“Dizayn metodologiyası. Yerlərdə tədqiqat” mövzusuna dair mühazirə

0

4 aprel tarixində, “AOUMM” memarlıq şirkətini təmsil edən italyan memarı Mateo Umberto Poli, YARAT Müasir İncəsənət Mərkəzində “Dizayn metodologiyası. Yerlərdə tədqiqat” mövzusuna dair mühazirə keçirəcək. “Niyə memarların öz “fil sümüyündən hazırlanmış qalalarından” çıxmasının zamanı artıq yetişib?” – mühazirənin əsas mövzusu məhz belə səslənəcək və “AOUMM” şirkətinin təcrübəsindən aktual nümunələri ilə bədii formada təqdim ediləcək. Müzakirə ediləcək metodlara xidmətlərin yekun istehlakçılarının (QHT, rəssamlar və digər maraqlı tərəflər daxil olmaqla) dizayn üzərində işlərə cəlb edilməsi, həmçinin, tikinti prosesində iştirak edən şəxslər ilə maksimal informasiya mübadiləsi (ustad dərslər və s.) daxildir.

Mühazirə “AOUMM” şirkətinin konkret nümunələri və layihələrinin (Venesiya Memarlıq Biennalesi üçün yaradılmış mərmər heykəltəraşlıq ansamblı, Lesotoda internat və “süni günəşin” yaradılması) öyrənilməsi ilə yanaşı, müasir dizayner metodikalarının araşdırılmasını əhatə edəcək. Mühazirənin ikinci, didaktik hissəsi, böyük inkişaf potensialına malik urbanistik mühitin əhəmiyyətli elementi kimi, yol infrastrukturuna həsr ediləcək. Mateo Poli iddia edir ki, yolların dizaynı, ona qoyulmuş nəhəng potensiala baxmayaraq, adətən, haqsız olaraq diqqətdən kənarda qalan bir sahədir.

Mateo Poli, peşəkar fəaliyyəti Milanın “AOUMM” şirkəti ilə bağlı olan, geniş təcrübəyə malik mütəxəssisdir. O, həmçinin öz vaxtının əksər hissəsini Milan Politexnik İnstitutunda (Politecnico di Milano) tədqiqat fəaliyyətlərinə və landşaft dizaynının tədrisinə sərf edir. Mateo dizayn üzrə məsləhətçi kimi zəngin beynəlxalq təcrübəyə, həmçinin, memarlıq, urbanistik mühitin dəyişikliyi və şəhər landşaftına dair layihələrdə iştirak təcrübəsinə malikdir. 10 il ərzində, o, dünyaca məşhur memar Rem Kolhasın başçılıq etdiyi “OMA” şirkətində komanda rəhbəri və məsləhətçi kimi işləyib. O, həmçinin “YouBuild” italyan memarlıq jurnalının elmi komitəsinin üzvüdür. Əvvəllər “Domus” jurnalının redaktoru və “Abitare” jurnalının xüsusi müxbiri işləyib. “AOUMM” şirkəti, qaçqınlar üçün düşərgələrdən, elmi araşdırmalara qədər, bank layihələrindən, beynəlxalq səviyyəli sərgilərə qədər ən müxtəlif miqyaslı və coğrafi lokalizasiyalı layihələr üzərində işləyir. “AOUMM” şirkəti 14-cü Venesiya Memarlıq Biennalesi və “Uşaqları Xilas edin” (Save the Children) Qeyri-Hökumət Təşkilatının pavilyonu çərçivəsində “Expo 2015” forumunun iştirakçısı olub.

Bu mühazirə, YARAT Müasir İncəsənət Mərkəzi ilə birgə əməkdaşlıq çərçivəsində, “Cobalt” arxitektura və dizayn şirkətinin nümayəndəliyi tərəfindən təşkil edilib. Mateo Polin mühazirəsi, hər rüb keçiriləcək mühazirələr silsiləsinin birincisi olacaq. Bu mühazirələr silsiləsi, memarlıq və urbanistika sahəsində ən son nailiyyətlər haqqında dinləyicilərə məlumat vermək üçün nəzərdə tutulub.

