“Məhəllə” sərgisinə ekskursiya

0
700

YARAT Müasir İncəsənət Məkanı Sizi ARTIM Layihə Məkanında “Ajam” media kollektivinin “Məhəllə” adlı sərgisinə ekskursiyaya dəvət edir. Həmçinin, “Sovetski” ilə bağlı xatirələri ilə bölüşmək istəyən hər kəs [email protected] ünvanına məktub göndərə bilər.

Ekskursiyanın tarixi: 2 İyun, saat 17:00
Ünvan: ARTIM Layihə Məkanı, İçərişəhər, Böyük Qala küç., 30, 001A
Giriş sərbəstdir

ARTIM Layihə Məkanında Bakıdakı “Sovetski” adlanan ərazinin tamamən sökülməsi ilə bağlı əsərlərin təqdim olunduğu sərgi açılır. Sərgilənən əsərlərdə tədqiq olunan mövzular belədir: nostalji, ailə tarixçəsi, əşyaların sosial tərcümeyi-halı, didərginlik, xarabalıq arxeologiyası, yaddaş və xülyalar.

Bütün Yaxın Şərq, Qafqaz və Orta Asiya şəhərlərində sakinləri cəmləşdirən əsas sosial mühit məhz məhəllə olmuşdur. Yüzillər boyunca insanlar bu cür məkanlarda birgə çalışar, toy-bayram edər, mərhumlarını torpağa tapşırar, münaqişələrin həllini axtarıb-tapar, qısası – öz icma simalarını formalaşdırardılar. Bakıda məhəllələr hələ də mövcuddur, hərçənd, onlar ideal ictimai məkan haqqında yeni təsəvvürlərin yer aldığı dövrdə tədricən gözdən itib yox olurlar.

“Sovetski” çox məşhur bir məhəllə olmuşdur. Əvvəldən, yəni XIX əsrin ortalarından başlayaraq burada Bakının neft mədənlərində işləyən yoxsul ailələr sığınacaq tapardı. Bir müddət sonra “Sovetski” təxminən 50 min sakinin yaşadığı canlı, səs-küylü məhəlləyə çevrildi. Burada 200-dən artıq tarixi tikili də yerləşirdi: köhnə evlər, hamamlar, ibadət ocaqları. Şəhəri gözəlləşdirmək təşəbbüsü çərçivəsində bu məhəllənin yerində salınacaq park naminə 2014-cü ildə onu sökməyə başladılar.

Sərginin müddəti: 26 may – 8 iyun
İş rejimi: Çərşənbə axşamı – Bazar, 12:00 – 20:00
Əlavə məlumat üçün: www.yarat.az, 012 505 1414

________
Пространство современного искусства YARAT приглашает вас на экскурсию по выставке «Мехелле» медиа-коллектива «Ajam» в Проектном Пространстве ARTIM. Также, каждый, кто хочет поделиться воспоминаниями, связанными с “Советской”, может отправить нам письма на адрес [email protected].

Дата экскурсии: 2 июня, в 17:00
Проектное Пространство ARTIM (Ичеришехер, ул. Боюк Гала 30, 001 А)
Вход свободный

В Проектном Пространстве ARTIM открывается выставка работ, связанных с тотальным сносом строений в той части Баку, которая известна как “Советская”. В представленных работах исследуются такие темы, как ностальгия, история семьи, социальная биография предметов, выселение, археология развалин, память и иллюзии.

«Мехелле», то есть квартал как устоявшаяся общность соседей, издавна была основной социальной ячейкой городов на всем Ближнем Востоке, Кавказе и в Средней Азии. Веками горожане в этих зонах работали, отмечали рождения детей и свадьбы, хоронили своих усопших, решали возникшие конфликты именно в таких общинах. Одним словом – именно в родном квартале формировалась их коллективная идентичность. В Баку подобные кварталы все еще сохранились, но они постепенно исчезают, уступая место новому видению идеального общественного пространства.

“Советская” была очень известным местом. Первоначально здесь находили пристанище семьи бедняков, работавших на нефтяных промыслах в период Бакинского бума середины 19-го века. Затем “Советская” стала живой, шумной общиной, насчитывающей примерно 50 тысяч человек и более 200 исторических строений, в том числе старых домов, бань и объектов сакрального поклонения. В 2014-ом году здесь начался снос зданий и сооружений с тем, чтобы в рамках инициативы по благоустройству города на этом месте появился общественный парк.

Даты выставки: 26 мая – 8 июня
Часы работы: Четверг – Воскресенье, 14:00 – 20:00
Более подробная информация доступна на: www.yarat.az; 0125051414

________
YARAT Contemporary Art Space is pleased to invite you to the guided tour through the exhibition “Məhəllə” by the Ajam Media Collective at ARTIM Project Space. You may also share your memories associated with “Sovetsky” with us. Feel free to send a letter to [email protected]

Guided Tour: June 2, 5 pm
Address: ARTIM Project Space Old City (Icherisheher) Boyuk Gala Street 30, 001A
Admission is free

ARTIM Project Space features an exhibition related to the demolition of Sovietsky area in Baku and the disappearing neighborhood. The works explore themes such as nostalgia, family history, the social biography of things, displacement, the archaeology of ruins, memory and illusion.

A məhəllə, or a traditional neighborhood or quarter, was the main social unit for people in cities across the Middle East, Caucasus, and Central Asia. For hundreds of years people worked, celebrated births and weddings, buried their loved ones, resolved conflicts, and formed collective identities in these spaces. In Baku, these spaces of everyday life are still present, but they are slowly disappearing due to new visions of an ideal public space.

Sovetsky was the quintessential məhəllə. Originally sheltering lower-income families who worked in Baku’s booming oil fields during the mid-19th century, Sovetsky soon became a bustling neighborhood, consisting of approximately 50,000 residents, and over 200 historic sites such as old homes, baths, and places of worship. In 2014, demolitions of the neighborhood began in order to build a public park as part of a city-wide beautification initiative.

Exhibition dates: 26th May – 8th of June
Working hours: Tuesday – Sunday, 12 pm – 8pm
For more information: www.yarat.az; 0125051414