Dace Štrausa / Latviya / Canlı Miras / fərdi sərgi

0
682

30 may – 4 iyun 2018-ci ildə Muzey mərkəzinin İncəsənət qalereyasında Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət nazirliyi, Latviyanın Azərbaycandakı səfirliyi, AGA Group və Muzey mərkəzinin təşkil etdiyi “Canlı irs” sərgisi olacaqdır.

Sərgi Azərbaycan Demokratik Respublikasının və Latviya Respublikasının 100 illik yubileylərinə həsr olunub. Sərginin mövzusu isə latış rəssam Datse Ştrausanın tablolarında təqdim olunan Azərbaycanın Qarabağ cins atlarına həsr edilib. Qarabağ atlarının olduqca incə gözəlliyi, xüsusi zərifliyinin gücü bəşəriyyəti daim heyran qoyaraq sevindirəcək.
Datse öz əsərlərində müxtəlif rəng və cinslərdən olan atların təsvirini nəinki dəqiqliklə verir, onun yaratdığı obrazlar bu güclü və son dərəcə gözəl heyvanların həqiqətən yaşadığı zəngin hisslər və emosiyalar qammasını tamamilə özündə əks etdirir. Rəssamın təmasda olduğu, seyr etdiyi, sığallayıb müşahidə apardığı hər bir at onun üçün ayrıca canlı fərddir və müəllifə görə hər bir heyvanın xarakterinin unikallığını tamaşaçının ayrılıqda görüb-hiss etməsi olduqca vacibdir.

Datse Ştrausa artıq iki ildir ki, Azərbaycanda yaşayır. Buraya gələn kimi də yerli atçılarla, həvəskar at saxlayanlarla əlaqə yaratmağa, ünsiyyət saxlamağa başlayıbvə xüsusilə də Qarabağ cins atlarına diqqət, maraq göstərir.

Tablolar arasında Datsenin sevimlisi olan, rəssamın Bakıda yaşayacağı müddətə himayəyə götürdüyü “Bəbre-Kəleybər“ də təqdim olunur. Şişkin damarlar, gərilmiş əzələlər, ipək kimi bərq vuran tüklər (axı Qarabağ atlarına əbəs yerə “köhlən sarılar”, “qızılı” atlar demirlər), tamaşaçını bir an belə öz cazibəsindən buraxmayan gözlər… Təsvirin dəqiqliyi obrazları nə daxili dinamikadan məhrum edir, nə də təəssüratın canlılığını azaldır…

Datse Ştrausanın təqdim etdiyi obrazlar ürəyin səsi ilə, qəlbin çağırışı ilə yaradılıb. Heyvanlara qarşı böyük məhəbbətin bu obrazları tamamilə saran və onlardan nəşət edərək, xeyirxahlıq, humanizm, sevgi cərəyanları kimi insanın bütün varlığına nüfuz edərək həyatımızı həqiqətən gözəlləşdirir!!.

Ünvan: AZ 1095, Azərbaycan, Bakı şəh., Neftçilər prospekti, 49.
Теl.: +99412 4935883, +99450 273 21 80;
e-mail: [email protected]www.museumcenter.az

***

С 30 мая по 4 июня 2018 года в Галерее искусств Музейного центра будет выставка «Живое наследие», организованная Министерством культуры Азербайджанской республики, посольством Латвии в Азербайджане, AGA Group и Музейным Центром.

Выставка посвящена 100-летнему юбилею Азербайджанской Демократической Республики и Латвийской Республики, которые в 1918 году впервые объявили о своей независимости. Потому не удивительно, что «центром» выставки латвийская художница выбрала Карабахских скакунов, считающихся один из национальных символов, олицетворению свободы и благородства. Утончённая красота, сила, особая грация карабахских лошадей восхищала художников, писателей и поэтов, отражавших в своих произведениях уникальность этой верховой породы.

Притягательность картин Даце не только в точном воспроизведении разных мастей и пород лошадей. Созданные ею образы наделены богатой гаммой чувств и эмоций, которые в реальности могут переживать эти сильные и невероятно красивые животные. Для художницы каждый конь, каждая лошадь, с которыми ей доводилось общаться – Индивидуальность, и для автора крайне важно, чтобы зритель увидел и прочувствовал всю уникальность характера, которым наделено каждое животное.
Вот уже два года Даце Штрауса живет в Азербайджане. Вскоре после своего приезда, благодаря неподдельному интересу и глубокой любви к лошадям, она наладила контакты со многими коневладельцами, уделяя особое внимание коням карабахской породы.

Экспозиция выставки включает 29 картин-образов Карабахских лошадей, каждая из которых поражает своей реалистической точностью, с какой художница передает физические качества животных. Каждая художественная работа отличается невероятной степенью теплоты, понимания и уважения, которую Даце вкладывает в свое живописное повествование этих скакунов. Здесь представлен конь, которого художница взяла на поруки на время своего проживания в Баку носящий гордо кличку Бабир. Вздувшиеся вены, напряженные мышцы, сверкающая, как атлас, шерсть… Ведь не случайно карабахских коней называют «Кёглян сарылар», то есть «золотистые»! Глаза, буквально «цепляющие» внимание зрителя… Точность воспроизведения не лишает образы ни внутренней динамики, ни живости впечатления.

Адрес: AZ 1095, Азербайджан, г. Баку, пр. Нефтчиляр, 49
Тел.: +99412 4935883, +99450 273 21 80;
e-mail: [email protected]www.museumcenter.az