Filterlənmiş Dairələr Sərgisi / Filter Bubble Exhibition

0
527

Filterlənmiş Dairələr İngrid Kraiserin foto sərgisidir. Sərgi sənət vasitəsi ilə ötürülən mesajlar barədə bəhs edir və gender aspektləri də daxil olmaqla kritiki düşüncənın əsas təkan mənbəyi olan ideya və fikirləri üzə çıxarmağa çalışır. Sənətçi öz işlərində hekayə anlatmağın aspektlərini incəsənət yolu ilə başa düşməyi çalışır. Sərgi göstərir ki müasir bilgi arayışımızın “filterlənmiş dairələr” içərisində baş veriyindən ziddiyətli aspektlərlə qarşılaşma şansımızı azalır. Genderə stereotiplərin “filterlənmiş dairələr”-in bir hissəsi olmasına xüsusi diqqət verilir.

İyunun 7-si, saat 19:00-da fotolara baxıb müzakirə etmək üçün bizə qoşulun. İsveçin Azərbaycandakı səfirliyi və Baku IdeaLab-in birgə əməkdaşlığı ilə təşkil edilən sərgi ictimayyətə açıqdır.

İngrid Kraiser haqqında:

İngridin foto işləri çərçivənin içində başlayır və insanların təsəvvüründə canlandıra biləcəkləri nümünəyə çevirilir. İngrid foto transformasiyası vasitəsi ilə şəkildən daha artığını yaratmaq üçün müasir texnika və vasitələrdən istifadə edir.

Simvolik elementlərin birləşdirilməsi, bir neçə söz və ya müəyyən effektlərin əlavə olunması- izləyiciyə onun işlərinə daha yaxından və ya başqa perspektivdən baxmağa köməklik göstərir. Şəkilin obyekt olaraq həmişə özü ilə daşıdığı mesaj var.

İngridin insan hüquqları, gender bərabərliyi və təhlükəsizliyi sahəsində uzunmüddətli beynəlxalq karyerayası var. Son bir neçə il ərzində cəmiyyətdəki sosial məsələlər və inkişafa olan öhdəçiliyi iş həyatına da təsir etmiş, belə ki o tədricən fokusunu fotoqrafiya sənətinə yönəltmiş və özünə yeni iş müstəvisi tapmışdır. Onun işləri Skandinaviyada divar və ev dekorları sahəsində qabaqcıl kommersiya agentləri tərəfindən istifadə olunur və yeni sahələrdə inkişaf etməyə davam edir.
O yaratdığı yeni iş xəttini əvvəlki işi və qazandığı təcrübələrlə əlaqəli saxlamağa çalışır. Bununla ümid edir ki, yaratdığı sənət çərçivəsi hər hansı bir şəkildə izləyicisini əks etdirir və izləyicidə digərləri ilə paylaşa biləcəyi ideyalar yaradır. İngrid inanır ki incəsənət vasitəsi ilə ötürülən mesajları paylaşmağa dəyər.

ENG:

Filter Bubble is an exhibition of photography art pieces by Ingrid Kraiser. This exhibition is formed around the subject of messages being carried forward through art. It seeks to surface ideas and thoughts of entry points for critical thinking and understanding, including gender aspects. In her work the artist explores aspects of understanding storytelling through art. She elaborates on the subject of information bubbles being formed as a consequence of our modern search for information and how this, in turn, risks our chances of encountering contradicting viewpoints. Special attention is given to the fact that stereotypes based on gender can be viewed as filter bubbles in themselves.

This exhibition is open to public and is co-organized by the Embassy of Sweden in Azerbaijan and Baku IdeaLab. Please join us at 19:00, on June 7.

About Ingrid Kraiser:
All art created by Ingrid starts with a photographic framing of something seen and then becomes something envisioned. Ingrid makes a point out of using modern techniques and tools to transform the photograph with the view to make the most out of an image. Incorporating symbolic elements, building in a few words or choosing certain effects are all ways in which she forms her art to encourage the viewer to have another closer look, or to have another round of contemplation. There is always a bit more there than the object of the image itself. There is always a message flying along with the image itself.

Ingrid has a long international carrier behind her in the field of human rights, gender equality and security. Over the recent years, her commitment to social issues and development has further continued to influence her professional path as she has slowly turned her focus to the artistic world of photography and founded a new business. Her art has been taken on by leading commercial agents of wall art and home decor in Scandinavia and is steadily developing in new areas. She has created a new line of work, yet kept it closely connected to and carefully interlinked with previous experiences gained. With this, the hope of the artist is that there are pieces within her scope of art that somehow mirrors the viewer, perhaps provokes an insight or contributes with a moment one finds worth sharing further. Messages through art worth sharing.