Səyyar sərgi / “Yenə o bağ olaydı” / Qaxda!

0

YARAT Müasir İncəsənət Məkanı sizi Qax şəhərində keçiriləcək “Yenə o bağ olaydı” səyyar sərgisinə dəvət edir.

Açılış: 14 mart, saat 15:00
Qax Dövlət Rəsm Qalereyası
Giriş sərbəstdir

YARAT Müasir İncəsənət Məkanı, məşhur italyan rəssamı Mikelancelo Pistolleto və perspektivli yerli rəssamların əsərlərindən ibarət “Yenə o bağ olaydı” səyyar sərgisini təqdim edir. Bu sərgi, Mikelancelo Pistoletto tərəfindən ərsəyə gətirilmiş “Üçüncü cənnət” (“Third Paradise”) nəzəriyyəsini müzakirə etməklə, “CITTADELLARTE Fondazione Pistoletto” Fondunun (Biella, İtaliya) bədii rəhbəri Paolo Naldini tərəfindən keçirilmiş ustad dərsin nəticəsidir. “Üçüncü cənnət” nəzəriyyəsi, müasir dünyamızın hər bir yerində mövcud olan təbiilik və sünilik kimi iki qütb arasındakı ziddiyyəti aradan götürməyə, texnologiyalar və təbiət arasında özəl mühitə görə məsuliyyət daşıyan yeni insanlığın yaradılmasına çalışır.

Bağ – ot-alaqdan təmizlənmiş, əkilib-becərilən, insana tənhalıq və təhlükəsizlik duyğuları bəxş edən guşədir. Sərgi öz adını Mikayıl Müşfiqin ən məşhur şeirindən götürüb. Bu parçada şair bağı arzu olunan, sevgi, sülh, azadlıq və xoşbəxtliyin vəhdət təşkil etdiyi nostalji məkan kimi təsvir edir. Tarix boyunca müxtəlif bağ tipləri mövcud olub. Bağlar təkcə tikili kimi xidmət etmək, ictimai və ya özəl mülkləri gözəlləşdirmək üçün deyil, həm də rəmzi, mənəvi, sosioloji və ya psixoloji əhəmiyyət kəsb edərək, öz dizaynında müxtəlif sosial quruluşları əks etdirib. Buna misal olaraq, İranın “cənnət bağını”, Barokko üslublu “həzlər bağını” (lüstgarten) və ya Maarifçilik dövrünə aid “bakirə mənzərəni” göstərmək olar. Duyğuları riqqətə gətirən, sakit sığınacaq olan bağ, həm ötəri, həm də gerçək hissləri yaşamaq, daxili və xarici aləmi düşünmək, dinclik və harmoniya dolu ideyalar ilə xəyala dalmaq üçün bir məkanı təcəssüm edir. Məşhur italyan rəssamı Mikelancelo Pistolettonun, həmçinin, texnologiyalar, təbiət və insanlıq arasında cənnət və harmoniya konsepsiyalarına malik olan perspektivli Azərbaycan rəssamlarının əsərlərini bir araya gətirən bu sərgi, araşdırma, yaradıcılıq təxəyyülü, fərdi, habelə ictimai düşüncələr üçün bir məkana çevrilir.

Sərginin açılışı zamanı seyrçilər “Üçüncü cənnət” simvolunu canlı əks etdirəcəklər. Sözügedən simvol, üç halqadan ibarət olan riyazi sonsuzluq işarəsinin yenidən mənalandırılmış formasını ifadə edir. İki qarşı halqalar təbiiliyi və süniliyi vurğulayır, orta halqa isə harmoniya üzərində qurulan yeni insanlığın generativ ana bətnini təmsil edir. Ekspozisiyanın daxilində büzməli kartondan hazırlanmış Mikelancelo Pistolettonun məşhur labirint instalyasiyası ziyarətçiləri öz daxili “mənini”, kimliyini axtarmasına vadar edir. Labirintin forması uzunmüddətli araşdırma və “fərdi səyahət” üçün metafora kimi istifadə edilib. Burada rəssam, öz yaradıcılıq metoduna sadiq qalaraq, əsərlərinin bir hissəsi olan ziyarətçiləri seyrdən yayındırmamaq üçün sadə materiallardan istifadə edir.

