Yay düşərgəsi: Dihaj / Musiqi əsl incəsənət forması kimi

0
36

2-6 sentyabr tarixlərində YARAT Müasir İncəsənət Məkanı, ARTIM Layihə Məkanında “Daimi gözəllik: Musiqi əsl incəsənət forması kimi” adlı elektron musiqi mövzusunda ustad dərslərini elan edir. Proqram zamanı iştirakçılar musiqi sənətinə aid ədəbiyyat məlumatları, musiqi proqramlarından (Ableton) istifadənin əsas məqamlarını öyrənib, musiqinin insan şüuruna psixoloji təsirindən biliklər əldə edəcəklər, yekunda isə verilmiş mövzu (proqram təminatı üzrə əldə edilmiş texniki biliklər vasitəsi ilə) əsasında musiqi parçaları yaradacaqlar.

Proqram müğənni, bəstəkar, musiqiçi, Dihaj ləqəbi ilə tanınan Diana Hacıyeva tərəfindən keçiriləcək.

Yaş həddi: 18+
Qeydiyyat üçün: 0502469292

2-6 sentyabr, saat 18:00
ARTIM Layihə Məkanı
(İçərişəhər, Kiçik Qala, 5)

ARTIM haqqında
Təsis olunduğu 2015-ci ildən etibarən ARTIM (“tərəqqi” mənasında) azərbaycanlı incəsənət peşəkarlarının və YARAT Rezidentura proqramından olan beynəlxalq səviyyəli rəssamların eksperimental təcrübələrini və yeni işlərini nümayiş etdirir. Bakıda İçərişəhərdə yerləşən bu məkanda çoxsaylı kiçikmiqyaslı layihələr nümayiş etdirilməklə yanaşı, yeni ideyalar və əsərlər yaratmaq üçün gənc rəssamların seminarlar və gündəlik studiya təcrübələrinə qatılmasına imkan verən proqram – ARTIM Lab layihəsi təşkil edilmişdir.

İş rejimi: Çərşənbə axşamı – Bazar, 12:00 – 20:00
Əlavə məlumat: www.yarat.az; 0125051414

______
Пространство Современного Искусства YARAT объявляет мастер-класс по электронной музыке под названием «Постоянная красота: Музыка как истинная форма Искусства», со 2-го по 6-ое сентября, в Проектном Пространстве ARTIM. В ходе программы участники получат музыкально-литературные сведения, базовые навыки пользования музыкальным софтом (Ableton), уделят особое внимание психологическому воздействию музыки на деятельность мозга, получат возможность самостоятельно, исходя из заданной темы, создавать музыкальные фрагменты (на основе полученных технических знаний софта).

Вести программу будет Диана Гаджиева – певица, композитор, музыкант выступающий под сценическим псевдонимом Dihaj.

Возрастная категория 18+
Для регистрации: 0502469292

2-6 сентября, 18:00
Проектное Пространство ARTIM
(Ичеришехер, улица Кичик Гала, 5)

Про ARTIM
С момента создания в 2015 году ARTIM (переводится с азербайджанского языка как “прогресс”) посвящен демонстрации экспериментов и новых работ начинающих художников – как местных, так и иностранных – из программы резидентуры YARAT. На существующей площадке в Старом городе проводится множество мелких проектов; кроме того, на ней располагается АRTIM Lab – программа, благодаря которой молодые артисты могут принять участие в семинарах и ежедневных студиях, создавая новые идеи и работы; открывая новую площадку, мы с гордостью сообщаем, что эти инициативы будут реализовываться в еще более широком масштабе.

Режим работы: Вторник – Воскресенье, 12:00 – 20:00
Дополнительная информация: www.yarat.az; 0125051414

______
YARAT Contemporary Art Space announces workshops about the electronic music “Constant beauty: Music as a true form of Art”, from September 2 to 6 in ARTIM Project Space. During the program, participants will get musical and literary information, basic skills of using the musical softphone (Ableton), will pay attention to the psychological impact of music on the brain, will have the opportunity to create musical fragments (based on the technical knowledge of the software) on the basis of the given theme.

Singer, composer, and musician performing under the stage name Dihaj, Diana Hajiyeva, will lead the course.

Age restriction: 18+
For registration: 0502469292

September 2-6, 6:00 pm
ARTIM Project Space
Icherisheher, Kichik Gala 5, str.

About ARTIM
Since its establishment in 2015, ARTIM (meaning ‘progress’ in Azerbaijani) has been devoted to showing experimental practices and new work by emerging Azeri art professionals and international artists from YARAT’s residency programme. Based in Baku’s Old City, the existing space has featured multiple small-scale projects alongside hosting ARTIM Lab, a programme enabling young artists to engage in workshops and daily studio practice to generate new ideas and works.