“Andeqraund. Yeni həyat” adlı sərgi – BUGÜN!

0
567

Əziz dostlar!
Sizi, Beynəlxalq Muzeylər Günü çərçivəsində
“Andeqraund. Yeni həyat” adlı sərgiyə dəvət edirik.
Sərgidə keçən əsrin 50-80-ci illərində böyük məhdudiyyətlərlə qarşılaşan və
sovet dövrünün rəsmən qəbul edilmiş ideoloji “xətti” ilə üst-üstə düşməyən
Cavad Mircavadov, Tofiq Cavadov, Rasim Babayev, Kamal Əhməd,
Əşrəf Muradov, Qorxmaz Əfəndiyev, Nazim Rəhmanov kimi
rəssamların işləri nümayiş olunacaqdır.
Təqdim olunan əsərlərin bir neçəsi ilk dəfə sərgilənəcək.
Sərginin açılışı saat 17:00-da
Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyində baş tutacaqdır.
Açılışda “Ahmedovski Trio” qrupu çıxış edəcək.
Sərginin açılışdan sonra
saat 18:30-da bu mövzuya dair “Artlogos”
incəsənət klubu müzakirə aparacaq.
Müzakirənin aparıcısı Rüstəm Hüseynovdur.
Sizi sərgidə və müzakirədə görməyimizə şad olarıq! Giriş sərbəstdir.

Дорогие друзья!
Азербайджанский Национальный Музей Искусств приглашает Вас на выставку «Андеграунд. Новая жизнь» в рамках Международного Дня Музеев.
На выставке будут представлены работы художников 50-80 годов прошлого века, идущие вразрез с официально принятой идеологической советской линией. Будут представлены работы Джавада Мирджавадова, Тофика Джавадова, Расима Бабаева, Кямала Ахмеда, Ашрафа Мурада, Горхмаза Эфендиева. Среди представленных произведений некоторые работы вывешиваются впервые.
Открытие выставки – в 17:00. На открытии выступит группа «Ахмедовски Трио».
После открытия выставки в 18:30 клуб искусств «Артлогос» проведет дискуссию по этой теме. Ведущий дискуссии – Рустам Гусейнов.
Будем рады видеть Вас на выставке и дискуссии. Вход свободный