Home Cümə II Milli Sənaye Mühəndisliyi Forumu

II Milli Sənaye Mühəndisliyi Forumu

0
875

Sənayenimizin inkişafına dəstək olması məqsədilə 2-ci dəfə olaraq keçiriləcək olan tədbirin mövzuları aşağıdakılardır.

✅ Əməliyyatların idarə olunması (Operations Management )
✅ Strategiya və innovasiya ( strategy and innovation )
✅ LEAN” metodlarının əhəmiyyəti və tətbiq olunması ( Lean Techniques)

Bu formun keçirilməsinə stimul verən önəmli amillərdən biri Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş:
Azərbaycan Respublikasında ağır sənaye və maşınqayırmanın inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi, Azərbaycan Respublikasında kiçik və orta sahibkarlıq səviyyəsində istehlak mallarının istehsalına dair Strateji Yol Xəritəsi və eyni zamanda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 15.11.2016 Bakı Mühəndislik Universitetinin yaradılması haqqında Sərəncamlarıdır.

Daha əvvəllər müxtəlif sahələr və ixtisaslar üzrə milli forumlar təşkil edilsə də Sənaye Mühəndislərinin və bu sahə üzrə davam etmək istəyən gənc mühəndislərin istiqamətləndirilməsi yönündə bənzər forumlar mövcud deyil. Milli Sənaye Mühəndisliyi Formunu təşkil edərək belə bir problemi aradan qaldırmaqla yanaşı yeni bir tendensiyada başladılmış oldu.

Forumun təşkil olunmasında başlıca məqsəd sənayenin müxtəlif sahələrində fəaliyyət göstərən peşəkərları bir araya toplayaraq sənayenin müxtəlif perspektivləri üzrə fikir mübadiləsi etmək, yerli və beynəlxalq təcrübələrdən faydalanmaqdır. Qısa müddətdə ildə bir dəfə olaraq həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan bu forumun, geniş məcrada beynəlxalq səviyyədə təşkil edilməsi, ölkəmizi və sənayemizi dünyada yüksək səviyədə təmsil etməsi hədəflənməkdədir.

Spikerlərimiz:
✅ NASSER HASSAN :
VeroZone Solutions SRL – Baş İcraçı Direktoru

✅ SAKİT SƏMƏDOV
Destec Group LLC – Baş İcraçı Direktoru

✅ HAKAN AKGÜL
Yalın Enstidü – İdarə heyyətinin üzvü

✅ FƏRİD HÜSEYNOV
İSR AUTO -Direktor Müavini

✅ İSA QASIMOV
BMU Texnopark – Müdir Müavini

NİES-in sosial şəbəkələr üçün (twitter, facebook, instagram) həştəqi #nies2018 olacaq. Həştəqi istifadə edərək forumdan əvvəl və forum boyunca öz fikirlərinizi və suallarını bölüşə bilərsiniz.

Forumda iştirak etmək ödənişsizdir.

Qeydiyyatdan keçmək üçün www.nies.az saytına daxil ola bilərsiniz.

QEYDİYYAT

05 May 2018

FORUM PROQRAMI

QEYDİYYAT

VAXT MƏKAN
9:00- 9:30 UTECA, 1-ci mərtəbə

I SESSİYA

SAAT MƏRUZƏÇİLƏR MÖVZU
9:30- 9:40 İsa Qasımov Açılış Nitqi
9:40- 9:50 Akif Süleymanov Açılış Nitqi
9:50- 10:00 Havar Məmmədov Açılış Nitqi
10:00- 10:30 Phd.Sakit Səmədov “Sistemləşmə, standartlaşma, brendləşmə”
10:30- 11:00 Nasser Hassan “İstehsalatda texnologiyaların tətbiqi”
11:00- 11:30 Tehran Əliyev “İstehsalatda keyfiyyətin idarə olunması və bunun markalaşmaya təsiri”

FASİLƏ

VAXT MƏKAN
11:30- 12:45 UTECA, 1-ci mərtəbə

II Sessiya

SAAT MƏRUZƏÇİLƏR MÖVZU
12:15-13:00 Hakan Akgül “Lean metodları, qənaətcil istehsal və müəssisələrdə səmərəliliyin artırılması”
13:00-13:30 Firudin Sultanov “İstehsalatda məsrəflərin idarə edilməsi”
13:30-14:00  Fərid Hüseynov ” “Avtomobil sənayesinin Yaponiya nümunəsi, gələcəyi və bunun ətraf mühitə təsiri””

Sual-Cavab

SAAT
14:00- 14:30 ,
14:30- 15:00 ,Plaketlərin təqdimi