Bakü Yunus Emre Enstitüsü-də Vakansiya!

0
865

Bakü Yunus Emre Enstitüsünde ‘Yerel İdarî Personel” pozisyonunda çalıştırılmak üzere Azerbaycan vatandaşı (1) sözleşmeli personel alınacaktır. Başvurular, şahsen ya da e-posta yoluyla yapılabilecektir.
I. Adayda aranan şartlar:
A. Özel Şartlar
1. Erkek olmak,
2. Sınav tarihi itibariyle 25 yaşından küçük, 40 yaşından büyük olmamak,
3. Askerlik hizmetini tamamlamış olmak,
4. En az lisans diplomasına sahip olmak,
5. En az (B) Sınıfı ehliyet sahibi olmak,
6. Sağlık durumunun görev yapmaya engel bulunmadığını, tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelemek (Bu belge, sınavı kazanan adaylardan istenecektir.),
7. Yunus Emre Enstitüsü “Türkçe Yeterlik Belgesi”ne sahip olmak ya da Bakü Yunus Emre Enstitüsünün yapacağı “Türkçe Seviye Tespit Sınavı”nda başarılı olmak (Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlarda da bu şart aranacaktır),
8. Microsoft Office programlarını (Word, Excel, Power Point, PhotoShop vb.) iyi derecede kullanabilmek,
9. Azerbaycan Türkçesinden Türkiye Türkçesine ve Türkiye Türkçesinden Azerbaycan Türkçesine iyi derecede aktarma yapacak bilgi ve beceriye sahip olmak,
10. Türkiye Türkçesi ve Azerbaycan Türkçesi resmi yazışma tekniklerini iyi derecede bilip kullanabilmek,
11. Kendisini yazılı ve sözlü olarak iyi ifade edebiliyor olmak.
B. Tercih Sebepleri:
1.Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe Eğitimi ya da Türkoloji bölümlerinden mezun olmak,
2.Dil, kültür, sanat alanlarında bilgiye ve en az beş yıl iş tecrübesine sahip olmak,
3.İngilizce biliyor olmak,
4.Proje döngüsü yönetimi (Project Cycle Management) sürecine hâkim olmak,
5.Ön muhasebe bilgi ve deneyimine sahip olmak.
6.Kültürel ve bilimsel organizasyonlarda görev almış olmak,
C. Başvuruda İstenecek Belgeler:
1.Başvuru dilekçesi (Aday, dilekçede kendisiyle iletişim kurulabilecek bir mobil telefon numarası ve bir elektronik posta adresi belirtmelidir),
2.Europas formatında fotoğraflı bir özgeçmiş (CV),
3.Kimlik belgesinin fotokopisi (Aday, sınavı başardığı takdirde, belgesinin noterden onaylı fotokopisini de verecektir.),
4.Türkçe, İngilizce vb. dillerle ilgili yeterlik belgeleri (varsa)
5.Son mezun olunan okuldan alınan diplomanın fotokopisi (Aday, sınavı başardığı takdirde, diplomasının noterden onaylı fotokopisini de verecektir.),
6.Daha önce çalışılan kurumdan/kurumlardan alınmış referans mektubu (varsa),
7.Microsoft Office programlarını (Word, Excel, Power Point, PhotoShop vb.) iyi derecede bildiğini ve kullanabildiğini gösteren belge/ler (varsa),
8.Ön muhasebe bilgi ve deneyimine sahip olduğunu gösteren belge/ler (varsa),
9.Adli sicil belgesi.
III. BAŞVURU TARİHİ:
Başvuru süreci, 21 Mayıs 2018 Pazartesi günü başlayacak ve en geç 01 Haziran Cuma günü mesai bitiminde sona erecektir. Başvuruların, istenen belgeler ile birlikte Bakü Yunus Emre Enstitüsüne şahsen veya e-posta ile yapılması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular, işleme alınmayacaktır. E-postada meydana gelebilecek gecikme ya da iletilmeme durumlarından Bakü Yunus Emre Enstitüsü Müdürlüğü sorumlu değildir.
IV. SINAVLAR:
• Sınava girerken pasaport veya kimlik belgesinin aslının gösterilmesi gerekmektedir.
• Adaylar Sözlü ve Yazılı olmak üzere 2 sınava girecektir. (Not:Yunus Emre Enstitüsü TYS sertifikasına sahip olan adaylar yazılı sınavdaki Seviye Tespit Sınavı kısmından muaf olacaktır.)
• Sınava sadece başvuruları uygun bulunan adaylar çağrılacaktır. Sınav tarihinden önce adaylara e-posta ile çağrı gönderilecektir.
• Sınav, iki aşamadan oluşacaktır. Her aşamaya bir önceki aşamada başarılı olan adaylar girebilecektir.
1. Aşama: Sözlü Sınav.
Sınav Tarihi: 06-07- Haziran 2018
2. Aşama: Yazılı Sınav;
-Türkiye Türkçesi Seviye Tespit Sınavı
-Azerbaycan Türkçesinden Türkiye Türkçesine ve Türkiye Türkçesinden Azerbaycan Türkçesine yazılı aktarma.
Sınav Tarihi: 08 Haziran 2018 Cuma günü. Saat 10.00’da

V. BİLGİ:
Bakü Yunus Emre Enstitüsünün 0124403105 numaralı telefonundan başvuru ve sınav hakkında bilgi alınabilir.
VI. BAŞVURU VE SINAV ADRESİ:
Bakü Yunus Emre Enstitüsü
Nesimi Rayonu, R. Behbudov Küç. 142
e-posta: [email protected]