İqtisadiyyat və idarəetmədə davamlı inkişaf – Beynəlxalq Konfrans

0

26-27 Oktyabrda Bakı Mühəndislik Universitetində «İqtisadiyyat və idarəetmədə davamlı inkişaf: problemlər və perspektivlər» mövzusunda beynəlxalq elmi-praktiki konfrans keçiriləcək.

Konfransın ümumi məqsədi iqtisadiyyat və idarəetmədə davamlı inkişafın vacibliyini vurğulamaq; hərtərəfli inkişafa nail olmaqda bunun əhəmiyyətini nəzərdən keçirmək; iqtisadiyyat və idarəetmədə resurslardan optimal istifadə etməklə strateji planlara effektiv və səmərəli şəkildə nail olmaq; iqtisadi çağırışlar çərçivəsində beynəlxalq münasibətlərdə mövcud tendensiyaları nəzərdən keçirməkdir.

Konfransda iştirak etmək istəyənlər məruzənin elektron versiyasını elektron poçtla [email protected] ünvanlarına göndərməlidirlər.

saat 10:00