Rəssam Etibar İsmayılov, bu sərgi üçün “arzular quyusu” yaradıb və onun istifadəsinə dair “şifrələnmiş” dildə təlimat təqdim edib. Mətnin üsulu insan beyninin möhtəşəm qüdrətinə istinad edir və rəssamın “mümkün olmayan heç nə yoxdur” inancını ifadə edir.

Günay Əliyevanın əsəri, İosif Brodskinin məşhur “bizim yaratdıqlarımız, etiraflarımızdan daha çox bizim özümüzdən danışır” kəlamından ilhamlanan qəbz formasında rəssamın həyatına nəzər salır.

Mousa Bəyzadə, “Üçüncü cənnət” ideyasına yanaşmaq üçün hamının bacardığı kağız kəsimi üsulundan istifadə edir. Onun əsəri, sağlamlıq texnologiyalarının bizim ayrılmaz hissəmizə çevrilməsini əks etdirməklə, insan və texnologiyalar, təbiət və sünilik arasında harmonik münasibətlərin mümkünlüyü sübuta yetirir.

Nəzrin Məmmədovanın aktual, fənlərarası və sinxron əsəri, texnologiyalar, dizayn və təbiətin kəsişməsində yerləşir. İlkin olaraq yazılmış səslər öz orijinal mühitlərinə qoyulub və dağlarda əks-səda və rezonasiya verməklə, çoxlaylı teksturalar, ritmlər və tezliklərə malik dolğun səs təəssüratlarını yenidən yaradır.

Vüsalə Ağarazıyevanın əsərinin başlıca məqsədi, yüksək texnologiyaların imkanlarına rəğmən, harmoniya və məqsədyönlü əlaqənin vacibliyini vurğulamaqdır. Belə ki, yüksək texnologiyalar bir tərəfdən həyatımızı asanlaşdırsa da, biz, təbiətin bizə bəxş etdiklərinə də biganə qalmamalıyıq. Rəssamın tərəzinin bir gözünə kiçik elektron cihazları, digər gözünə isə qum tökməklə öz “balansını” və bu konsepsiyanı vizuallaşdırır.

Leyli Qafarovanın “Qılman” (yaraşıqlı, gənc, saqqalsız cənnət kişiləri) adlı multimedia layihəsi, hollandiyalı filosof Mixael Lizinberqin aktiv, siyasi və ya inqilabi zorakılıq deyil, əksinə, öz sehri, təmkinliyi, passivliyi və tolerantlığı ilə təmsil edilən İslam dünyasının “sakit qüvvəsindən” bəhs edən nəzəriyyəsinə istinad edir.

Sərgi Qax rayon İcra Hakimiyyətinin təşkilati dəstəyi ilə birgə həyata keçirilir.

Qax Dövlət Rəsm Qalereyası
Sərginin müddəti: 14 mart – 26 may
İş rejimi: Bazar ertəsi – cümə, saat 09:00 – 18:00
Ünvan: Qax şəhəri, Heydər Əliyev prospekti 93A

Media məlumatları və təsvirlər üçün əlaqə:
Hökümə Kərimova
Tel: +994 50 274 67 44
e-poçt: [email protected]

_________
Пространство современного искусства YARAT представляет в городе Гах передвижную выставку «Yenə o bağ olaydı» («В том саду оказаться бы снова»).

Открытие: 14 марта, в 15:00
Гахская Государственная Художественная Галерея
Вход свободный

Пространство современного искусства YARAT представляет передвижную выставку «В том саду оказаться бы снова», составленную из работ известного итальянского художника Микеланджело Пистолетто и произведений молодых азербайджанских художников. Выставка является итогом практикума о теории “Третьего рая”, проведенного директором CITTADELLARTE Fondazione Pistoletto (Бьелла, Италия) Паоло Налдини. Эта теория, разработанная Микеланджело Пистолетто, нацелена на преодоление существующего в настоящее время во всём мире конфликта между противоположными друг-другу полюсами естественного и искусственного, на создание нового человека, чувствующего свою ответственность за гармонию окружающих нас технологий с природой.

