UNEC haqqında Abituriyentlərin bilməsi lazım olan 10 mühüm fakt

0
606

Abituriyentlərin bilməsi lazım olan 10 mühüm fakt

UNEC haqqında 10 mühüm fakt:

1.     UNEC 600-dən yüksək bal toplayan abituriyent və olimpiada qaliblərinə 100 AZN məbləğində xüsusi təqaüd verir.

2.     Semestr ərzində imtahanlarda ən yüksək nəticə göstərən hər kurs üzrə 15 tələbə 100 AZN məbləğində ikinci əlaçı təqaüdü qazanır.

3.     Yalnız UNEC-də tələbələr Universitet Daxili İkili Diplom (UDİD) proqramı vasitəsilə 4 il ərzində 2 ixtisasa sahib olmaq imkanı əldə edirlər. UDİD proqramı 700 bal toplayanlar üçün ödənişsizdir. 600-dən yüksək bal toplayanlar isə təhsil haqqının 50 faizindən azad olunurlar.

4.     UNEC-də London Universiteti/London İqtisadiyyat Məktəbinin bakalavr proqramına və Fransanın Montpellier Universiteti ilə ikili diplom proqramına qoşularaq 4 il ərzində Avropanın ən nüfuzlu universitetlərinin diplomunu əldə etmək mümkündür.

5.     Tələbələr “Erasmus+” və “Mövlana” beynəlxalq proqramları çərçivəsində Avropa və Türkiyənin nüfuzlu universitetlərində mübadilədə iştirak edirlər.

6.     UNEC-də tədris Amerika, Kanada və Qərbi Avropanın ən nüfuzlu universitetlərinin məzunları olan gənc müəllimlər tərəfindən aparılır.

7.     Elektron Universitet Modeli vasitəsilə tələbələr mühazirə, dərs materialları, dərs cədvəli, imtahan balı, dərsə davamiyyət barədə məlumatları şəxsi elektron kabinetindən əldə edir.

8.     UNEC İnnovativ Biznes İnkubatoru tələbələrə kreativ ideyalarını şəxsi bizneslərinə çevirməyə dəstək olur.

9.     Ölkədə ilk dəfə olaraq UNEC-də fəaliyyət göstərən 7/24 kitabxana tələbələrə dərs və imtahanlara rahatlıqla hazırlaşmağa imkan verir.

10.  UNEC Yaradıcılıq Mərkəzi tələbələrə yaradıcılıq potensiallarını inkişaf etdirmək şansı yaradır.

 

10 важных фактов, которые должны знать абитуриенты

10 важных фактов об UNEC:

1.     UNEC абитуриентам, набравшим свыше 600 баллов и победителям олимпиады, выдает специальную стипендию в размере 100 AZN.

2.     15 студентов, показавших самые высокие результаты по каждому курсу в течение семестра, получают стипендию отличника в размере 100 AZN.

3.     Только в UNEC студенты получают возможность овладеть 2 специальностями в течение 4 лет по программе Внутриуниверситетского двойного диплома (ВУДД). Для набравших 700 баллов программа ВУДД бесплатная. А набравшие свыше 600 баллов освобождаются от 50-процентной оплаты за учебу.

4.     В UNEC участвуя в программе бакалавра Лондонской экономической школы/Лондонского университета и программе двойного диплома университета Монпелье, в течение 4 лет возможно получить диплом самых престижных университетов Европы.

5.     Студенты в рамках международных программ “Erasmus+” и “Mövlana” могут принять участие в обмене в престижных университетах Европы и Турции.

6.     В UNEC обучение ведется молодыми преподавателями, являющимися выпускниками самых престижных университетов Америки, Канады и Западной Европы.

7.     Посредством модели электронного университета студенты в личном кабинете могут получить информацию о лекциях, учебных материалах, расписаниях занятий, экзаменационных баллах, посещаемости занятий.

8.     Инновационный бизнес инкубатор UNEC помогает студентам превратить креативные идеи в собственный бизнес.

9.     Действующая впервые в стране в UNEC библиотека 7/24 дает возможность студентам свободно подготовиться к занятиям и экзаменам.  

10.  Творческий центр UNEC дает возможность студентам для развития творческого потенциала.

10 important facts that applicants should know

10 important facts about UNEC:

1.     UNEC grants the special scholaship to the applicants getting more than  600 admission score and the winners of the olympiads in the amount of 100 AZN.

2.     15 students in each course getting the highest results within semester receive the scholarship of the second exemplary student in the amount of 100 AZN.

3.     The students, only at UNEC have the opportunity to have 2 qualifications within 4 years through the Inrta-university Dual Degree Diploma program. The Inrta-university Dual Degree Diploma program is free for applicants, getting 700 admission score. The applicants, getting more than 600 admission score are exempt from 50 percent of tution fee.

4.     It is posssible, within 4 years, to get the diplomas of the most prestigious universities of Europe at UNEC by joining the bachelor’s program of the London University/London    Economics School and the Montpellier University of France.

5.     The students participate in the exchange of European and Turkish prestigious univerities within the framework of “Erasmus+” and the “Movlana” international program.

6.     The education at UNEC is conducted by the young teachers graduated from the most prestigious universities of America, Canada and the Western Europe.

7.     The students, through the Electronic University Model receive the information on the lectures, study materials, lesson schedules, exam scores and class attendance from their personal electronic cabinet.  

8.     The UNEC Innovative Business Incubator supports the students to transform their creative ideas into their own business. 

9.     For the first time in the country, at UNEC the library working by system 7/24 provides the students with the opportunity to prepare for the lessons and exams easily.

10.  The UNEC Creative Center offers the students the opportunity to develelop their creative potential.