İsveç yazıçısı İda Lindanın kitabının prezentasiyası – Tədbir

0
631

9 iyun saat 20.00`da ADO Teatrında İsveç yazıçısı İda Lindanın “Maşın-Qızın Vəsiyyətnaməsi” kitabının prezentasiyasıolacaq. Eyni zamanda kitabı rus dilinə çevirən Nadejda Voinovayla görüş təşkil olunacaq.

İda Linda (1980-ci il təvvəllüdlü) İsveç yazıçısı, şairi, dramturqu və tərcüməçisidir. O, İsveçin şimalında Umeo şəhərində böyümüş və hal-hazırda Stokqolmda yaşayır. O, Stokqolmun yaxınlığındakı Biskops-Arne ədəbiyyat məktəbində dərs deyir.

“Maşın-Qızın Vəsiyyətnaməsi” (2006) ölüm və futbol haqqında bəhs edən qarışıq ailə dramıdır. Bu əsər motosikl kimi dünyaya gələn Maşın-Qız tərəfindən danışılır. Maşın-qız həyatı birinci tərk emtəli idi, çünki o belə qərar vermişdir. Amma bütün yaxınları ondan əvvəl həyatlarını dəyişirlər. O, kişi dünyası – atası, qardaşı, sevgilisi, övladı ilə əlaqələri qurduqca sanki yenidən ölümü yaşayır.
9 iyunda “Maşın-qızın vəsiyyətnaməsi” ADO Teatr Kollketivində İsveç, Azərbaycan, Rus və İngilis dillərində səsləndiriləcək.

Tədbir Azərbaycandakı İsveç Səfirliyinin dəstəyi ilə keçiriləcək.
Giriş: Sərbəst!

Ünvan: Mirzəağa Əliyev 245 // ADO Theatre – Collective
Tel: 050 394 48 64 & 070 219 83 33 & 012 594 83 85
E-mail: [email protected]
Rəsmi sayt:
ado.az
Rəsmi səhifələr:
fb.com/adotheatre
instagram.com/adotheatre
Ünvanı tapmaq üçün video-xəritə: https://www.youtube.com/watch?v=o5LdtV49Wuo

***
9 июня в 20:00 в ADOTheatre-Collective состоится презентация книги шведского автора Иды Линде «Завещание Девочки-Машины» и встреча с переводчиком книги на русский язык Надеждой Воиновой.

Ида Линде (р. 1980) — шведская писательница, поэт, драматург и переводчик. Выросла в Умео на севере Швеции, живёт в Стокгольме и преподаёт в литературной школе Бископс-Арнё недалеко от Стокгольма.

«Завещание Девочки-Машины» (2006) — это эпическая сюита о смерти и футболе, запутанная семейная сага, рассказанная Девочкой-Машиной, родившейся мотоциклом. Девочка-машина должна умереть первой. Так она решила. Но все близкие умирают раньше. Выстраивая свои отношения с мужским миром — братом, отцом, любовником и ребёнком — она каждый раз заново проживает смерть.

9 июня «Завещание Девочки-Машины» прозвучит в ADOTheatre-Collective на шведском, азербайджанском, русском и английском языках.

Мероприятие пройдет при поддержке Посольства Швеции в Азербайджане.

Входбесплатный
Адрес: ул. МирзеагаАлиева 245 // ADO Theatre – Collective
Телефон: 050 394 48 64, 070 219 83 33, 012 594 83 85
E-mail: [email protected]
Официальный сайт:
ado.az
Официальные страницы в сети интернет:
fb.com/adotheatre
instagram.com/adotheatre
Как добраться: https://www.youtube.com/watch?v=o5LdtV49Wuo

***

On June 9th at 8 pm ADOTheatre-Collectiveinvites you to hear extracts from The Machine Girl’s Will by the Swedish author Ida Linde, followed by a meeting and discussion with the translator of the book into Russian language, Nadezhda Voinova.

Ida Linde (born in 1980) is a critically acclaimed Swedish author who works in different genres. She grew up in Umea but now lives in Stockholmwhere she is a teacher of Creative Writing at Biskop-Arnos Writers School.

Maskinflickans testamente/The Machine Girl’s Will (2006) revolves around football and personal loss. It is an intricate family sagatold by the Machine Girl, a girl born as a motorcycle. The Machine Girl must die first, she decided, but all of her relatives die first instead. While creatingher relationship with the male world — her brother, father, lover, and child— she has to live through death each time.

On June 9thcome and hear The Machine Girl’s Willread in Swedish, Azeri, Russian, and English languages at ADOTheatre-Collective.

The event is organized with the support of the Embassy of Sweden in Azerbaijan.

Free entrance
Adress: Mirzəağa Əliyev 245 // ADO Theatre – Collective
Tel: 050 394 48 64 & 070 219 83 33 & 012 594 83 85
E-mail: [email protected]
Official website:
ado.az
Official web pages:
fb.com/adotheatre
instagram.com/adotheatre
How to find us: https://www.youtube.com/watch?v=o5LdtV49Wuo