“Elm gününə” həsr olunan “İslam sivilizasiyası və elm: Tarix və müasirlik” mövzusunda elmi-praktik konfrans

0

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında 4 aprel 2019-cu il tarixdə saat 11:00-da AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası və Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunun birgə təşkilatçılığı ilə “Elm gününə” həsr olunan “İslam sivilizasiyası və elm: Tarix və müasirlik” mövzusunda elmi-praktik konfrans keçiriləcək.

Konfransın istiqamətləri:
1. Müsəlman şərqində elm və fəlsəfənin inkişafında Azərbaycanlı alim və mütəfəkkirlərin rolu
2. Müasir elmi çağrışlar və İslam dünyası
3. İslam dünyasında elm və fəlsəfə məktəbləri
4. İslam incəsənətinin spesifik xüsusiyyətləri
5. Orta əsrlərdən müasir dövrə qədər İslam dünyasında elm-din münasibətləri
Məqalələrin tərtibinə qoyulan tələblər:
• müəllifin adı, soyadı – 14 şrift, tünd rənglə (səhifənin yuxarısında sağda);
• təhsil aldığı müəssisənin,(fakültənin) adı – 14 şrift, kursiv;
• adı – 14 şrift, qalın şrift, ortadan;
• məqalələrin həcmi- 8 səhifəyə qədər, format-A4, səhifələr nömrələnmir;
• açar sözlər (3-5 söz, tezisin yazıldığı dildə) – 14 şrift, kursiv;
• məqalələr Times New Roman, 14 şrift ilə,1,5 intervalla yığılır;
• kənarlar: yuxarıdan – 2 sm, aşağıdan – 2 sm, soldan -2,5 sm, sağdan – 1 sm;
• ədəbiyyat siyahısı əlifba sırası ilə düzülür;
• məqalələr elektron variantda təqdim olunmalıdır.

Konfransa giriş sərbəstdir.