MÜHASİBATLIQ SEMİNARI

0

Mövzular haqqında ətraflı məlumat:
1.Uçotun növləri, mühasibat uçotu və Azərbaycanda mühasibat uçotunun yaranması haqqında məlumatların verilməsi.
2. Mühasibat uçotunun hesablar sistemi və ikili mühasibat uçotunun praktiki misallarla izahı.
3.Fiziki şəxslərin gəlir vergisi ödəyiciləri kimlərdir,vergitutma obyekti, muzdlu işlə əlaqədar və muzdlu işə aid olmayan fəaliyyətdən gəlir və verginin dərəcələri haqqında.
Mühasibatlıq seminarı silsiləsinin yekununda iştirakçılar sertifikatla təltif olunacaq.
Seminarda iştirak etmək istəyənlərdən xahiş olunur qeyd edilən email-ə ad və soyadlarını göndərsinlər:
[email protected]