Muzeydə gecə – “Gecəni fəth et!” – Bayram ab-havasında tədbir! – BUGÜN!

0
538

Muzeydə gecə – “Gecəni fəth et!”

26 may tarixində YARAT bir daha sübut edəcək ki, muzey darıxdırıcı yer deyil, əksinə – maraqlı və əyləncəli məkandır.

Həmin gün YARAT-ın bütün məkanları: YARAT Müasir İncəsənət Mərkəzi, XX-XXI əsrlər Azərbaycan Rənqkarlığı Muzeyi və ARTIM Layihə Məkanı Muzeydə gecə – “Gecəni fəth et!” tədbirinin bayram ab-havasına qərq olacaq.

YARAT Müasir İncəsənət Mərkəzində

YARAT Mərkəzində keçiriləcək “İstədiyin birinə çevril” bodi art və “Etrusk natiqləri” gəzən heykəllər proqramları sizin axşamınızı yaddaqalan edəcək.

Həmçinin sizlər üçün “Azərkosmos” şirkəti ilə birgə “Təbiət yoxsa insan?” adlı müsabiqə hazırlamışıq. Bu müsabiqə sizləri tamamilə fərqli reallığa səyahətə aparacaq. Həmin səyahətdən qayıdandan sonra isə, öz təəssüratlarınızdan ibarət kollektiv incəsənət əsərləri yaratmaq imkanı qazanacaqsınız.

Axşam saatlarında alov şousuna və ADO kollektivindən sürpriz tamaşaya baxacaqsınız. Gecənin sonunda isə istedadlı DJ-lər Nasa Mareena və Fərhad Fərzəliyevin ifasında elektron musiqi parçalarını dinləyəcəksiniz.

XX-XXI əsrlər Azərbaycan Rənkarlığı Muzeyi

Yaradıcılığınıza tam azadlıq verərək, gül-çiçəklərdən avtoportret hazırlamaq ustad dərsində iştirak edə bilərsiniz. Eyni zamanda dizayner və kolleksiyaçı Natavan Əliyeva tərəfindən təqdim olunmuş, XIX əsrin geyimlərindən ibarət moda nümayişi və “Kostyumlar fərdiyyətimizi necə əks etdirirlər” adlı mühazirəyə qatıla bilərsiniz.

ARTIM Layihə Məkanında

Burada, siz “Məhəllə” kollektivinin əsərlərindən ibarət eyni adlı sərginin açılışında iştirak edəcəksiniz və elektron musiqi parçalarını dinləyəcəksiz.

Proqram:

YARAT Müasir İncəsənət Mərkəzi
Bodi art (16+) – 18:00-21:00 – Çoxtəyinatlı zal (II mərtəbə)
Qeydiyyat üçün: 0502469292. Son tarix: 25 May
“Etrusk natiqləri” gəzən heykəllər proqramı – 19:00, 20:30, 21:30 (Dənizkənarı bulvar)
Təəssüratlarınla bölüş (Aida Mahmudovanın fərdi sərgisi) – 19:30-21:00 (Dənizkənarı bulvar)
Təəssüratlarınla bölüş (Mikelancelo Pistolettonun fərdi sərgisi) – 19:30-21:00 (YARAT Mərkəzinin kitabxanası)
“Təbiət yoxsa insan?” müsabiqəsi – 19:00-21:00 (Dənizkənarı bulvar)
ADO Teatr kollektivindən tamaşa – 19:30-20:30 (Dənizkənarı bulvar)
Fləşmob “Üçüncü cənnət simvolunun qurulması” – 20:30-21:00 (Dənizkənarı bulvar)
Musiqili çıxış (Kamran Rzayev – vokal, Nərgiz Əliyeva –- piano, İbrahim Babayev – tar, Oya Ergün – fleyta və Məhəmməd Məmmədli – akkordeon) – 21:00-22:00 (Dənizkənarı bulvar)
Alov şousu – 22:00-22:15 (Dənizkənarı bulvar)
DJ’lərin çıxışı (Nasa Mareena, Fərhad Fərzəliyev) – 22:15-00:00 (Dənizkənarı bulvar)

