Uilyam Şekspirin doğum günü – Musiqi, teatr tamaşası və poeziya çıxışları

0
672

Dostlar!
Aprelin 21-i YARAT Müasir İncəsənət Məkanı və Britaniya Şurası Sizi ingilis şairi və dramaturqu Uilyam Şekspirin doğum gününü qeyd etməyə dəvət edir. Tədbirdə Sizi musiqi, teatr tamaşası və əlbəttə ki, poeziya çıxışları gözləyir!

Tədbir Britaniya Şurası, Rus Dram Teatrının kollektivi və “Quantum Quartet” simli kvartetin (Elçin Abdullayev – 1-ci skripka, Məmməd Mahmudzadə – 2-ci skripka, Marqarita Kudryavtseva – alt, Təhminə Xuduzadə – violonçel) dəstəyi ilə təşkil olunub.

Xoş sürprizlərə hazır olun! Əgər Siz əvvəllər YARAT-da olmuşsunuzsa, axşamın çox qeyri-adi olacağını anlayırsınız.

Yerlərin sayı məhdud olduğundan öncədən qeydiyyatdan keçmək zəruridir.
Qeydiyyat üçün əlaqə: (012) 505 14 14

Axşamın proqramı:
19:00 – Teatr-poeziya performansı (1-ci mərtəbə)
19:30 – “Quantum Quartet” simli kvartetin çıxışı (2-ci mərtəbə)
“Güzgülər və düşüncələr” müsabiqəsi (çoxfunksiyalı zal)

20:00 – Teatr-poeziya performansı (1-ci mərtəbə)
20:30 – “Quantum Quartet” simli kvartetin çıxışı (2-ci mərtəbə)
“Güzgülər və düşüncələr” müsabiqəsi (çoxfunksiyalı zal)
21:30 – Açıq mikrofon (çoxfunksiyalı otaq)

__________
Друзья!
21-ого апреля Центр Современного Искусства YARAT и Британский Совет в Азербайджане приглашают Вас отметить День рождения великого британского драматурга Уильяма Шекспира. Вас ожидают музыка, театральный перформанс и, конечно, поэзия!

Вечер организован при поддержке Британского Совета в Азербайджане, коллектива Русского Драматического Театра и струнного квартета Quantum Quartet в составе Эльчина Абдуллаева (первая скрипка), Мамеда Махмудзаде (вторая скрипка), Маргариты Кудрявцевой (альт) и Тахмины Худузаде (виолончель).

Будьте готовы к приятным сюрпризам! Если вы уже бывали в YARAT, то догадались, что вечер будет очень необычным.

Предварительную регистрацию можно пройти по номеру: (012) 505 14 14

Программа вечера:
19:00 – Театрально – поэтический перформанс (первый этаж)
19:30 – Выступление струнного квартета (второй этаж)
Конкурс «Зеркала и мысли» (Mirrors and Reflections)
20:00 – Театрально – поэтический перформанс (первый этаж)
20:30 –Выступление струнного квартета
(второй этаж)
Конкурс «Зеркала и мысли» multifunctional room)
21:30 – Открытый микрофон (multifunctional room)

__________
Dear all,
On April 21, YARAT and British Council in Azerbaijan invite you to celebrate the birthday of the great British poet and playwright William Shakespeare in style! For this night only we have invited special guests from the world of literature, music and theatre!

This event is organized with the support of the British Council in Azerbaijan, the administration of the Russian Drama Theater and Quantum Quartet that brings together Elchin Abdullayev (1-st violin), Mammad Mahmudzade (second violin), Maria Kudryavtseva (viola) and Tahmina Huduzade (cello).

Be prepared for pleasant surprises and unforgettable experiences! If you’ve already visited YARAT Centre before, you probably guessed that the evening would be very unusual.

Pre-registration is required (!) Please, call (012) 505 14 14 to register.

Program:
19:00 – Poetry reading and performance (first floor)
19:30 – Performance by Quantum String Quartet (second floor)
“Mirrors and Reflections” contest (multifunctional room)
20:00 – Theater performance (first floor)
20:30 – Performance of the string quartet (second floor)
“Mirrors and refleсtions” contest (multifunctional room)
21:30 – Open microphone (multifunctional room)