“Buratino” tamaşası – Giriş sərbəstdir

0

Fevralın 28-i YARAT səhnəsində Uşaq musiqi teatrı “Buratino” tamaşasını təqdim edəcək. Demək olar ki, 40 il əvvəl onun bədii rəhbəri professor Tərlan Seyidov tərəfindən yaradılan Uşaq Musiqi Teatrı öz ənənələrinə sadiq qalaraq, böyüyür və inkişaf edir.
Uşaq musiqi teatrının repertuarında keçən illər ərzində bir çox rəngarəng premyeralar toplanmışdır. Bu, həm məşhur “Bremen musiqiçiləri”, həm ciddi mini-opera adlandırıla biləcək “İsgəndər və çoban”, həm tarixi-musiqili bir səyahət olan “Mən səni sevirəm, Xəzər!”, həm də ən müasir musiqili revyu – “Ulduzlar enəndə” tamaşalarıdır.

Bu dəfə teatr kollektivi klassikaya, Aleksey Tolstoyun ölməz və sevimli “Buratino”suna və bəstəkar Aleksey Rıbnikovun gözəl musiqisinə müraciət etmişlər. Əvvəlki tamaşalardan fərqli olaraq, burada uşaqlar nəinki rəqs edir və oxuyur, həm də özlərini “maskalar komediyası” janrında sınayırlar. Tamaşada məktəb-studiyanın kiçik, orta və yuxarı siniflərindən 22 şagird iştirak edir. Tamaşa kifayət qədər ciddi musiqi materialını sərgiləyir.

28 fevral, 19:00
Giriş sərbəstdir

________
28-ого февраля на сцене Центра YARAT Детский Музыкальный театр представит свой спектакль «Буратино». Задуманный и созданный почти 40 лет назад его художественным руководителем профессором Тарланом Сеидовым Детский музыкальный театр растёт и развивается, свято храня свои традиции. В репертуаре Детского музыкального театра за прошедшие годы накопилось много разнообразных премьер. Это и знаменитые «Бременские музыканты», и почти серьёзная мини-опера «Искендер и пастух», и музыкально-историческое путешествие «Я люблю тебя, Хазар», и супер-современное музыкальное ревю «Когда снисходят звёзды».

В этот раз коллектив театра обратился к классике – бессмертному и любимому «Буратино» Алексея Толстого и замечательной музыке композитора Алексея Рыбникова. В отличии от прошлых спектаклей, в этом дети не только танцуют и поют, но и испытывают себя в новом для себя жанре «Комедия дель арте». В спектакле участвуют 22 ученика школы-студии младших, средних и старших классов.

28-ого февраля, в 19:00
Вход свободный

________
On February 28th Children’s Musical Theater will present “Buratino” performance on YARAT stage. Conceived and created almost 40 years ago by its artistic director, Professor Tarlan Seyidov, the Children’s Musical Theater is growing and developing, while remaining loyal to its traditions. The repertoire of the Children’s Musical Theater was enriched with new performances over the past few years. Now it includes the highly acclaimed “Bremen Town Musicians”, the almost serious mini-opera “Iskander and Shepherd”, and the musical-historical journey “I love you, Khazar” as well as an ultra-modern musical revue “When the stars come down on us”.

This time the creative team turned to classics – the immortal and much admired “Buratino” (Pinocchio) by Alexei Tolstoy and the wonderful music by composer Alexei Rybnikov. Unlike past performances, this time children not only dance and sing live, but also try themselves in the new genre of Comedy del Arte. The performance is delivered by 22 students from primary school, high-school and college. All kids received acting training in theatrical studio.

February 28th, 7 pm
Free admission

BIR CAVAB YAZIN

Şərhinizi daxil edin!
Adınızı bura daxil edin