Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində Vakansiyalar

0
1027

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti
аşağıda adı çəkilən kafedralarda vakant vəzifələri tutmaq üçün müsabiqə
ELAN EDİR
№ Kafedra Vəzifə Yer

1 Ədəbiyyat və dillər dosent 1
2 Təsviri sənət baş müəllim 1
müəllim 1
3 Dizayn və dekorativ tətbiqi sənət müəllim 1
4 Təsviri sənət tarixi və nəzəriyyəsi müəllim tam ştat
0,5 ştat
5 İnstrumental ifaçılıq müəllim 1
7 Kino-televiziya sənətləri müəllim 2
8 Kinoşünaslıq və ekran dramaturgiyası baş müəllim 2

Müsabiqədə iştirak etmək istəyənlər sənədlərini Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirinin 07.08.1996-cı il tarixli, 401 saylı əmri ilə təsdiq edilmiş “Ali təhsil müəssisələrində professor-müəllim vəzifələrinin tutulması qaydaları haqqında” sənədin tələblərinə uyğun elan qəzetdə dərc olunduğu gündən 30 gün keçənədək rektorun adına yazılmış ərizə ilə birlikdə aşağıdakı ünvana göndərə bilərlər:
Bakı şəh., AZ 1065,İnşaatçılar 39
Tel: 599-00-54 (daxili-100)
Müsabiqədə yüksək peşə-ixtisas hazırlığına, elmi ad və dərəcələrə, lazımi elmi-pedaqoji, idarəetmə təcrübəsinə, yüksək mənəvi keyfiyyətlərə malik Azərbaycan Respublikası vətəndaşları, həmçinin müvafiq qanunvericiliyin tələbləri gözlənilməklə xarici ölkə vətəndaşları da iştirak edə bilərlər.

Qeyd: Elan 30 mart 2018-ci il tarixində Azərbaycan müəllimi qəzetinin No11 (8777) buraxılışında dərc olunmuşdur.