“Çəhrayı gələcəyin utancaq oğlanı” adlı sərginin finisajı

0

YARAT Müasir İncəsənət Məkanı sizi ARTIM Layihə Məkanında “Çəhrayı gələcəyin utancaq oğlanı” adlı sərginin finisajına dəvət edir. Həmçinin tədbir zamanı rəssam tərəfindən mühazirə keçiriləcək və performans göstəriləcək.

Tədbirin xüsusi qonağı: DJ Fərhad Fərzəli
30 noyabr, saat 19:00
Ünvan: ARTIM Layihə Məkanı,
İçərişəhər, Böyük Qala küçəsi, 30, 001A
Giriş sərbəstdir

Rəssam Aqil Abdullayevin “Çünki biz növbəti nəsilik” adlı mühazirəsi İnstaqramdakı video bloqqerlər, həmçinin cəmiyyətdə stand-up şoudakı kimi çıxış edən insanları araşdırır. Bu araşdırma kişi sosial media istifadəçilərinin və komediyaçılarının qadın obrazını və pis vərdişlərini necə təsvir etdikləri haqqındadır və sözügedən “aktyorların” kişi və qadın obrazlarına yanaşmağından bəhs edir. Performansın bir hissəsi olaraq rəssam “Daha yaxşı ola bilərik. Çünki biz növbəti nəsilik” başlığı altında bloqqer Mənsur Şərifin səsindən istifadə edərək yeni rəqəmsal texnikanı təqdim edir.

Aqil Abdullayev (d.1992, Bakı) əsasən hərəkətli təsvir, performans və fotoşəkil kimi medialarda çalışır. Onun təcrübəsi, sosial və şəxsi həyat, gender, sosial media mədəniyyəti, utopiya və futurizm kimi mövzular ilə əlaqəli olmaqla, Qərb və Şərq arasındakı təzadları araşdırır və bu mövzular arasında məkanları birləşdirir. Abdullayev Nottingem Trent Universitetinin təsviri incəsənət fakültəsini birinci dərəcəli fəxri fərman və bakalavr dərəcəsi ilə bitirib və 2018-ci il Bloomberg New Contemporaries mükafatına və Birləşmiş Krallıq, Nottingemdə One Throsby Street qalereyasının “Attic Residency” proqramının iştirakçısı adına layiq görülüb. Rəssamın əsərləri Liverpul Biennalesi (2018), Primary Müasir İncəsənət Məkanı (2017), “The Wrong” – Yeni Rəqəmsal Art Biennalesi (2017), Tate Modern (2016), Gənc Rəssamların 4-cü Moskva Beynəlxalq Biennalesindəki YARAT Pavilyonunda (2012) nümayiş etdirilib. Hal-hazırda Aqil Bakıda yaşayır və fəaliyyət göstərir.

2015-ci ilin sonunda təsis edilmiş Naschkatze layihəsindən bəri Fərhad Fərzəli və Əli Həsənov birgə Azərbaycanın və Qafqazın aural irsinin araşdırılması istiqamətində çalışırlar. Müxtəlif mədəniyyətlərin audio nümunələrini birləşdirərək musiqi miqyasında sönüb-parlayan musiqi spiralları yaradır. Hər iki rəssam elektron ritmləri mahnılarla, danışıqla və digər səslərlə qarışdıraraq zaman-məkan çərçivəsində rəvayətlər yaradır. Onların janrlara meydan oxuyan tərzi, konseptual baxımdan mürəkkəbdir, lakin səsin yayıldığı, əridiyi və bərpa olduğu gözəl və düşündürücü məqamlara malikdir.

ARTIM haqqında
ARTIM layihəsinin başlıca məqsədi, ölkənin gənc nəslinin istedadlı nümayəndələrini incəsənət sahəsində karyera qurmağa təşviq etmək, habelə Azərbaycanın gənc rəssamlarına peşəkar səhnədə öz əsərlərini nümayiş etdirmək üçün müvafiq şərait yaratmaqdır. ARTIM layihəsinin İçərişəhərdə peşəkar sərgi məkanı var. Bu məkan, eksperimentlərin aparılmasına və əsərlərin peşəkar səviyyədə nümayişinə imkan verən platforma qismində çıxış edir.

_________
Пространство Современного Искусства YARAT приглашает вас на финисаж выставки под названием «Застенчивый мальчик розового будущего» и перформанс-лекцию, которая будет проходить в Проектном Пространстве ARTIM.

Диджей: Фархад Фарзали

Дата: 30 ноября, 19:00
Адрес: Проектное Пространство ARTIM, Ичеришехер
ул. Боюк Гала 30, 001 А
Вход свободный

Перформанс-лекция “Потому что мы следующее поколение”, автором которой является Агиль Абдуллаев, исследует как видео-блогеров из инстаграмма, так и участников стенд-ап шоу в обществе. Она анализирует то, как мужчины комики и пользователи социальных сетей комментируют гендерную тему и дурные привычки женщин, умалчивая о собственных. Лектор рассматривает вопрос отсутствия критики в мужских и женских описаниях и предлагает возможные подходы к теме, позволяющие избежать дискриминации. Как часть перформанса и с целью отобразить новую цифровую культуру, художник использует голос блогера Мансура Шерифа и слоган “Мы обязаны быть лучше. Потому что мы следующее поколение”.

