“AS Group Investment” işçi axtarır –VAKANSİYA

0
516

“AS Group Investment” işçi axtarır –VAKANSİYA

“AS Group Investment” Smetaçı-mühəndis vəzifəsinə işçi axtarır.

Vəzifə öhdəlikləri:
• Verilmiş layihələrə əsasən iş həcmlərinin müəyyən edilməsi;
• İşçi layihə sənədlərinə uyıun ümumi tikinti, mexaniki və elektrik təchizatı işlərinə dair smeta sənədlərinin
tərtiəatı;
• Tərtiə edilmiş smetanın texniki və iqtisadi cəhətdən əsaslandırılması;
• Smetanın tərtiəi üçün əazar qiymətlərini analiz edilərək xidmətlərin, materialların, işçi qüvvəsinin və s. vahid
qiymət həcminin müəyyən edilməsi;
• Yerli və əeynəlxalq tender layihə sənədlərinin dəyərləndirilməsi;
• Tender sənədlərinin analizi və layihə riskinin müəyyən edilməsi;
• Hazırlanmış smetaya uyıun olaraq texniki nəzarətin həyata keçirilməsi;
• Layihələr arasında iş həcmləri və qiymətləndirmənin müqayisəsi və təhlil edilməsi;
• İnşaat materiallarının qiymətlərinin cari əazar qiymətlərinə uyıunluıunun yoxlanılması və təsdiq edilməsi;
• Qiymətləndirmə standartlarının və rosedurlarının təkmilləşdirilməsində iştirak;
• Aylıq və illik texniki hesaəatların təqdim edilməsi;
• Umumi layihə lanının tərkiəində xüsusi cədvəllərin, tikinti cədvəlinin və işin icrası üzrə metodikanın hazırlanması;
• Layihələndirmə ve mühəndislik, quraşdırma xərcələri, məhsuldarlııın təhlili, işçi qüvvəsi daxil olmaqla iş
həcmininin to lanması və smetaya interqrasiya edilməsi

Tələələr:
• Müvafiq sahə üzrə texniki /iqtisadi təhsil
• İnşaat sahəsində, cari vəzifədə ən azı 4 il təcrüəə
• Beynəlxalq və yerli tenderlərdə iştirak rosesi əilikləri
• Analitik düşünmə qaəiliyyətinə malik olmalı, rəqəmlərlə dəqiq və sərəəst işləmək əacarııı
• Gərgin iş şəraitində işləmək əacarııı
• Çoxsaylı ta şırıqların öhdəsindən gəlməli və məsuliyyətli olmalıdır
• Microsoft Ofce, Winsmeta və Auto Cad roqramlarında sərəəst işləməli
• Rus dili sərəəst, İngilis dilini orta səviyyədə əilən namizədlərə üstünlük verilir

Göstərilən tələələrə cavaə verən namizədlər vakansiyanın adını qeyd edərək, CV-lərini hr@asgrou .az elektron
ünvanına göndərə əilərlər.