Bakı Gənclər Yığma Kamera Orkestrinin Konserti!

0
527

YARAT Müasir İncəsənət Məkanı sizə 31 may tarixdə keçiriləcək istedadlı gənc musiqiçilərin konsertini təqdim edir.
Tədbirdə 2015-ci ildə Budapeştdə keçirilən Antal Dorati adına Dirijorlar arasında Beynəlxalq Müsabiqənin qalibi Orxan Həşimovun rəhbərliyi altında Bakı Gənclər Yığma Kamera Orkestri çıxış edəcək. Proqramın xüsusi qonağı Azərbaycanın əməkdar artisti Fəridə Məmmədovadır.

Axşamın proqramı:
G.F.Hendel – “Mio Caro Bene”, “Rodelinda” operasından ariya
G.F.Hendel – “Ah o Mio Caro”, “Altsina” operasından ariya
E.Qriq – simli orkestr üçün 2 elegiya pyesi
G.F.Hendel – “Piangero la Sorte Mia”, “Yuli Sezar Misirdə”
G.F.Hendel – “Rejoice Greatly”, “Məsih” oratoriyasından ariya
E.Qriq – “Solveygin mahnısı” H. İbsenin “Per Günt” dramına yazılmış musiqisindən
E.Qriq – “Holberq dövründən süita”

31 may, saat 19:00
Giriş sərbəstdir

_________
31 мая Центр Современного Искусства YARAT предлагает Вам провести прекрасный вечер в обществе талантливых молодых музыкантов.
Для вас будет играть Сборный Молодёжный Камерный оркестр Баку под руководством победителя международного конкурса дирижеров имени Антала Дорати в Будапеште (2015) Орхана Гашимова. Украсит программу исполнение заслуженной артистки Азербайджана Фариды Мамедовой.

Программа вечера:
Г.Ф.Гендель – “Mio Caro Bene”, ария из оперы “Роделинда”
Г.Ф.Гендель – “Ah o Mio Caro”, ария из оперы “Альцина”
Э.Григ – 2 элегические пьесы для струнного оркестра
Г.Ф.Гендель – “Piangero la Sorte Mia”, ария из оперы “Юлий Цезарь в Египте”
Г.Ф.Гендель – “Rejoice Greatly”, ария из оратории “Мессия”
Э.Григ – “Песня Сольвейг” из музыки к драме Г. Ибсена “Пер Гюнт”. Версия для голоса и струнного оркестра
“Сюита из времен Хольберга” Э. Грига

31 мая, 19:00
Вход свободный

_________
On May 31, YARAT Contemporary Art Centre is pleased to host a performance by young talented musicians.
The Baku Youth Chumber Orchestra will perform under the direction of Orkhan Gashimov, the winner of the Antal Dorati International Competition for Conductors in Budapest (2015). The program will be graced by the participation of an Honored Artist of Azerbaijan Farida Mammadova.

Program:
G.F.Handel – “Mio Caro Bene”, aria from the opera “Rodelinda”
G.F.Handel – “Ah o Mio Caro”, aria from the opera “Alcina”
E.Grieg – 2 elegiac pieces for string orchestra
G.F.Handel – “Piangero la Sorte Mia”, aria from the opera “Julius Caesar in Egypt”
G.F.Handel – “Rejoice Greatly”, an aria from the oratorio “Messiah”
E.Grieg – “Solveig’s song” from music to the drama of G.Ibsen “Peer Gynt”. Version for voice and string orchestra
“Suite from the times of Holberg” by E.Grieg

May 31, 7 p.m
Free admission