Азербайджанское слово «Bağ» (сад) имеет персидское происхождение и означает закрытую обрабатываемую территорию, исключающую дикую природу, обеспечивающую конфиденциальность и безопасность. Название выставки вдохновлено одной из самых популярных поэм Микаила Мушфика, рассказывающих о саде как о желанном, ностальгическом пространстве любви, мира, свободы и счастья. На протяжении всей истории создавались различные типы садов, которые всегда служили не только для структурирования и украшения общественных или частных площадок, но всегда имели символическое, духовное, социологическое или психологическое значение, отражая социальный порядок в дизайне, например, как персидский райский сад, сад для отдыха в стиле барокко или первозданный пейзаж в эпоху Просвещения. Очаровывая чувства и даря тихое уединение, сад воплощает в себе место, где можно испытать как эфемерное, так и реальное, отразить как внутренний, так и внешний мир, представить идеи спокойствия и гармонии. Выставка становится таким пространством для исследования, воображения и самосовершенствования, а также для социальных размышлений. В ней представлены работы известного итальянского художника Микеланджело Пистолетто и молодых азербайджанских художников с их видением рая и гармонии между технологиями, природой и человечеством.

Во время открытия посетителям будет предложено собраться вместе и сформировать знак «Третий рай». Этот символ представляет собой вариацию математического знака бесконечности: в знаке не два, а три кружка. Два крайних кружка символизируют мир естественного и мир искусственного, а центральное поле символизирует источник зарождения нового человечества, основанного на гармонии.
Выставка начинается с лабиринта Микеланджело Пистолетто, где посетители, блуждая, движутся вперед в поисках собственного «я». Лабиринты давно уже используются в качестве метафоры, символизирующей путь к открытиям и самопознанию.

Художник Этибар Исмаилов демонстрирует колодец желаний с зашифрованной инструкцией по его использованию. Шифрованный текст отсылает нас к безграничным возможностям человеческого мозга и олицетворяет решимость художника и далее продолжать верить в невозможное.

Работа Гюнай Алиевой отображает авторский взгляд на жизнь художника. Она выполнена в форме чека, для которого вдохновением послужили слова Иосифа Бродского «наши изделия говорят о нас больше, чем наши исповеди».

Моуса Бейзаде подошел к идее Третьего Рая следующим образом: он обратился к весьма демократичной технике и создал работу, вырезанную из бумаги. Работа демонстрирует, что медицинские технологии стали неотъемлемой частью нас самих и утверждает возможность гармоничной связи между человеком и технологиями, естественным и искусственным.

Своевременная, междисциплинарная работа Назрин Мамедовой создана на пересечении технологий, дизайна и природы. Предварительно записанное звуковое сопровождение помещено в свое естественное окружение, звучит многократным эхом и резонируют с изображением гор. Впечатление усиливается многослойными текстурами, особыми ритмами и частотами.

Целью работы Вюсали Агаразиевой является показ важности гармоничного и целесообразного отношения к хай-тек возможностям. С одной стороны, они делают нашу жизнь удобнее, а с другой стороны, нельзя перестать ценить дары природы. Эту концепцию визуализирует равновесие произведения с масштабной панорамой микроэлектронных девайсов на одной стороне работы и почвой на другом.

Мультимедийный проект Лейли Гафаровой «Гылман» (симпатичные, молодые и без бороды райские мужчины) – это не активное политическое или революционное насилие, а скорее ссылка на теорию голландского философа Михаила Лизинберга, «тихая сила» исламского мира, представленная его магией, настойчивостью, пассивностью и толерантностью.

Выставка проводится при поддержке исполнительной власти Гахского района.

Гахская Государственная Художественная Галерея
Продолжительность выставки: 14 марта– 26 мая
Рабочий режим: Понедельник – Пятница, 09:00 – 18:00
Адрес: город Гах, Проспект Гейдара Алиева 93A

Для медиа и запроса изображений:
Хокума Керимова
Телефон: +994 50 274 67 44
E-почта: [email protected]

_________
YARAT Contemporary Art Space presents “Yenə o bağ olaydı” (Once Again That Garden Be) travelling exhibition in Gakh region.

