Bartoş Jurovski / Sərhədsiz teatr. Teatrda sərhədlər / Mühazirə

0

Sərhədsiz teatr. Teatrda sərhədlər

Festival proqramının adı, məni tamaşaçıları kiçik bir səyahətə dəvət etmək qərarına gətirdi. Bu, həm funksionallıq, həm də vaciblik baxımından aralarında sərhədləri olan teatr mediumunun liminal komponentləri ilə bağlıdır. Biz sizinlə birlikdə “Teatr” adlandırdığımız məkanı və hərəkəti ərsəyə gətirən bütün aşkar və görünməyən sərhədlərin topoqrafiyasını araşdıracağıq. Tamaşaçını “səhnə” kimi tanınan məkandan ayrılmış, müəyyən bir yerdə oturmağa nə məcbur edir? Bu və ya digər tərəfdən bu sərhədi adlamaq hansı hissləri doğurur? Biz, bu sərhədlərdən emosiyaları “xəlvətcə daşımağa” və müasir teatrın formalarını müəyyən edən, bəzi danışılmayan həqiqətləri aşkara çıxarmağa çalışacağıq. Tamaşaçı digər məkandan ayrı bir yerdə oturanda nə hiss edir?

Bartoş Jurovski teatr rejissoru və dramaturq, yoqa və meditasiya müəllimi, Avropa Ali Məktəbinin (EGS) Fəlsəfə, İncəsənət və Kritik Düşüncə fakültəsinin doktorantıdır. Uğurlu nailiyyətləri ilə seçilən rəssamlar üçün təsis edilmiş “Gənc Polşa” təqaüdünə layiq görülüb.

9 noyabr, saat 19:00 – 21:00
YARAT Mərkəzi
Giriş sərbəstdir

_________
Театр без границ. Границы в театре

Тема лекции является естественным продолжением фестивальной программы. Вместе мы попробуем проанализировать топографию невидимых границ, существующих в пространстве, называемом Театр. Что происходит со зрителем, которого помещают в пространство, отделенное от сцены невидимой гранью. Что происходит, есть пересечь эту грань – и процесс этот становится обоюдным? Мы попробуем разобраться в эмоциях, которые неизбежно просачиваются сквозь границы и попытаемся вскрыть истинную суть современного театра.

О лекторе:
Бартош Журовски – театральный режиссер и драматург, преподаватель йоги и медитации, кандидат наук Европейской Высшей Школы (Департамент Философии, Искусства и Критического Анализа), а также обладатель Государственной Польской Стипендии за выдающиеся художественные достижения.

9 ноября, 19:00 – 21:00
Центр YARAT
Вход свободный

_________
Theatre without boarders. Boarders in theatre

Triggered by the title of the festival program, I decided to invite the audience on a little journey through the functionality and importance of the liminal structure of the theatre medium. We are going to examine the topography of designated borders and all invisible lines making the space and event what we call Theatre. What does it do to a spectator to sit in the place divided from the other – known as a scene? How does it feel to cross the line for both sides? We will try to smuggle emotions between the borders and reveal some unspoken truths showing forms of contemporary theatre.

About the lecturer:
Bartosz Zurowski is a theatre director and drama writer, yoga and meditation teacher, Ph.D. candidate in European Graduate School (Division of Philosophy, Art, and Critical Thought), holder of Young Poland Scholarship for artists with outstanding achievements.

November 9, 7 pm – 9 pm
YARAT Centre
Free admission