Sərgilərin təşkilinə maraq göstərənlər üçün “Ustad” dərslərinə qəbul başlayıb – SON GÜN

0
678

Sərgilərin təşkilinə maraq göstərənlər üçün elan
Ustad dərsi: “Sərgilərin təşkili”
Mühazirəçi: memar, kurator və tənqidçi Tibo de Rüyter (Fransa)
Ərizələrin qəbulu üçün son tarix: 13 iyun, 00:00
Tədbirin tarixləri: 18 – 22 iyun, 10:00-18:00

ARTIM Layihə Məkanı, sərgilərin təşkili ilə maraqlanan şəxsləri Berlində yaşayıb-yaradan kurator Tibo de Rüyter tərəfindən keçiriləcək ustad dərsində iştirak etməyə dəvət edir. Nəticələrin təqdimatı daxil olmaqla, tədbirin ümumi sürəkliyi 5 gün təşkil edəcək. Ustad dərslər Bakı Höte İnstitutunun dəstəyi ilə təşkil olunur.

Bu tədbir, müxtəlif məkanlar, ələlxüsus sərgi məkanların (özəl qalereyalardan muzeylərə və qeyri-ənənəvi yerlərə qədər) öyrənilməsi üçün memarlar tərəfindən tətbiq edilən praktiki və gündəlik vasitələrin (modellərin hazırlanması, planlar, sadə qrafik təsvirlər, lüğət və s.) öyrənilməsinə əsaslanır.
Həmin alətlərin öyrənilməsi, tələbələr ilə birlikdə “sərgilərin təşkili” mövzusunu həm nəzəri, həm də praktiki səviyyədə (konsepsiyadan press-relizlərə, qrafik dizayn işlərindən səhnə quruluşuna qədər) müzakirə etmək üçün bir səbəbdir. Tələbələr çox sadə modellərin necə hazırlandığını və sonradan onları öz layihələri müəyyən məkan çərçivəsində potensial sərgi üçün necə tətbiq edildiyini öyrənəcəklər. Ustad dərsin bu mərhələsində, öz potensial maraqlarını həyata keçirmək üçün, tələbələr sərbəst buraxılır. Sonda müxtəlif sərgilər (fərdi və ya qrup sərgiləri, müasir incəsənət, tətbiqi incəsənət, bioqrafik və ya tarixi sərgi) işlənib hazırlanacaq və qrup daxilində təqdim ediləcək.

Bu kurs, sərgiyə maraq göstərən hər kəs (rəssamlar, kuratorlar, memarlar, tarixçilər, dizaynerlər, tənqidçilər və s.) üçün nəzərdə tutulub. Kurator kimi əvvəlki təcrübənin olması tələb olunmur.

Tibo de Rüyter haqqında
Tibo de Rüyter, 2001-ci ildən Berlində yaşayan və fəaliyyət göstərən fransız memarı, kuratoru və tənqidçisidir. Son 10 il ərzində, o, Frankfurt-Maynda yerləşən Dekorativ Tətbiqi İncəsənət Muzeyi, Dortmundda yerləşən HMKV, EIGEN + ART Lab və CTM (Berlin), Təsviri İncəsənət Muzeyi (Lodz, Polşa) və CRP (Duşi le Min, Fransa) kimi məkanlarda sərgilər təşkil edib. Onun ən son layihələrindən biri Şərqi Avropa və Orta Asiyadakı Höte İnstitutunun səyyar sərgisidir. Bu sərgi, keçmiş Sovet İttifaqı ölkələrində Asiya və Avropa arasında sərhədləri təyin edir. Onun maraq göstərdiyi sahələr yeni mediadan spiritizmə və “sərgi olmayan sərgilərə” qədərə dəyişir. Onun layihələrinin əksəriyyəti gündəlik həyat, pop və anderqraund mədəniyyəti ilə bağlıdır. 2007-ci ildən AICA-Fransanın üzvüdür.

Ərizələrin qəbulu
Zəhmət olmasa, öz CV-nizi (telefon nömrənizi göstərməklə) və portfolionuzu 13 iyun tarixinə qədər [email protected] ünvanına göndərin. Əlavə suallarınız olarsa, zəhmət olmasa [email protected] elektron poçtu və ya +99412 505 1414 telefon nömrəsi ilə bizimlə əlaqə saxlayın.

_________
Приглашается каждый, кого интересует, как организовать выставку

Тема мастер-класса: “Как устроить выставку”
Ведущий: архитектор, куратор, искусствовед Тибо де Рюйтер (Франция)
Прием заявок: до 13 июня, 00:00
Время практикума: 18 – 22 июня, 10:00-18:00

Пространство проектов ARTIM приглашает всех интересующихся вопросами подготовки и проведения выставок, подать заявку на участие в мастер-классе, который проводит французский куратор Тибо де Рюйтер. Продолжительность практикума 5 дней, включая итоговые презентации.

