700 bal toplayanlara UNEC-də ikinci ixtisas ödənişsiz olacaq

0
432

UNEC yeni tədris ilindən Universitet Daxili İki Diplom (UDİD) proqramına yeniliklərlə start verəcək.

2018/2019-cu tədris ilindən UNEC-ə 700 bal toplayaraq qəbul olan tələbələr proqrama ödənişsiz qoşula biləcəklər. 600-dən yüksək bal toplayan abituriyentlər üçün də UDİD proqramında inanılmaz fürsət yaradılıb. Belə ki, 600 və daha yüksək bal toplayaraq UNEC-i seçən abituriyentlərə UDİD proqramı üzrə təhsil haqqında 50 faiz güzəşt tətbiq olunacaq.

UDİD proqramının məqsədi “Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”ndan irəli gələn tələbləri icra etmək, bakalavriat səviyyəsində qəbul olunduğu ixtisaslarda müvəffəqiyyətlə təhsil alan tələbələrin ikinci ixtisas üzrə də əlavə təhsil almaqla, rəqabətədavamlı mütəxəssis kimi hazırlanmasıdır. UDİD proqramına qoşulan tələbələr 4 il ərzində iki ixtisasa yiyələnməklə gələcəkdə əmək bazarında layiqli yer tutmaq və onun tələblərinə çevik uyğunlaşmaq imkanı əldə edəcəklər.

İlkin mərhələdə UDİD proqramı “maliyyə”, “mühasibat uçotu və audit” və “marketinq” ixtisasları üzrə açılıb.

Qeyd edək ki, UNEC-ə 600 və daha yüksək bal toplayaraq qəbul olunan tələbələr universitetin xüsusi təqaüdünü də qazanırlar.

 

Набравшим 700 баллов получение второй специальности в UNEC будет бесплатным

С нового учебного года в UNEC будет стартовать программа Внутриуниверситетского двойного диплома (ВУДД) с новшествами.

С 2018/2019 учебного года студенты, поступившие в UNEC набрав 700 баллов, смогут участвовать в программе бесплатно. В программе ВУДД также создана невероятная возможность для абитуриентов, набравших свыше 600 баллов. Так, абитуриентам, набравшим 600 и выше баллов и выбравшим UNEC, в оплате за обучение в программе ВУДД будет предоставлена 50-процентная льгота.

Целью ВУДД является выполнение требований, исходящих из «Государственной стратегии по развитию образования в Азербайджанской Республике», подготовка студентов, успешно обучающихся по специальности на уровне бакалавриата, а также по второй специальности как конкурентоспособного специалиста. Студенты, участвующие в программе ВУДД, в течение 4 лет овладеют двумя специальностями и получат возможность занять достойное место на трудовом рынке и ловко приспособиться к его требованиям.

На начальном этапе программа ВУДД открыта по специальностям «финансы», «бухгалтерский учет и аудит» и «маркетинг».

Следует отметить, что студенты, поступившие в UNEC набрав 600 и выше баллов, смогут получать специальную стипендию университета.

 

The second specialization at UNEC will be free for the applicants getting 700 points

In the new academic year the UNEC will launch the application of Intra-university Dual Diploma Program with the innovations.

Since 2018/2019 academic year, the students, enrolled in UNEC with 700 points, will be able to join the program for free. The incredible opportunity has been created in the Intra-university Dual Diploma Program for the applicants, getting more than 600 points. Thus, for the applicants getting 600 and higher points, choosing the UNEC will be applied the 50% discount on the tuition fee for the education on Intra-university Dual Diploma Program.

The goal of the Intra-university Dual Diploma Program is to implement the requirements arising from the “State Strategy for the Development of Education in the Republic of Azerbaijan” as well as, the training of the students, studying successfully at the bachelor’s degree program as the competitive specialists by acquiring the additional education on the second specialty. The students, enrolled in the Intra-university Dual Diploma Program will have the opportunity to get the decent place in the labor market and flexibly adapt to its requirements by acquiring two qualifications within 4 years.

At the initial stage the Intra-university Dual Diploma Program has been opened on the “Finance”, “Accounting and Auditing” and Marketing” specialties.

It should be noted that, the students enrolled in the UNEC by receiving 600 and more points will awarded the special scholarship, as well.