Plener 18 Azərbaycan – Sərgi

0
368

29 aprel 2018-ci il tarixinndə Art Villa qalereyasında “Açıq səma altında Plener 18” keçiriləcək.

Gənclər Şəbəkəsinin təşəbbüsü ilə, Azərbaycan İncəsənət Konsulluğunun (“Arts Council Azerbaijan”), Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin dəstəyi ilə təşkil olunan plener “Azərbaycan” mövzusuna həsr edilib.

Tədbir təkcə ənənəvi olaraq rəsm əsərlərinin açıq səma altında təbii işıq və şəraitdə yaradılmasını deyil, həm də açıq havada çoxsaylı rəssamların çalışmasını nəzərdə tutub. Burada gənc rəssamlarla yanaşı, yaşlı nəsli təmsil edən fırça ustaları da iştirak edəcəklər.

Plener sənətkarların özünü təkmilləşdirilməsi forması kimi gənclərin və yaradıcı ziyalıların dəstəklənməsi məqsədi ilə keçiriləcək.

*****

Пленэр “Açıq səma altında Plener 18″ (“Под открытым небом”) состоится 29 апреля 2018 года в галерее Art Villa.

Мероприятие организовано “Gənclər Şəbəkəsi” при поддержке НПО “Arts Council Azerbaijan” и Министерства Культуры и Туризма Азербайджана. Тема пленэра “Азербайджан”

На открытой площадке галереи Art Villa состоится художественный пленэр, предполагающий не столько традиционное “воспроизведение в живописи естественного освещения и воздушной среды”, сколько работу художников на открытом воздухе, вне помещения.

В пленэре примут участие как молодые художники, так и мастера кисти старшего поколения.

Пленэр, как форма самосовершенствования мастеров, осуществляется в целях поддержки молодежи и творческой интеллигенции