XX-XXI əsrlər Azərbaycan Rəngkarlığı Muzeyi
Təbii güllərdən avtoportret – 19:00-20:00
Qeydiyyat üçün: 0502469292. Son tarix: 25 May
Dizayner Natavan Əliyeva tərəfindən təqdim olunmuş moda nümayişi – 20:00-20:30
Dizayner Natavan Əliyeva tərəfindən “Kostyumlar fərdiyyətimizi necə əks etdirirlər?” adlı mühazirə – 20:30-21:00

Port Wine & Grill və MAYA Mexican Restoranı/La Vida tərəfindən xüsusi təkliflər – 19:00-22:00

ARTIM Layihə Məkanı
“Məhəllə” sərgisinin açılışı – 19:00
DJ çıxışı – 20:00

Muzeydə gecə – “Gecəni fəth et! ” tədbirinin tərəfdaşları
Dənizkənarı Bulvar İdarəsi, “Azərkosmos” MMC, Enoteca Meydan, Natavan Apparel, ADO kollektivi və Fleuriste gül butiki

_________
Ночь в Музее – “Покори ночь”!

26-го мая, YARAT снова докажет, что музей – это вовсе не скучно, а напротив, увлекательно и познавательно!

Все пункты YARAT, включая Центр YARAT, Проектное Пространство ARTIM и Музей Живописи Азербайджана XX-XXI веков обретут праздничную атмосферу, грядущего события – Ночь в Музее – “Покори ночь”!

В Центре Современного Искусства YARAT

В Центре YARAT ваш день сделают особенным такие программы как: Боди арт – “Превратись в кого хочешь” и ходячие скульптуры – “Этрусские ораторы”.

Также совместно с компанией “Азеркосмос”, мы подготовили для вас конкурс «Природа или человек?». Этот конкурс унесет вас другую реальность. А вернетесь вы для того, чтобы создать вместе с нами коллективные произведения искусств, состоящие целиком и полностью из ваших впечатлений.

Поздним вечером вы пронаблюдаете за завораживающим огненным шоу и особым спектаклем, подготовленным коллективом ADO. Завершится вечер электронной музыкой от самых талантливых диджеев – Nasa Mareena и Фархад Фарзалиев.

В Музее Живописи Азербайджана XX-XXI веков

Вы сможете полностью дать волю креативности и принять участие в мастер-классе по созданию автопортретов из цветов. Вечер продолжится показом авторской коллекции дизайнера Натаван Алиевой и дискуссией на тему «Каким образом костюмы отражают нашу индивидуальность?».

В Проектном Пространстве ARTIM

Здесь вы попадете на открытие выставки “Махалла”, представленной одноименным творческим коллективом. А позднее, мероприятие продолжится колоритной электронной музыкой.

Программа:

Центр Современного Искусства YARAT

Боди арт (16+) – 18:00-21:00 – Центр YARAT, II этаж, мультифункциональный зал. Для регистрации: 0502469292. Последний день для регистрации: 25 мая
Ходячие скульптуры “Этрусские ораторы” – 19:00, 20:30, 21:30 (Приморский бульвар)
Создание коллективной работы под впечатлением от выставки Аиды Махмудовой – 19:30-21:00 (Приморский бульвар)
Создание коллективной работы под впечатлением от выставки Микеланджело Пистолетто – 19:30-21:00 (Библиотека Центра YARAT, I этаж)
Конкурс “Природа или человек? ” – 19:00-21:00 (Приморский бульвар)
Спектакль от театрального коллектива ADO – 19:30-20:30 (Приморский бульвар)
Флешмоб “Воссоздание символа Третьего Мира” – 20:30-21:00 (Приморский бульвар)
Сюрприз от театрального коллектива ADO – 19:30-20:30 (Приморский бульвар)
Музыкальное выступление (Кямран Рзаев – вокал, Наргиз Алиева – пианино, Ибрагим Бабаев – тар, Ойа Эргюн – флейта и Магамед Мамедли – аккордеон) – 21:00-22:00 (Приморский бульвар)
Огненное шоу – 22:00-22:15 (Приморский бульвар)
Выступление диджеев (Nasa Mareena и Фархад Фарзалиев) – 22:15-00:00 (Приморский бульвар)

Музей Азербайджанской Живописи XX-XXI века

Мастер-класс по созданию автопортретов из цветов – 19:00-20:00 (Образовательная комната, I этаж). Для регистрации: 0502469292. Последний день для регистрации: 25 мая
Показ моды от дизайнера Натаван Алиевой – 20:00-20:30 (II этаж)
Лекция Натаван Алиевой на тему “Каким образом костюмы отражают нашу индивидуальность? ” – 20:30-21:00 (II этаж)

Специальное предложение от ресторанов Port Wine & Grill и MAYA Mexican/La Vida – 19:00-22:00 (Приморский бульвар)

Проектное Пространство ARTIM
Открытие выставки “Махалла” – 19:00
Выступление диджея – 20:00

Партнеры мероприятия Ночь в Музее – “Покори ночь!”