Агиль Абдуллаев (р.1992, Баку) больше всего работает в технике движущегося изображения, перформанса и фотографии. В его творчестве исследуется контраст между Востоком и Западом относительно таких вопросов, как частная жизнь, гендер, культура сетевого общения, а также утопия и футуризм, которые наводят мосты между названными темами. В этом году Абдуллаев завершил с отличием бакалавриат по изобразительному искусству в университете Ноттингем Трент, был отобран в бенефицианты организации Bloomberg New Contemporaries 2018 года, а также получил “Attic Residency” от агентства One Throsby Street в Ноттингеме, Великобритания. Работы художника демонстрировались на групповых и персональных выставках, таких как Ливерпульская Биеннале (2018), Пространство Современного Искусства Primary (2017), Новая Биеннале Цифрового Искусства The Wrong (2017), Tate Modern (2016), Павильон YARAT на 4-й Московской международной биеннале молодежного искусства (2012). В настоящее время Агиль Абдуллаев живет и работает в Баку.

Художник и музыкант Фархад Фарзали является частью музыкального дуэта “Нашкатзе”, который он вместе с художником Али Гасановым основал в 2015-ом году. Они создали свой электронный музыкальный лейбл, исполняя электронную и экспериментальную музыку на фестивалях в Азербайджане, а также по всему миру. Наряду с тем, что «Нашкадзе» – это первая виниловая звукозаписывающая компания в Азербайджане, она также создает экспериментальный пан-кавказский лейбл, поддерживающий национальное музыкальное производство и продвигает азербайджанское национальное наследие.

О проекте ARTIM
Главная цель проекта ARTIM – поощрение талантливых представителей молодого поколения на построение карьеры в сфере искусства, а также создание благоприятных условий для молодых художников Азербайджана с целью демонстрации ими своих произведений на профессиональной площадке. Проект ARTIM располагает профессиональным выставочным пространством в Ичеришехер. Это пространство выступает платформой для осуществления экспериментов и экспонирования работ на профессиональном уровне.

_________
YARAT Contemporary Art Space is pleased to invite you to the lecture performance and finissage party of the exhibition “Shy Boy of the Pink Future” in ARTIM Project Space

DJ: Farhad Farzali
Date: 30th of November, 7 pm
Address: ARTIM Project Space
Old City (Icherisheher)
Boyuk Qala str., 30, 001A
Admission is free

The performance lecture “Because we are the next generation” by Agil Abdullayev examines video bloggers’ content on Instagram as well as of stand-up show performers regarding their influence on society. It explores how male social media influencers and comedians portray women whilst not talking about their own gender and its bad habits. The lecture comments on the lack of criticism in both of male and female depictions and of reflection how to approach their topics without being discriminative. As part of the performance, the artist includes the voice of the blogger Mensur Sherif representing a new digital culture following the slogan “We must be better. Because we are the next generation”.

Agil Abdullayev (b. 1992, Baku) primarily works in the medium of moving image, performance and photography. His practice examines the contrast between the East and West related to subjects such as public and private life, gender, social media culture, utopia and futurism bridging spaces in between these subjects. Abdullayev graduated this year from BA Fine Arts with First Class Honour at Nottingham Trent University and has been selected for Bloomberg New Contemporaries 2018 as well been a recipient of “Attic Residency” by One Throsby Street in Nottingham, UK. Abdullayev’s works were shown in group and solo exhibitions such as the Liverpool Biennial, 2018; Primary Contemporary Art Space, 2017; The Wrong – New Digital Art Biennale, 2017; Tate Modern, 2016; YARAT Pavilion at 4th Moscow International Biennale for Young Art, 2012. Currently, Agil Abdullayev lives and works in Baku.

The artist and musician Farhad Farzali is part of the music duo “Naschkatze” which he established in 2015 together with artist Ali Hasanov. They have been playing at electronic and experimental music festivals in Azerbaijan and around the world coming out with their own electronic music label. Aside of being the first new vinyl record label in Azerbaijan, it is created as an experimental Pan-Caucasus label which supports national music production and promote Azerbaijani national heritage.

About ARTIM
ARTIM is directed at young Azerbaijani artists with an intention to support and encourage emergent talent to grow. The program has a designated exhibition space in Icherisheher that was conceived as a platform for experimenting and professionally showcasing art. Artworks resulting from the program are exhibited at the ARTIM Project Space.

BIR CAVAB YAZIN

Şərhinizi daxil edin!
Adınızı bura daxil edin