Занятия основаны на изучении практических, каждодневных инструментов, которыми пользуются архитекторы (моделирование, словарь, отображение планов и простых графических построений) с целью осмыслить пространство того или иного выставочного пространства (от частных галерей до музеев нетрадиционного размещения).
Изучение подобного инструментария станет предисловием к дискуссии «о создании выставок». Обсуждение будет проходить как в теоретической плоскости, так и на практических примерах (от концепции до пресс-релиза, охватывая дизайн и сценографию). Слушатели научатся создавать очень простые модели, а затем воплощать в заданном пространстве свой собственный выставочный проект. На этом этапе практикума слушатели будут самостоятельно заниматься интересующей их условной выставкой (персональная или групповая, современное или прикладное искусство, биографическая или историческая экспозиция) с тем, чтобы в итоге в группе слушателей было подготовлено и представлено множество выставок.

Курс предусматривает участие каждого, кому интересно узнать, как организовать выставку (художники, кураторы, архитекторы, историки, дизайнеры, искусствоведы и т.д.). Наличие опыта работы куратором не требуется.

О ведущем
Тибо де Рюйтер – французский архитектор, куратор и искусствовед, с 2001 года живет и работает в Берлине. За последние десять лет он организовал ряд выставок, в том числе в Музее авангардного искусства во Франкфурте на Майне, в HMKV в Дортмунте, EIGEN+ART Lab и CTM в Берлине, в Музее изобразительного искусства в Лодзи, в CRP/ в Души-ле-Мин. Один из его последних проектов – передвижная выставка для отделений Гёте-Института в Восточной Европе и Средней Азии: «Пограничные знаки, которыми отмечена граница между Азией и Европой в странах бывшего СССР». Его увлечения варьируются от новых материалов до спиритизма и «выставок, которые не являются выставками». Большинство его проектов имеют отношение к повседневной, поп-культуре, а также к андеграунду. С 2007 года является членом Французского отделения Международной ассоциации искусствоведов AICA.

Процесс подачи заявок
Пожалуйста, до 13-го июня вышлите ваше CV (с номером телефона) и портфолио на адрес [email protected].
За дополнительной информацией смело обращайтесь к нам по эл.почте [email protected] или по телефону +99412 505 1414.

_________
Call for everyone interested in exhibition making
Workshop: “The Making of Exhibitions”
Lecturer: Thibaut de Ruyter (France) (architect, curator and critic)
Application deadline: 13th June, 00:00
Dates of the Workshop: 18th – 22nd of June, 10:00-18:00

ARTIM Project Space invites people interested in exhibition making to apply for the workshop lead by Berlin-based curator Thibaut de Ruyter and organized with support of Goethe-Zentrum Baku. Duration of the workshop is 5 days including a presentation of the end results.

The course is based on learning practical and everyday tools used by architects (model making, plans, simple graphic representations, vocabulary) in order to understand space and in particular exhibition spaces (from private galleries to museum via non-traditional locations).
The learning of those tools is a pretext to discuss « exhibition making » with the students, at both theoretical and practical level (from concept to press-release through graphic design and scenography). The students learn how to produce very simple models and implement afterwards their own project for a potential exhibition within the space. During that stage of the workshop the students are left free to deal with their own interest so that, at the end, a variety of exhibitions (solo or group show, contemporary art, applied art, biographical or historical) is being developed and shared within the group.

The course is intended to any person having an interest in exhibition making (artists, curators, architects, historians, designers, critics, etc). No previous experience as a curator being required.

About Thibaut de Ruyter
Thibaut de Ruyter is a French architect, curator and critic, living and working in Berlin since 2001. During the last ten years he has organised exhibitions in (among others) the Museum Angewandte Kunst in Frankfurt/Main, HMKV in Dortmund, EIGEN+ART Lab and CTM in Berlin, Muzeum Sztuki in Łódź and CRP/ in Douchy-les-Mines. One of his latest project is a traveling exhibition for Goethe-Institut in Eastern Europe and Central Asia: Die Grenze that adresse the border between Asia and Europe in former Soviet countries. His fields of interest move from new media via spiritism via to «exhibitions that are not exhibitions». Most of his projects are linked by everyday, pop or underground culture. Since 2007 he is a member of AICA-France.

Application Process
Please send your CV (including phone number) and portfolio until 13th of June to [email protected].
For additional questions please do not hesitate to contact us by email [email protected] or phone +99412 505 1414.