ARTIM / Məhəllə – Sərgi

0
537

YARAT Müasir İncəsənət Məkanı ARTIM Layihə Məkanında keçiriləcək “Ajam” media kollektivinin “Məhəllə” adlı sərgisini təqdim edir.

Açılış tarixi: 26 may, saat 19:00
Ünvan: ARTIM Layihə Məkanı, İçərişəhər, Böyük Qala küç., 30, 001A
Giriş sərbəstdir

ARTIM Layihə Məkanında Bakıdakı “Sovetski” adlanan ərazinin tamamən sökülməsi ilə bağlı əsərlərin təqdim olunduğu sərgi açılır. Sərgilənən əsərlərdə tədqiq olunan mövzular belədir: nostalji, ailə tarixçəsi, əşyaların sosial tərcümeyi-halı, didərginlik, xarabalıq arxeologiyası, yaddaş və xülyalar.

Bütün Yaxın Şərq, Qafqaz və Orta Asiya şəhərlərində sakinləri cəmləşdirən əsas sosial mühit məhz məhəllə olmuşdur. Yüzillər boyunca insanlar bu cür məkanlarda birgə çalışar, toy-bayram edər, mərhumlarını torpağa tapşırar, münaqişələrin həllini axtarıb-tapar, qısası – öz icma simalarını formalaşdırardılar. Bakıda məhəllələr hələ də mövcuddur, hərçənd, onlar ideal ictimai məkan haqqında yeni təsəvvürlərin yer aldığı dövrdə tədricən gözdən itib yox olurlar.

“Sovetski” çox məşhur bir məhəllə olmuşdur. Əvvəldən, yəni XIX əsrin ortalarından başlayaraq burada Bakının neft mədənlərində işləyən yoxsul ailələr sığınacaq tapardı. Bir müddət sonra “Sovetski” təxminən 50 min sakinin yaşadığı canlı, səs-küylü məhəlləyə çevrildi. Burada 200-dən artıq tarixi tikili də yerləşirdi: köhnə evlər, hamamlar, ibadət ocaqları. Şəhəri gözəlləşdirmək təşəbbüsü çərçivəsində bu məhəllənin yerində salınacaq park naminə 2014-cü ildə onu sökməyə başladılar.

“Ajam” media kollektivi İran, Qafqaz, Orta və Cənubi Asiyanın siyasi və mədəni həyatı ilə maraqlanan fəallardan, müəllim, jurnalist və rəssamlardan ibarət bir qrupdur. 2011-ci ildə bir internet platforması kimi yaradılmış “Ajam” sonralar, bununla yanaşı, sənədli kino çəkilişi, arxiv işi və musiqi prodüserliyi kimi sahələrdə də təcrübə qazanmışdır.

Çinarə Məcidova (d.1989, Bakı) 2010-cu ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin beynəlxalq hüquq fakültəsini bitirmişdir. Hazırda yazıçılıq, rəngkarlıq və video ilə məşğuldur. 2016-cı ildən başlayaraq “Ajam” media kollektivində fotomüxbir və yazar kimi çalışır. Bu kollektiv onun “Məhəllə” adlı layihəsinə qoşulmuşdur. “Sovetski”nin sökülməsini əhatə edən həmin layihənin əsas fikrinə gəlməyinin səbəbi isə onu bu əraziyə şəxsən bağlayan tellər – burada yaşayan yaxın qohumlarıgilə gözünü açandan bəri tez-tez gəlib-getməsi olmuşdur.

ARTIM haqqında

ARTIM layihəsinin başlıca məqsədi, ölkənin gənc nəslinin istedadlı nümayəndələrini incəsənət sahəsində karyera qurmağa təşviq etmək, habelə Azərbaycanın gənc rəssamlarına peşəkar səhnədə öz əsərlərini nümayiş etdirmək üçün müvafiq şərait yaratmaqdır. ARTIM layihəsinin İçərişəhərdə peşəkar sərgi məkanı var. Bu məkan, eksperimentlərin aparılmasına və əsərlərin peşəkar səviyyədə nümayişinə imkan verən platforma qismində çıxış edir.

Sərginin müddəti: 26 may – 8 iyun
İş rejimi: Çərşənbə axşamı – Bazar, 12:00 – 20:00

__________
Пространство современного искусства YARAT представляет выставку «Мехелле» медиа-коллектива «Ajam» в Проектном Пространстве ARTIM

Дата открытия: 26 мая, в 19:00�Проектное Пространство ARTIM (Ичеришехер, ул. Боюк Гала 30, 001 А)�Вход свободный

В Проектном Пространстве ARTIM открывается выставка работ, связанных с тотальным сносом строений в той части Баку, которая известна как “Советская”. В представленных работах исследуются такие темы, как ностальгия, история семьи, социальная биография предметов, выселение, археология развалин, память и иллюзии.

