Baku Coffee & Tea Festival

0
380

AZ:
11-13 yanvar 2019-cu il tarixində bu ilin çoxdan gőzlənilən ən bőyűk tədbiri “Baku Coffee & Tea Festival” baş tutacaq. Bu űç gűnlűk festival ərzində şəhərin bűtűn çay və qəhvə professionalları bir araya gələcək. Festivalın əsas məqsədi: Çay və qəhvə sənayəsinin, biznesin inkişafı űçűn keyfiyyətli fűrsətlərin yaradılması, perspektivli əməkdaşlıq və təcrűbə műbadiləsi. Festival çərçivəsində və Beynəlxalq Qəhvə birliyinin dəstəyi ilə (Specialty Coffee Association) barista arasında iki milli çempionat keçiriləcək. Çempionatın qalibi ixtisaslaşmış hakimlərdən ibarət beynəlxalq kolleqiya tərəfindən seçilərək Azərbaycanı 2019-cu ilin aprel ayında ABŞ-da keçiriləcək “Word Barista Championship” (Klassik Barista Çempionatı) və “Word Brewers Cup” (əl űsulları ilə qəhvə dəmləmə çempionatı).

✔ Sizi festivalda nələr gőzləyir:
⚬ Qəhvə və çay istehsalı ve idxalı ilə məşğul olan şirkətlərin sərgisi, aksesuarlar və avadanlıqlar.
⚬ Barista arasında milli çempionatlar
⚬ Aparıcı műtəxəssislər tərəfindən keçirilən seminar və master-klasslar
⚬ Qonaqlar űçűn brew bar
⚬ Istirahət zonası (lounge zona)
⚬ Uşaq əyləncə məkanı
⚬ Qida zonası
⚬ Barista Party (yalnız dəvətnamə ilə)

Biz bilirik sizi nə ilə təəcűbləndirək və őzűműz nəyə təəcűblənək.
“Baku Coffee & Tea Festival”-da gőrűşənədək!
Keçirilmə yeri: Passage 1907 (Űnvan: Nigar Rəfibəyli kűç. 12/14

Tədbirdə qonaq qismində iştirak ődənişsizdir.

Çempionatda iştirak qabaqcadan qeydiyyat űzrə műmkűndűr.
Çempionatların qaydaları və qeydiyyat qaydaları yaxın zamanda təqdim olunacaq!
Bizi izliyin!

RU:
11-13 января 2019 года состоится самое долгожданное и масштабное событие года – «Baku Coffee & Tea Festival». Это 3-ёхдневный фестиваль, на котором сконцентрируются все кофейные и чайные профессионалы страны. Главная цель фестиваля: создание качественных возможностей для развития кофейной и чайной индустрии и бизнеса, а также перспективного сотрудничества и обмена опытом.
В рамках фестиваля и под эгидой международной ассоциации спешлти кофе (Specialty Coffee Association), пройдут два национальных чемпионата среди бариста. Победители, определенные международной коллегией квалифицированных судей, представят Азербайджан на мировых чемпионах в таких дисциплинах как: “World Barista Championship” (Классический чемпионат бариста) и “World Brewers Cup” (Чемпионат по завариванию кофе ручными методами), которые пройдут в апреле 2019 года в Бостоне, США.

✔Что вас ожидает на мероприятие?

⚬Выставка производителей и импортеров кофе и чая, аксессуаров и оборудования.
⚬ Национальные чемпионаты среди бариста.
⚬ Семинары и мастер-классы от ведущих специалистов.
⚬ Гостевой Брю бар.
⚬ Зона отдыха (Лаундж зона)
⚬ Детская площадка
⚬ Фуд-корт
⚬ Barista Party (Строго по пригласительным)

Нам есть чем удивлять и чему удивляться!
До встречи на Baku Coffee & Tea Festival!

Место проведения: Комплекс Passage 1907 / Ул. Нигяр Рафибейли 12/14

Гостевое посещение мероприятия бесплатное.

Участие на чемпионате по предварительной регистрации.
Регламенты чемпионатов, а также регистрация станет доступной в ближайшее время.
Оставайтесь с нами!

ENG:
On January 11-13, 2019 the most long-awaited and large-scale event of the year will be held – “Baku Coffee & Tea Festival”. This is a 3-day festival, in which all coffee and tea professionals of the country will concentrate. The main goal of the festival is to create high-quality opportunities for the development of the coffee and tea industry and business, as well as long-term cooperation and exchange of experience.
Within the framework of the festival and under the auspices of the Specialty Coffee Association, two national barista championships will be held. The winners determined by the international panel of qualified judges will represent Azerbaijan in world championships in such disciplines as “World Barista Championship” and “World Brewers Cup Championship”, which will be held in April 2019 in Boston, USA.

✔What do you expect at the event?

⚬Exhibition of producers and importers of coffee and tea, accessories and equipment.
⚬ National championships among the baristas.
⚬ Seminars and master classes from leading experts.
⚬ Espresso & Brew Bar.
⚬ Lounge Area
⚬ Children’s playground
⚬ Food court
⚬ Barista Party (Strictly by invitation)

We have something to surprise and to be surprised!
See you at Baku Coffee & Tea Festival!

Location: Passage 1907 Complex / Nigar Rafibeyli Str. 12/14

Guest access to the event is free of charge.

Participation in the championship by preliminary registration.
Regulations of championships, as well as registration will be available in the near future.
Stay tune!