Opening: 14th of March, 3 pm
Gakh State Art Gallery
Admission is free

YARAT Contemporary Art Centre presents ONCE AGAIN THAT GARDEN BE travelling exhibition with works by renowned Italian artist Michelangelo Pistoletto and emerging local artists. The exhibition is the result of a workshop given by CITTADELLARTE Fondazione Pistoletto (Biella Italy) director Paolo Naldini discussing the theory of the “Third Paradise” developed by Michelangelo Pistoletto. The theory wants to overcome the current worldwide existing conflict between the two polarities of nature and artifice, it aims to create a new humanity with a responsibility for the own environment in harmony between technology and nature.

The Azeri word “Bağ” originates in the Persian word Bāgh (Persian: باغ‎) which refers to an enclosed cultivated area excluding wildness of nature providing privacy and security. The exhibition title is inspired by one of the most popular poems by Mikayil Musfig talking about the garden as a desirable, nostalgic space of love, peace, freedom and happiness. Throughout history, different types of gardens have evolved, always serving not only to structure and beautify the public or private grounds, but have always had symbolic, spiritual, sociological or psychological significance, reflecting the social order in its design, for example as a Persian paradise garden, a baroque pleasure garden or as a primeval landscape in the period of Enlightenment. Enchanting the senses and as a quiet retreat the garden embodies a place to experience the ephemeral as well as the real, to reflect the inner as well as the external world, to imagine ideas of tranquillity and harmony. The exhibition becomes such a space for exploration, imagination and self- as well as social reflection, featuring works by the renowned Italian artist Michelangelo Pistoletto and by emerging Azeri artists with their visions of the paradise and harmony between technology, nature and humanity.

During the opening visitors will be invited to gather together forming the “Third Paradise” sign. The symbol represents a reconfiguration of the mathematical infinity sign with three circles with a middle part representing the generative womb of a new humanity based on harmony between nature and artifice. Inside the exhibition space, Michelangelo Pistoletto’s labyrinth, made out of corrugated cardboard, leads visitors through a maze in search of their own self as well. Remaining true to his roots, Pistoletto, uses materials which are frugal in order not to distract the visitor who in turn, is an integral part of the work itself.

Etibar Ismayilov creates a wishing well with an instruction in encrypted language how to use it. The text method’s refer to the fascinating capacity of human’s brain and embodies the artist’s encouragement to continue believing in the impossible.

Gunay Aliyeva’s work looks at an artist’s life in the form of a receipt inspired by the words of Joseph Brodsky “our products speak about us rather than our confessions”.

Mousa Beyzade paper cuts approach the idea of the “Third Paradise” by showing how health technology has become an integral part of humanity. The work explores the fine line between the necessary compensation of health problems and the risk of the attempt of an unlimited idealization of man.

Timely, interdisciplinary, simultaneously Nazrin Mammdova’s work exists at the intersection of technology, design and nature. Pre-recorded sound ambiences were put back in their original surrounding, re-echoing and resonating with the mountains, re-creating a dense sound impression with multi-layered textures, rhythms and frequencies.

Vusala Agaraziyeva’s work presents the importance of a reasonable relationship towards high-tech features, that on one hand make our life more convenient, on the other hand constitute a danger of exploiting nature. Her balance visualizes this concept consisting on one side of micro electronic devices in one scale-pan and soil on the other.

Leyli Gafarova’s multimedia project “Ghilman: (Farsi: paradisiacal, beautiful, young beardless males) refers to the theory of Dutch philosopher Michiel Leenzberg who talks about the “silent power” of the Islamic world not represented as active, political or revolutionary violent but the contrary: by its mystery, reserveness, passiveness and tolerance.

The exhibition is being implemented jointly with the support of Gakh Region Executive Power.

Gakh State Art Gallery
Exhibition dates: March 14 – May 26
Working hours: Monday – Friday, 9 am – 7 pm
Address: Gakh region, Heydar Aliyev av.93A

For press information and images please contact:
Hokuma Karimova
Tel: +994 50 274 67 44
Email: [email protected]