Freestyle: Kriya-yoqa / Mühazirə

0
465

İlk dəfə olaraq quru Svami Bodhiçitanada Sarasvati Kriya-yoqa haqqında biliklərini bölüşmək üçün YARAT’a gəlir.
Svami Bodhiçitanada Sarasvati 1991-ci ildən Hind Himalay dağlarında yaşayan Kriya-yoqdur. O, Kaliforniyada Parahahansa Yoqananda tərəfindən təsis edilmiş “Özünü reallaşdırmaq” proqramının və Rişikeşdə Sri Svami Çidananda Sarasvatinin ustad dərslərinin iştirakçısı olub. 35 il yoqa təcrübəsinə malik Svami Bodhiçitanada Sarasvati əsasən Kriya-yoqa Babaci, İnteqral və Təkamül Mənəviyyat haqqında insanlara dərs deyir. Ustad Rişikeşdə yerləşən Himalay yoqa aşramının yaradıcısıdır. Bu məkan Hindistanın mənəvi biliklərini və mədəniyyətini inkişaf etdirmək, dünyanın bütün dinlərini və müqəddəslərini öyrənmək, eləcə də Həqiqət haqqında bilik və təcrübə qazanmaq üçün bir platformadır.

Mühazirə ingilis dilində rus dilinə sinxron tərcümə ilə keçiriləcək

Yerlərin sayı məhdud olduğundan öncədən qeydiyyatdan keçmək lazımdır. Qeydiyyat üçün əlaqə: 0502469292
Qeydiyyat bazar ertəsindən cümə gününə kimi, saat 10:00-dan 18:30-dək aparılır

17-19 may, saat 19:00
YARAT Mərkəzi

_________
Впервые в YARAT приезжает гуру Свами Бодхичитанада Сарасвати, чтобы поделиться своими знаниями об Интегральной и Эволюционной Духовности.

Свами Бодхичитанада Сарасвати – Крийя-йогин, который жил в индийских Гималаях с 1991 года. Он получил монашеские обеты из стипендии самореализации, основанной Парахахансой Йоганандой в Калифорнии, и Шри Свами Чиданандой Сарасвати, Ришикешем, в 1999 году.
Свами Бодхичатананда в первую очередь учит Крийя-йоге Бабаджи, Интегральной и Эволюционной Духовности. Он является основателем ашрама Гималайского йоги, Ришикеш. Его миссия как ашрама и духовного отступления состоит в том, чтобы продвигать индийские духовные знания и культуру, охватывать все религии и святые мира, а также средства для получения прямого знания и опыта Истины. Его 35-летний опыт йоги дает ему много внутреннего знания, что он делится простым и радостным со всеми учениками.

Язык лекции: английский с синхронным переводом на русский

Количество мест ограничено, для регистрации: 0502469292
Регистрация ведётся с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:30

17-19-го мая, в 19:00
Центр YARAT

_________
For the first time guru Swami Bodhichitananda Saraswati is visiting YARAT to share his knowledges on Integral and Evolutionary Spirituality.

Swami Bodhichitananda Saraswati is a Kriya Yogi who has lived in the Indian Himalayas since 1991. He received monastic vows from the Self-Realization Fellowship, founded by Paramahansa Yogananda in California, and from Sri Swami Chidananda Saraswati, Rishikesh, in 1999. He was a personal assistant to Swami Chidananda, and had many roles at the Divine Life Society. His Kriya Yoga Guru is a Himalayan Yogi, Swami Jnanananda Giri, who walked to India in 1952 after reading Autobiography of a Yogi. Swami Bodhichitananda primarily teaches Kriya Yoga of Babaji, Integral and Evolutionary Spirituality.
He is founder of the Himalayan Yogi’s Ashram, Rishikesh. Its mission as an ashram and spiritual retreat is to promote Indian spiritual knowledge and culture, embrace all religions and saints of the world, and for a means to gain direct knowledge and experience of Truth. 35 years of yoga experience gives him much inner knowledge that he shares in a simple and joyful with all students.

Language: English with translation into Russian

The number of seats are limited, for registration: 0502469292
Registration days: Monday – Friday, 10 am – 6.30 p.m

May 17-19, 7 pm
YARAT Centre