Xalça Muzeyində boyama sənəti dərsləri açıq elan edilir

0
204

Əziz dostlar!

Azərbaycan Xalça Muzeyi Sizi Boyama sənətinin qədim xalq üsulları dərsinə dəvət edir. Müəllim Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının Dekorativ və tətbiqi sənət kafedrasının baş müəllimi Əkbər Nağıyevdir.

Mühazirə boyama, bitki mənşəli maddələr və boyalar tarixinə və xalça toxuculuq sənətinin ayrılmaz bir hissəsi olan bu sənətkarlığın hazırkı inkişafına yönəldiləcək.

Məruzə Azərbaycan dilində olacaq.

Azərbaycan Xalçası Muzeyi
1 dekabr 2018, saat 14.00
giriş sərbəstdir

Dear Friends and Art Lovers!

The Azerbaijan Carpet Museum invites you to the lecture Ancient Folk Methods of Dyeing Craft. The lecturer is Akber Nagiyev, Senior Lecturer of the Department of Decorative and Applied Arts at the Azerbaijan State Academy of Arts.

The lecture will focus on the history of dyeing, substances and dyes of plant origin, and the current development of this craft, which is an integral part of the carpet weaving art.

The lecture will be in Azerbaijani language.

Azerbaijan Carpet Museum
December 1, 2018, 2 pm
Free entry