700 bal toplayan abituriyent: “UNEC uğrunda rəqabət güclüdür, ən yüksək nəticəni göstərməliydim”

0
748

Dövlət İmtahan Mərkəzinin II ixtisas qrupu üzrə keçirdiyi qəbul imtahanlarında 700 bal toplayan Sumqayıt şəhər Təbiət Elmləri Təmayüllü Gimnaziyanın şagirdi Cahan Həşimzadə “UNEC-də 1 gün” layihəsində iştirak edib.

UNEC-in Beynəlxalq İqtisadiyyat Məktəbində maliyyə ixtisası üzrə təhsil almaq istədiyini bildirən Cahan Həşimzadə universitetə hazırlaşdığı gündən hədəfinin UNEC olduğunu açıqlayıb: “UNEC-in nailiyyətlərini yaxından izləyirəm. Seçimimin UNEC olmasının səbəbi çoxdur. Burada təhsilin daha keyfiyyətli olduğunu düşünürəm, imtahanların şəffaf və obyektiv təşkil olunması məni cəlb edir. Universitetə 600-dən yüksək bal toplayaraq qəbul olunan hər kəsə və imtahan sessiyasında fakültə fərqi olmadan hər kurs üzrə ən yüksək nəticə göstərən 15 tələbəyə xüsusi təqaüd verilməsi əladır. Bilirəm ki, 4 il ərzində 2 diplomu ancaq UNEC-də qazana bilərəm. Valideynlərim də UNEC-i tövsiyə edir. Bir sözlə, mənim arzum sadəcə tələbə adını deyil, UNEC tələbəsi adını qazanmaq olub. Son iki il ərzində ən yüksək nəticə göstərən abituriyentlərin seçimi də məhz UNEC idi, hədəfim uğrunda rəqabətin güclü olduğunu bilirdim, ən yüksək nəticəni göstərməliydim. Çalışdım və bacardım!”

C.Həşimzadə ötən tədris ilində 700 bal toplayaraq UNEC-ə qəbul olan Cavad Əliyev və Arzu Məmmədzadə ilə də görüşüb. UNEC-in tələbələri ona beynəlxalq və ikili diplom proqramları, Elektron Universitet Modeli, tədris prosesi barədə ətraflı məlumat veriblər. Bildiriblər ki, UNEC dünyanın qabaqcıl univeristetləri olan London Universiteti/London İqtisadiyyat Məktəbi və Fransanın Monpelye Universiteti ilə ikili diplom proqramı həyata keçirir.

C.Həşimzadə ilə birlikdə imtahanlardan 600-dən yüksək bal toplayan dostları da UNEC-in bir günlük tələbələri olublar. C.Həşimzadə DİM-in keçirəcəyi ikinci imtahanlara qatılacaq dostlarına kömək etdiyini də bildirib.

Onlar ingilis dilində iqtisadiyyata giriş fənnini dinləyiblər.

Beynəlxalq İqtisadiyyat Məktəbində unudulmaz bir gün keçirdiyini bildirən Cahan Həşimzadə və dostları yeni tədris ilinə UNEC-də başlayacaqlarını bildiriblər.

Абитуриент, набравший 700 баллов: «Учитывая высокую конкуренцию в UNEC, я должна была показать наивысшие результаты»

Учащаяся гимназии с уклоном естественных наук города Сумгаит Джахан Гашимзаде, набравшая 700 баллов на вступительных экзаменах по II группе специальности, проведенных Государственным экзаменационным центром, приняла участие в проекте «Один день в UNEC».

Джахан Гашимзаде, желавшая получить образование в Международной школе экономики UNEC по специальности финансов, отметила, что со дня подготовки к университету, ее целью было поступить в UNEC: «Я внимательно наблюдаю за достижениями UNEC. Причин выбора мною UNEC много. Думаю, что здесь обучение проводится качественно, меня привлекает то, что экзамены проходят прозрачно и объективно. Отрадный факт, что каждому, набравшему свыше 600 баллов при поступлении в университет и 15 студентам, показавшим наивысший результат по каждому курсу независимо от факультета на экзаменационной сессии, выдается специальная стипендия. Знаю, что в течение 4 лет получить два диплома смогу только в UNEC. Родители тоже советуют мне UNEC. Одним словом, моим желанием было не только получить имя студентки, а стать студенткой UNEC.  Ввиду того, что в течение последних двух лет выбор абитуриентов, показавших наивысший результат, являлся UNEC, я знала о сильной конкуренции в достижении своей цели, в которой должна показать наивысший результат. Я постаралась и сумела!»

Дж.Гашимзаде также встретилась с Джавадом Алиевым и Арзу Мамедзаде, которые набрав 700 баллов, поступили в UNEC в минувшем году. Студенты UNEC дали ей подробную информацию о программах международного и двойного диплома, Электронной Модели Университета, учебном процессе. Также отметили, что UNEC осуществляет программу двойного диплома с ведущими университетами мира Лондонской школы экономики /Лондонского университета и университетом Монпелье Франции.

Вместе с Дж.Гашимзаде ее друзья, набравшие свыше 600 баллов на экзаменах, были студентами на один день UNEC. Дж.Гашимзаде отметила, что окажет помощь друзьям, которые примут участие во-вторых экзаменах, проведенных ГЭЦ.

Они посетили занятия по введение в экономику на английском языке.

Отметив о проведении в Международной школе экономики незабываемого дня, Джахан Гашимзаде и ее друзья отметили, что новый учебный год начнут в UNEC.

The high school graduate getting 700 grade points: “The enrolment competition for UNEC is strong and I should get the highest result”

Jahan Hashimzadeh, the pupil of the senior class of the Gymnasium of Natural Sciences of Sumgait city, received 700 points at the entrance exams for the second specialty group held by the State Examination Center participated in the “One day at UNEC” project.

Jahan Hashimzadeh, noting that he wanted to study in the Finance specialty of the International School of Economics at UNEC, said that his target was UNEC since the beginning of the preparation for the entrance exams: “I’m closely following the UNEC achievements. The reason for my selecting UNEC is a lot. I think, the education is of higher quality here, the transparency and objectivity of the exams attracts me. It is great granting the special scholarships for everyone enrolled at the university with over 600 points and 15 students getting the highest grade points on each course at the exams without the difference in faculty. I know that, I can get 2 diplomas within 4 years only at UNEC. My parents recommend UNEC, as well. In short, my dream was not only to be the student, but to be the student of UNEC. As, the choice of the high school graduates enrolled at the university with the highest results within the last years was the UNEC, I knew that the enrolment competition for my target was strong and I should get the highest result. I tried and did it!”

J. Hashimzadeh also met with Javad Aliyev and Arzu Mammadova, who had been admitted to the UNEC with 700 grade points in the last academic year. The UNEC students gave him the detailed information on the international and dual degree programs, Electronic University Model and teaching process. They said that, UNEC is implementing the dual degree programs with the leading universities in the world – the London University/London School of Economics and Montpelier University in France.

The friends of J.Hashimzadeh who had received more than 600 grade points at the entrance exams were the one day student of UNEC, as well. J.Hashimzadeh also said that he helped his friends who would participate in the second exams of the State Examination Center.

They attended the lesson on the subject “Introduction to economics” in English.

J.Hashimzadeh and his friends said that they had spent the unforgettable day at the International School of Economics and they noted that they would begin the new academic year at UNEC.