Управление Приморского Бульвара, ОАО “Азеркосмос», Enoteca Meydan, Natavan Apparel, коллектив ADO и цветочный бутик Fleuriste

_________
Museum Night – “Conquer the Night!”

On May 26, YARAT will once again prove that visiting museums can be an exciting experience! Museums can entertain and educate!

To capture your interests and inspire your imaginations all YARAT related venues (including YARAT Contemporary Art Centre, Museum of Azerbaijani Painting of the XX-XXI Centuries and ARTIM Project Space) will open the doors on and abound with festive atmosphere on the Museum Night – “Conquer the Night!” event.

YARAT Contemporary Art Centre

The night will be filled with exciting activities including “Be who you want to be” body art program and “Walking Etruscan sculptures”.

In collaboration with “Azercosmos” company we have prepared a contest “Human or nature?”. The contest will take you on a journey to another universe, but you will have to come back to participate in the creation of a collective artworks stemming from your personal experience.

Later that night you’ll be watching a mesmerizing fire performance, a surprise performance by ADO Collective. Electronic music played by Nasa Mareena and Farhad Farzaliyev will crown the night.

Museum of Azerbaijani Painting of the XX-XXI Centuries

You’ll be able to unleash your creativity and create your self-portrait with the use of flowers.
Participants of the night will have a chance to see a fashion show by a local designer Natavan Aliyeva, who will also deliver a talk on the subject of “How does fashion reflect our personality?”

ARTIM Project Space

If you drop by ARTIM, you’ll be immersed into the opening of exhibition by Mahalla collective under the same title. After the opening, the guests will be carried away by the rhythms of electronic music.

YARAT Contemporary Art Centre

Body art (16+) – 18:00-21:00 (YARAT Centre Library, I floor)
Pre-registration is required: 0502469292. Deadline: May 25
Walking Etruscan orators holding mirrors – 19:00, 20:30, 21:30 (Seaside Boulevard)
Collective work inspired by Aida Mahmudova’s solo exhibition – 19:30-21:00 (Seaside Boulevard)
Collective work inspired by Miсhelangelo Pistoletto’s solo exhibition – 19:30-21:00 (YARAT Centre Library)
“Human or nature?” contest – 19:00-21:00 (Seaside Boulevard)
Performance by ADO Theatre Collective – 19:30-20:30 (Seaside Boulevard)
Musical performance (Kamran Rzayev – vocal, Nargiz Aliyeva – piano, Ibrahim Babayev – tar, Oya Ergun – flute and Mahammad Mammadli – 21:00-22:00 (Seaside Boulevard)
Fire Show – 22:00-22:15 (Seaside Boulevard)
Electro and techno music by Nasa Mareena and Farhad Farzaliyev – 22:00-00:00 (Seaside Boulevard)
Flashmob “Recreation of Third Paradise sign” – 21:00-21:30 (Seaside Boulevard)

Museum of Azerbaijani Painting of the XX-XXI Centuries

Self-portrait with flowers – 19:00-20:00 (I floor, Education room)
Pre-registration is required: 0502469292. Deadline: May 25
Fashion show presented by Natavan Aliyeva – 20:00-20:30 (II floor)
Talk on the subject of “How does fashion reflect on our personality?” by Natavan Aliyeva – 20:30-21:00 (II floor)

Special offers by Port Wine & Grill and MAYA Mexican Restaurant/La Vida restaurants – 19:00-22:00 (Seaside Boulevard)

ARTIM Project Space
Opening of “Mahalla” exhibition – 19:00
DJ performance – 20:00

Partners of the Museum Night – “Conquer the Night!” event:
Seaside Boulevard Department, “Azercosmos” LLC, Enoteca Meydan, Natavan Apparel, ADO Collective and Fleuriste flower boutique