NERO balet şousu və fitnes proqramı

0
480

Fəal həyat tərzini sevənlər!
Gəlin birlikdə bu yaya başlayaq! YARAT Mərkəzi və NERO Dance Center sizə yaxşı əhval-ruhiyyə formulunu təqdim edir: fitnes proqramı üstəgəl atəşin Latın Amerika musiqisi. Siz artıq təxmin etdiniz ki, söhbət zumbadan gedir.
İlk dərs mayın 12-i baş tutacaq və NERO Dance Center-in qurucusu, NERO balet şousunun bədii rəhbəri və aparıcı xoreoqrafı Nərgiz Useynova tərəfindən keçiriləcək.
Nərgiz Useynova ustad-məşqçi, Zumba (Zes™) tədrisi üzrə mütəxəssis, Türkiyədə Zumba-nın rəsmi nümayəndəsi Didem Zeybekin rəhbərliyi altında əsas təlim və sertifikatlaşdırmanı keçib. O, Zumba (Zin™) təlimçilər şəbəkəsinin üzvüdür və beynəlxalq tədbirlərin iştirakçısıdır, o cümlədən: 2015-ci ildə Türkiyədə reallaşan Zumba Fitnes proqramının yaradıcısı, xoreoqraf Alberto Peresin ustad dərsi, Fordanzo International Dance Camp (2017) və Dance Not War International Dance Fest (2017).
Giriş sərbəstdir
12 may / 11:30

_________
Любители активного образа жизни!
Давайте начнем это лето вместе! Центр YARAT и NERO Dance Center предлагают вам формулу хорошего настроения: фитнес программа плюс зажигательная латино-американская музыка. Вы уже догадались, что речь идет о зумбе.
Первый урок состоится 12-ого мая и пройдёт под руководством основателя NERO Dance Center, ведущего Хореографа, художественного руководителя шоу-балета NERO – Наргиз Усейновой.
Наргиз прошла основной курс обучения и сертификацию под руководством мастер-тренера, специалиста по обучению Zumba (ZES™) – Дидем Зейбек (Didem Zeybek), официального представителя Zumba в Турции. Она является членом сети инструкторов Zumba (ZIN™), а также посетила такие международные мероприятия, как мастер классы Альберто Переса – хореографа и самого создателя программы Zumba Fitness, проходившие в Турции в 2015, Fordanzo International Dance Camp 2017, Make Dance Not War International Dance Fest 2017.
Вход на занятия свободный.
12-е мая / 11:30

_________
Dear fans of an active lifestyle!
Let’s start this summer together! YARAT Center and NERO Dance Center join their forces to offer you a formula of good mood: fitness program plus incendiary Latin American rythms. You already guessed that we are offering you zumba classes!
The first lesson will be held on the 12th of May and will be delivered by Nargiz Useynova, the founder of NERO Dance Center, the leading Choreographer, artistic director of NERO show-ballet. Nargiz took a basic training course and certification under the guidance of a master trainer, Zumba training specialist (ZES ™) – Didem Zeybek, Zumba’s official representative in Turkey. She is a member of the Zumba network of instructors (ZIN ™), and also attended international events such as the master classes of Alberto Perez, choreographer and creator of the Zumba Fitness program, held in Turkey in 2015, the Dance Dance International War Camp Fest 2017.
Entrance to the class is free.
May 12 / 11:30