Dihaj: “Şəffaf: Dərin rəng kimi” / performans

0

Sentyabrın 5-i, saat 19:00-da Dihaj “Şəffaf: Dərin rəng kimi” adlı performans təqdim edəcəklər.

Bu performans, YARAT Müasir İncəsənət Mərkəzində rəssam Zadi Çanın “Maqohalmi övladı və yaradılış sədası” fərdi sərgisi çərçivəsində keçirilir.

Dihaj – Bakıda fəaliyyət göstərən eksperimental doom-pop layihəsidir. Rəssam sualtı motivləri dərin harmoniyalar və orta aşağı templə əlaqələndirir. Bu performansa yarı improvizə edilmiş 1 saatlıq musiqili çıxış daxildir. Çıxışda akustik baraban, iri elektron baraban, immersiv gitara rifləri, genişhəcmli elektron ped alətinin səsləri və məlahətli vokal tədricən şaman mahnılarına keçid alır.

Diana Hacıyeva (d.1989, Mariupol, Ukrayna) Bakıda yaşayan musiqiçi, bəstəkar və prodüserdir. Bakı Musiqi Akademiyasını xormeyster üzrə və Londonda Müasir Musiqi Sənəti İnstitutunu müasir musiqi janrının müğənnisi kimi bitirib. O, bir çox yerli və xarici festivallarda, o cümlədən: Avroviziya Mahnı Müsabiqəsində (2017) Azərbaycanı “Skeleton” mahnısı ilə təmsil edib və 14-cü yerə layiq görülüb. O, “Dihaj” qrupunun əsas vokalistidir.

“İnanıram ki musiqi əsl sənət formasıdır. Bir sənətçi kimi, mənim istəyim musiqini insanlığın müxtəlif təzahürünü tədqiq etmək və bir araya gətirmək üçün bir vasitə kimi istifadə etməkdir. Bəşəriyyətin dəhşətli təzahürü ilə yanaşı, insan həqiqətən bir sənət əsəridir və özü bunu dərk edib dəyərləndirməlidir”.

______
5-го сентября в 19:00 группа Dihaj представит перформанс под названием “Прозрачный: как глубокий цвет”.

Данный перформанс исполняется в рамках персональной выставки художницы Зади Ча «Дитя Магохальми и отзвуки творения», проходящей в Центре современного искусства YARAT.

Dihaj – это экспериментальный проект Doom Pop, базирующийся в Баку. Автор ассоциирует подводные мотивы с глубокими гармониями и средне-низким темпом. Данный перформанс представляет собой один час полу-импровизированного звукового выступления, где бой акустического барабана с электронной педалью сочетается с иммерсионными гитарными рифами и объемными пэдами, вокал с придыханием сменяется на шаманские песнопения.

Диана Гаджиева (р. 1989, Мариуполь, Украина) музыкант, музыкальный продюсер и композитор из Баку. Она окончила Бакинскую Музыкальную Академию со специальностью хормейстера и Институт Современного Музыкального Искусства в Лондоне в качестве певицы в жанре современной музыки. Она участвовала во многих местных и зарубежных фестивалях, включая конкурс Евровидение 2017, в котором представляла Азербайджан с песней “Skeleton”, заняв 14-ое место. Она является главной вокалисткой группы Dihaj.

“Я верю, что музыка самая настоящая форма искусства. Как художник, мне хочется использовать музыку в качестве инструмента для исследования и сочетания различных олицетворений человечества. Вместе с ужасающим выражением человечества, человек является истинным проявлением искусства, что должно быть принято и восхвалено прежде всего им самим”.

______
On 5th of September, at 7 pm, Dihaj will present performance entitled “Transparency: As a Deep Color”.

This performance takes place in the context of Zadie Xa’s solo exhibition Child of Magohalmi and the Echos of Creation at YARAT Contemporary Art Space.

Dihaj is an experimental doom pop project based in Baku. The artist associates the underwater motives with deep harmonies and mid low tempo. The performance will feature a half improvised one hour set which will combine acoustic drum sound with electronic kick, immersive guitar reefs and volumetric pads, breathy vocals would change for shamanic descants.

Biography
Diana Hajiyeva (born 1989, in Maripol, Ukraine) is a musician, song producer and songwriter based in Baku. She graduated from the Baku Music Academy as a choir conductor and from The Institute of Contemporary Music Performance (London) as a contemporary singer. She participated in many of festivals locally and abroad among them at Eurovision Songcontest in 2017 with her song “Skeleton” representing Azerbaijan and finishing the 14th place. She is the lead vocalist of the group Dihaj.

“I believe that music is the most true form of art. As an artist my willing is to use music as a tool for researching and combining different manifestations of human being. Along with terrible demonstration of humanity, the human is a true piece of art which has to be accepted and praised by himself first of all”.