“Telefon” tamaşası təqdim olunacaq

0

30 oktyabr tarixində YARAT Teatr Klubu çərçivəsində “Telefon” tamaşası təqdim olunacaq.

“Telefon” tamaşası Xalq yazıçısı Anar Rzayevin “Mən, sən, o və telefon” hekayəsi əsasında səhnələşdirilmiş müasir interpretasiyadır və bir təsadüfi hadisənin, iki tanış olmayan gənc arasında yaranmış telefon söhbətinin, onların həyatını necə dəyişə bilməsi haqqındadır.

Ssenari müəllifi və quruluşçu rejissor: Leyla Qurbanova
Aktyorlar: Mikayıl Bəylərli, Ləman Sadıqova, Kamal İbrahimov, Ramazan Babayev, Ləman Bədəlova, Səbina Cəfərova, Məryəm Qurbanova

Tarix: 30 oktyabr, 19:00
Məkan: YARAT Müasir İncəsənət Mərkəzi
Giriş sərbəstdir

_________
30-го октября мы представим вашему вниманию постановку “Телефон” в рамках театрального клуба YARAT.

“Телефон” – это современная интерпретация рассказа Анара Рзаева «Я, ты, он и телефон». В его основе – история о том, как случайное событие (например, телефонный разговор, завязавшийся между двумя незнакомыми молодыми людьми) –
может изменить нашу жизнь.

Автор инсценировки и режиссер: Лейла Курбанова
Актеры: Микаил Бейлерли, Ляман Садигова, Кямал Ибрагимов, Рамазан Бабаев, Сабина Джафарова, Ляман Бадалова и Марьям Гурбанова.

Дата: 30-го октября, в 19:00
Место: Центр Современного Искусства YARAT
Вход свободный

_________
The next final performance of YARAT Theatre Club titled “Telephone” will be held on October 30. The performance is based on a 1969 short story by Anar Rzayev.

“Telephone” is a short narrative about the life changing influences of everyday events e.g. a telephone conversation tied between a young man and a girl.

Adapted for stage and directed: Leyla Gurbanova
Casts: Mikayil Bayramov, Laman Sadigova, Kamal Ibrahimov and Ramazan Babayev

Date: October 30, 7 pm
Venue: YARAT Contemporary Art Centre
Free admission