«Мехелле», то есть квартал – как устоявшаяся общность соседей, издавна была основной социальной ячейкой городов на всем Ближнем Востоке, Кавказе и в Средней Азии. Веками горожане в этих зонах работали, отмечали рождения детей и свадьбы, хоронили своих усопших, решали возникшие конфликты именно в таких общинах. Одним словом – именно в родном квартале формировалась их коллективная идентичность. В Баку подобные кварталы все еще сохранились, но они постепенно исчезают, уступая место новому видению идеального общественного пространства.

“Советская” была очень известным местом. Первоначально здесь находили пристанище семьи бедняков, работавших на нефтяных промыслах в период Бакинского бума середины 19-го века. Затем “Советская” стала живой, шумной общиной, насчитывающей примерно 50 тысяч человек и более 200 исторических строений, в том числе старых домов, бань и объектов сакрального поклонения. В 2014-ом году здесь начался снос зданий и сооружений с тем, чтобы в рамках инициативы по благоустройству города на этом месте появился общественный парк.

Медиа-коллектив «Аjam» является группой активистов, педагогов, журналистов и художников, интересующихся политикой и культурой Ирана, Центральной и Южной Азии. Зародившись в 2011-ом году как интернет-платформа, позднее «Ajam» занялся также созданием документальных фильмов, архивным делом и музыкально-продюсерской деятельностью.

Писатель, художник и видеорежиссер Чинара Маджидова (1989, Баку) в 2010-ом году окончила факультет международного права Бакинского государственного университета. В 2016-ом году стала сотрудничать с медиа-коллективом «Аjam» как фотожурналист и писатель. Коллектив присоединился к ее проекту «Мехелле», который охватывает снос “Советской”. Данный проект она начала по причине личной привязанности к этим местам, ведь она выросла, регулярно навещая живших здесь близких родственников.

О Проектном Пространстве ARTIM

Основной целью проекта ARTIM является поощрение талантливых представителей молодого поколения на построение собственной карьеры в области искусства, а также создание благоприятных условий молодым художникам Азербайджана, с целью демонстрации собственных произведений на профессиональной сцене. Программа ARTIM имеет специализированное выставочное пространство в Ичеришехер, которое выступает в качестве платформы для любителей искусства, способствующей проведению экспериментов и показу профессиональных работ.

Даты выставки: 26 мая – 8 июня
Часы работы: Четверг – Воскресенье, 14:00 – 20:00

__________
YARAT Contemporary Art Space is pleased to announce the exhibition “Məhəllə” by the Ajam Media Collective at ARTIM Project Space

Opening Date: 26th of May, 7 pm
Address: ARTIM Project Space Old City (Icherisheher) Boyuk Gala Street 30, 001A
Admission is free

ARTIM project space features an exhibition related to the demolition of Sovietsky area in Baku and the disappearing neighborhood. The works explore themes such as nostalgia, family history, the social biography of things, displacement, the archaeology of ruins, memory and illusion.

A “məhəllə”, or a traditional neighborhood or quarter, was the main social unit for people in cities across the Middle East, Caucasus, and Central Asia. For hundreds of years people worked, celebrated births and weddings, buried their loved ones, resolved conflicts, and formed collective identities in these spaces. In Baku, these spaces of everyday life are still present, but they are slowly disappearing due to new visions of an ideal public space.

Sovetski was the quintessential məhəllə. Originally sheltering lower-income families who worked in Baku’s booming oil fields during the mid-19th century, Sovetsky soon became a bustling neighborhood, consisting of approximately 50,000 residents, and over 200 historic sites such as old homes, baths, and places of worship. In 2014, demolitions of the neighborhood began in order to build a public park as part of a city-wide beautification initiative.

Ajam Media Collective is a group of activists, scholars, journalists, and artists that focus on politics and culture in Iran, the Caucasus, Central Asia, and South Asia. Beginning as an online platform practice in 2011, AjamMC has since ventured into documentary filmmaking, archival practice, and music production.

Chinara Majidova was born in 1989 in Baku. She graduated from the International Law Department of Baku State University in 2010 working now as a writer, painter and video artist. From 2016, she worked as a photo journalist and writer with Ajam Media Collective. The collective joined her “Məhəllə” project which covers the demolishing of Sovetski, a project she started because of her personal connection with the neighborhood having grow up visiting her family there.

About ARTIM

ARTIM is directed at young Azerbaijani artists with an intention to support and encourage emergent talent to grow. The program has a designated exhibition space in Icheri Sheher that was conceived as a platform for experimenting and professionally showcasing art. Artworks resulting from the program are exhibited at the ARTIM Project Space, Baku.

Exhibition dates: 26th May – 8th of June
Working hours: Tuesday – Sunday, 12 pm – 8pm