UNEC-də Startap Günləri keçiriləcək

0
563

Mayın 25-də Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, UNEC və Startap Azərbaycan Təşkilatının birgə təşkilatçılığı ilə Startap Günlərinə start veriləcək.

Startap Günləri Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi nəzdində Yüksək Texnologiyalar Parkı və İnformasiya Texnologiyalarının İnkişafı Dövlət Fondunun dəstəyi ilə reallaşacaq.

Startap Günlərinin keçirilməsində məqsəd yeni startapların yaradılmasına və internet biznesin inkişafına təkan verməkdir. Eyni zamanda, milli startap infrastrukturunu inkişaf etdirmək və tələbələrə bu istiqamətdə metodiki dəstək göstərmək də layihənin prioritetləri sırasındadır.

İki gün davam edəcək Startap Günləri UNEC-in tələbələrinə yerli startap sahibləri, tanınmış ekspert və nüfuzlu İT şirkətlərinin rəhbərləri ilə görüşmək imkanı yaradacaq. Tələbələrə startapların təqdim edilməsi, layihələrin ilkin versiyalarının və prototiplərinin hazırlanması mövzusunda təlimlər keçiriləcək.

Startap Günlərində tələbələrin biznes ideyalarının və yeni internet layihələrinin ilkin variantlarının müsabiqəsi də keçiriləcək. Tələbələr innovativ biznes ideyalar ətrafında komandalar formalaşdıraraq, mentor və ekspertlərin köməyi ilə yeni startap layihələrinin ilkin variantlarını hazırlayacaqlar. Yekunda öz layihələrini təqdim etməklə yarışmaya qatılan tələbələrin ideyalarını peşəkar münsiflər heyəti qiymətləndirəcək.

Qalibləri qiymətli hədiyyələr, diplom və sertifikatlar gözləyir.

Startap Günlərində iştirak etmək istəyən tələbələr UNEC Karyera Mərkəzinə müraciət edə bilər.
Əlaqə tel:  +(994) 12 497-71-35
E-mail: [email protected]

К сведению студентов: В UNEC пройдут Дни стартап-проектов

25 мая при совместной организационной поддержке Министерства транспорта, связи и высоких технологий, UNEC и Азербайджанской организации стартапа будет дан старт Дням стартап-проектов.

Дни стартап-проектов будут реализованы при поддержке Парка высоких технологий и Государственного фонда развития информационных технологий при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий.

Целью проведения Дней стартап-проектов является оказать помощь созданию новых стартапов и дать импульс развитию интернет бизнеса. В то же время в число приоритетов проекта входит развитие инфраструктуры национального стартапа и оказание методической поддержки студентам в этом направлении.

Двухдневные дни стартап-проектов дадут возможность студентам UNEC встретиться с владельцами местных стартапов, известными экспертами и руководителями авторитетных ИТ компаний. Для студентов будут проведены тренинги по теме представления стартапов, разработки первичной версии проектов и прототипов.

В Дни стартап-проектов будет проведен конкурс первичных вариантов бизнес идей и новых интернет проектов студентов. Студенты, сформировав команды вокруг инновационных бизнес идей, с помощью менторов и экспертов разработают первичные варианты новых стартап-проектов.  В итоге идеи студентов, принявших участие в соревновании, представив свои проекты, будут оценены профессиональными членами жюри.

Победителей ждут ценные подарки, дипломы и сертификаты.

Студенты, желающие принять участие в Днях стартап-проектов, могут обратиться в Центр карьеры UNEC.

To the attention of the students: the Startup Days will be held at UNEC

On May 25, will be launched Startup Days jointly organized by the Ministry of Transport, Communication and High Technologies of the Republic of Azerbaijan, UNEC and the Startup Azerbaijan Organization.

The Startup Days will be realized with the support of the High Technology Park and the State Fund for Information Technology Development under the auspices of the Ministry of Transport, Communication and High Technologies.

The goal of holding the Startup Days is to promote the creation of new startups and stimulate the development of online business. At the same time, it is one of the priorities of the project to develop national startup infrastructure and provide the students with methodological support in this direction.

The Startup Days, which will last for two days, will enable UNEC students to meet with the local startup owners, well-known experts and managers of the influential IT companies. The students will be trained on presenting the startups, drafting the original versions and prototypes.

The Startup Days will also host the competition of business ideas of students and the initial versions of the new internet projects. The students will form teams around the innovative business ideas and will develop the initial versions of new startup projects with the support of mentors and experts. At the end, the professional jury will evaluate the ideas of students participating in the competition by presenting their projects.

The winners will receive the valuable prizes, diplomas and certificates.

The students, wishing to participate in the Startup Days can apply to the UNEC Career Center.