Musiqiçi Cavad Cavadzadənin musiqi axşamı

0

Hörmətli musiqisevərlər,

Yanvarın 31-i, sizi YARAT Müasir İncəsənət Mərkəzində keçiriləcək istedadlı musiqiçi Cavad Cavadzadənin musiqi axşamına dəvət edirik.

Cavad, “Metamorphosis” kamera ansamblının bədii rəhbəridir. O, Cəlal Abbasov, Rüfət Ramazanov, Xədicə Zeynalova, Rəhilə Həsənova, Dmitri Smirnov, Yelena Firsova, Hana Ajiaşvili, Məmməd Quliyev kimi müasir bəstəkarların əsərlərinin ilk ifaçısıdır və maestro Rauf Abdullayev, Nikoloz Raçveli, Lev Markiz, Ennio Morrikone, Maksim Vengerov, Loren Peticerard, Peter Rundel, İqnat Soljenitsın, Sir Neville Marriner və başqa dirijorların rəhbərliyi altında müxtəlif tədbirlərdə çıxış edib.

Axşamın xüsusi qonağı isə fleyta ifaçısı Nicat Salmanovdur.

Proqram:
Hana Ajiaşvili – ContrabassContra
Yelena Firsova – Slavanın xatirəsinə
Məmməd Quliyev – Fleyta pikkolo və kontrabas üçün sonata
Rəhilə Həsənova – Kölgə oyunu

31 yanvar, saat 19:00
YARAT Mərkəzi
Giriş sərbəstdir

________
Дорогие гости,

Предлагаем вам провести вечер 31-го января в компании талантливого музыканта Джавада Джавадзаде, в центре современного искусства YARAT.

Джавад Джавадзаде – художественный руководитель камерного ансамбля “Metamorphosis”. Первый исполнитель музыки таких современных композиторов как Джалал Аббасов, Руфат Рамазанов, Хадиджа Зейналова, Рахиля Гасанова, Дмитрий Смирнов, Елена Фирсова, Хана Аджиашвили и Мамед Гулиев. Выступал под руководством таких дирижеров как Маэстро Рауф Абдуллаев, Николоз Рачвели, Лев Маркиз, Энио Морриконе, Максим Венгеров, Лорэн Петижерар, Пер Рундель, Игнат Солженицын, Сэр Невил Мариннер и другие.

Особым гостем вечера станет флейтист Ниджат Салманов.

Программа вечера:
Хана Аджиашвили – ContrabassContra
Елена Фирсова – Памяти Славы
Мамед Гулиев – Соната для Флейты пикколо и Контрабаса
Рахиля Гасанова – Игра теней

Дата: 31-го января, в 19:00
Место: Центр YARAT
Вход свободный

________
Dear Friends,

We invite you to spend the evening of January 31 in the company of talented musician Javad Javadzade.

Javad is artistic director of the chamber ensemble “Metamorphosis”. He is a dedicatee and first performer of the works written by contemporary composers such as Jalal Abbasov, Rufat Ramazanov, Khadija Zeynalova, Rahila Hasanova, Dmitri N. Smirnov, Elena Firsova, Hana Ajiashvili, Mammad Guliyev. He played under the baton of such conductors as Maestro Rauf Abdullayev, Nikoloz Rachveli, Lev Markiz, Ennio Morricone, Maxim Vengerov, Laurent Petitgirard, Peter Rundel, Ignat Solzhenitsyn, Sir Neville Marriner and others.

The special guest of the evening will be Nijat Salmanov (flute).

Program:
Hana Ajiashvili – ContrabassContra (WP)
Elena Firsova – For Slava (WP)
Mammad Guliyev – Sonata for Piccolo flute and Contrabass (WP)
Rahila Hasanova – Shadow Play (WP)

Date: January 31, 7 pm
Venue: YARAT Centre
Free admission

BIR CAVAB YAZIN

Şərhinizi daxil edin!
Adınızı bura daxil edin