4 aprel, 19:00

________
4 апреля итальянский архитектор Матео Умберто Поли, представляющий архитектурную компанию AOUMM, прочитает в Центре Современного Искусства YARAT лекцию на тему «Методология дизайна. Исследование на местности».
‘Почему архитекторам пора выбраться из своей башни из слоновой кости?» – именно так будет звучать главная тема лекции, а проиллюстрирована она будет актуальными примерами из практики компании AOUMM. Методы, которые будут обсуждаться, включают в себя вовлечение в работу над дизайном конечных потребителей услуг (включая НПО, художников и других игроков), а также максимально возможный обмен информацией (посредством мастер-классов и прочего) с лицами, участвующими в процессе строительства.

Лекция включает в себя исследование современных дизайнерских методик вкупе с изучением конкретных примеров и проектов AOUMM, включая, например, скульптурный ансамбль из мрамора, созданный для Венецианской Архитектурной Биеннале, интернат в Лисото и создание искусственного солнца. Вторая, дидактическая часть лекции будет посвящена дорожной инфраструктуре, как важному элементу урбанистической среды с большим потенциалом развития. Поли утверждает, что дизайн дорог – это сфера, которую часто незаслуженно обходят вниманием, несмотря на заложенный в ней огромный потенциал.

Матео Поли – практикующий специалист, чья профессиональная деятельность в данным момент связана с миланской компанией AOUMM. Он также посвящает много времени исследовательской деятельности и преподаванию ландшафтного дизайна в Миланском Политехническом Институте (Politecnico di Milano). У Матео богатый международный опыт в качестве консультанта по дизайну, а также опыт участия в проектах по преобразованию урбанистической среды и ткани города. На протяжении 10 лет он работал в качестве лидера команды и консультанта в компании OMA, возглавляемой всемирно известным архитектором Ремом Кулхаасом.

Господин Поли также является членом научного комитета итальянского архитектурного журнала YouBuild, был ранее редактором журнала Domus и специальным корреспондентом Abitare. Компания AOUMM работает над проектами различного масштаба и географической локализации – от лагерей для беженцев до научных исследований, от банковских проектов до выставок международного уровня. AOUMM была участником 14-ой венецианской Выставки и форума Expo 2015 в рамках павильона НПО «Спасите Детей» (Save the Children).

Данная лекция организована представительством архитектурно-дизайнерской компании Cobalt в сотрудничестве с Центром Современного Искусства YARAT. Лекция Матео Поли будет первой из серии лекций, которые будут проводиться ежеквартально. Серия лекций призвана проинформировать заинтересованных слушателей о самых последних достижениях в области архитектуры и урбанистики.

4 апреля, 19:00

________
On April 4th, the Italian architect Matteo Umberto Poli from AOUMM architectural offices will give the lecture “Design Methodologies, In the Field” at YARAT Contemporary Art Centre. “Why architects should leave their ivory tower” will be one of the central issues covered in the lecture, and will be illustrated with several case studies taken from the practical experience of AOUMM offices. “Spending a lot of time working in the field, involving the end-users (such as NGOs, artists, and others) in the design process, and at the same time, sharing as much information as possible with the people involved in the actual construction process through workshops and other activities”, according to Poli, are some of the methods that will be discussed.

The lecture will include research of contemporary design methodologies, combined with specific case studies from projects done by AOUMM, including a cluster of marble statues for the Venice Architecture Biennale, an orphanage in Lesotho, and the realisation of an artificial sun. The second, didactic, part of the lecture will focus on road infrastructure as an important element of the urban environment that still has a lot of potential for development. ‘Road design is often a neglected space that has large potential and deserves greater attention from designers,’ Poli points out.

Matteo Poli currently practices in Milan at the offices of AOUMM, and is also a full-time researcher and landscape design professor at the Politecnico di Milano. He has extensive international experience as a design consultant in architecture and on urban and landscape projects, and spent ten years working as a team leader and consultant at the offices of OMA, as headed by the world-renowned architect Rem Koolhaas. Poli is a member of the scientific committee for the Italian technical architecture magazine YouBuild, and has been an editor for Domus magazine and a special correspondent for Abitare. AOUMM works on projects of various scale and within remote contexts – from refugee camps to scientific research studies, from bank projects to global exhibitions. AOUMM participated at the 14th Venice Architecture Biennale and at Expo 2015 with the pavilion for the NGO Save the Children.

This lecture is being organised by Cobalt architecture and design offices in cooperation with YARAT Contemporary Art Centre. ‘Matteo Umberto Poli’s guest-lecture will be the first of a series of lectures that will be organized once a quarter in the year. The objective of the series is to inform the interested public on the latest themes and practices in architecture and the urban environment.

April 4, 7 pm