Sevinc Ağasıyeva / EŞQ – konsert

0

Aprelin 17-i sizi bəstəkar və müğənni Sevinc Ağasıyevanın konsertinə dəvət edirik. Sevinc Ağasıyeva – çoxsaylı mahnıların, instrumental əsərlərin, həmçinin “Mələyin öpüşü” və “Lal yuxu” filmlərinin saundtreklərinin müəllifidir. Bakı Musiqi Akademiyasının Tarix-nəzəriyyə fakültəsinin məzunudur. O, musiqi müəllimi, etiket üzrə ekspert-müəllim və müəllim-motivator kimi fəaliyyət göstərir.
Tədbir zamanə səhnədə onunla birgə istedadlı musiqiçilər çıxış edəcəklər:
Əli İbrahimzadə (gitara)
Nicat Paşazadə (bas-gitara)
Ramiz Sevdiməliyev (zərb alətləri)
Afşin Əlizadə (piano)
Emin Qaliyev (violonçel)
Səid Məmmədov (skripka)
Seymur Həsənov (akkordeon)

17 aprel, 19:00
Giriş sərbəstdir

_________
17-ого апреля мы приглашаем вас на концерт композитора и певицы Севиндж Агасиевой. Севиндж Агасиева – автор многочисленных песен, инструментальных произведений, автор саундтреков к фильму «Поцелуй ангела» (Mələyin öpüşü) и «Немой сон» (Lal yuxu). Выпускница историко-теоретического факультета Бакинской музыкальной Академии, музыкальный педагог, эксперт-педагог по этикету, педагог-мотиватор.
Вместе с ней на сцене в этот вечер выступят талантливые музыканты:
Али Ибрагимзаде (гитара)
Ниджат Пашазаде (бас-гитара)
Рамиз Севдималиев (ударные)
Афшин Ализаде (фортепиано)
Эмин Галиев (виолончель)
Саид Мамедов (скрипка)
Сеймур Гасанов (аккордеон)

17 апреля, 19:00
Вход свободный

_________
On April 17th, you are kindly invited to a concert by a talented composer and singer Sevinj M. Agasiyeva. Sevinj Agasieva – author of numerous songs, instrumental works and soundtracks for the film “Angel’s Kiss” (Mələyin öpüşü) and “Silent Dream” (Lal yuxu).
Sevinj graduated from the faculty of History and Theory of Music at Baku State Academy of Music. She is a music teacher, an expert teacher in etiquette, and self-development coach.

Sevinj will deliver her performance alongside very talented musicians:
Ali Ibrahimzade (guitar)
Nijat Pashazade (bass guitar)
Ramiz Sevdimaliev (drums)
Afshin Alizade (piano)
Emin Galiev (cello)
Said Mamedov (violin)
Seymur Hasanov (accordion)

April 17, 7 pm
Free admission