Özünü kəşf et / Böyüklər üçün ustad dərsləri

0
49

XX-XXI əsrlər Azərbaycan Rəngkarlığı muzeyində nümayiş olunan “Əmək, istirahət və xəyallar: 1960-1980-ci illər Azərbaycan ustadlarının gözləri ilə” adlı sərgiyə həsr olunmuş “Özünü kəşf et” layihəsi çərçivəsində YARAT böyüklər üçün ustad dərslərini təşkil etməyə davam edir.

Ustad dərsləri zamanı peşəkar rəssamların rəhbərliyi ilə, siz yaradıcı potensialınızı kəşf edə və sənət dünyası ilə yaxından tanış ola biləcəksiniz. Dərslər həm təcrübəsiz, həm də dəfələrlə rəsm çəkənlər üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Ustad dərslər hər çərşənbə, 19:00-21:00 saatlarında keçiriləcək. İştirakçılar bütün ləvazimatlarla təmin olunacaqlar

Sentyabr proqramı:
5 sentyabr – Gülnarə Ələkbərli
Mövzu: Təbiət motivləri (linoqravüra)

19 sentyabr – Səbinə Şıxlinskaya
Mövzu: Natürmort

26 sentyabr – Əli Şəmsi
Mövzu: Sərbəst

İştirakçıların sayı məhduddur (20 nəfər)

Qeydiyyat çərşənbə – bazar günü, saat 12:00-dan 20:00-dək aparılır (0502514115)
Ünvan: XX-XXI əsrlər Azərbaycan Rəngkarlığı Muzeyi (Dövlət Bayrağı Meydanının yaxınlığı)

________
В рамках проекта “Познай Себя”, приуроченного к выставке “Труд, отдых и мечты: 1960-1980 годы глазами азербайджанских мастеров”, представленной в Музее Живописи Азербайджана ХХ-ХХI веков, YARAT продолжает проведение мастер-классов для взрослых.

Во время мастер-класса вы сможете раскрыть ваш творческий потенциал и пропитаться миром искусства, а помогут вам в этом профессиональные художники-преподаватели. Занятия рассчитаны как на новичков, так и на тех, кто уже ни раз держал кисть в руках.

Мастер-классы проходят каждую среду с 19:00 до 21:00. Все необходимые материалы предоставляются

Программа на сентябрь:
5 сентября – Гюльнара Алекперли
Тема: Мотивы природы (линогравюра)

19 сентября – Сабина Шихлинская
Тема: Натюрморт

26 сентября – Али Шамси
Тема: Свободная

Количество мест ограничено: 20 участников

Регистрация проводится со вторника по воскресенье с 12:00 до 20-00 (0502514115)
Адрес: Музей Живописи Азербайджана ХХ-ХХI веков (Баилово, Площадь государственного флага)

________
Within the framework of the project “Explore Yourself”, confined to the exhibition “Labour, Leisure and Dreams: 1960s-1980s through the eyes of Azerbaijani masters” taking place in the Museum of XX-XXI Century Azerbaijani Painting, YARAT continues to present master classes for adults.

During the master class, professional artists will help you to explore your creativity and immerse the world of art. Classes are designed for beginners and those who already have some skills and know how to hold a brush.

Workshops are held every Wednesday from 19:00 to 21:00. All materials are provided.

Program for September:
September 5 – Gulnara Alekperli
Topic: Nature motives (linocut)

September 19 – Sabina Shikhlinskaya
Topic: Still life

September 26 – Ali Shamsi
Topic: Based on improvisation

Workshops are limited to 20 participants

Registration hours: from Tuesday until Sunday 12:00 to 20:00 (0502514115)
Address: Museum of Azerbaijani Painting of the XX-XXI Centuries (Bayil District (near the National Flag Square)