений, отправив CV на адрес [email protected].   После создания электронной базы CV будут представлены в соответствующие министерства, организации и компании.

The job fair for physically disabled students at UNEC

On May 5, will be held the job fair for physically disabled studentds jointly organized by the Ministry of Education, the Ministry of Youth and Sports, the Ministry of Labor and Social Protection of Population and UNEC.

The goal of holding the fair, which will be attended by the government agencies, local and foreign companies, namely is ensuring the employment of young people, one of the main priorities of the socio-economic policy pursued by the President Ilham Aliyev. One of the main directions of the President’s policy on the development of the social sphere is to create the inclusive environment for young people with disabilites that provides access to services in all spheres and allows them to be equitable. The special programs are being implemented in our country to develop the inclusive education system in line with the international standards. The State Program for the Development of the Inclusive Education for the Persons with Disabilies in the Republic of Azerbaijan in 2018-2024- years approved by the the Head of State is also envisaged providing the equal access to education for all persons with disabilities on all levels of education, to create the unobtructed environment for their education and employment.

The physically disabled students, along with the UNEC, the students of bachelor’s and master’s degree level and alumni of other higher education institutions can partcipate in the job fair, as well, by sending their CV-s to the e-mail address: [email protected]. The electronic CV database will be created and presented to the relevant ministries, organizations and companies.