“Özünü kəşf et” ustad dərsi yanvar ayı proqramı ilə qarşınızdadır

0

“Özünü kəşf et” ustad dərsi yanvar ayı proqramı ilə qarşınızdadır.
Ustadlarımız öz təcrübələrini sizlərlə paylaşaraq, “rənglər vasitəsi ilə özünüzü necə ifadə etmək olar?” sualına cavab tapmağa kömək edəcəklər.

Bütün ləvazimatlar XX-XXI əsrlər Azərbaycan Rəngkarlığı muzeyi tərəfindən qarşılanacaq. Təcrübəsindən asılı olmayaraq hər kəs dərslərdə iştirak edə bilər.
Ustad dərsləri çərşənbə günləri, 19:00-21:00 saatlarında keçiriləcək.

Yanvar proqramı:
15 yanvar – Gülnarə Ələkbərli
Linoqravüra

22 yanvar – Gülarə İsrafilova
Mövzu: “Peyzaj”

İştirakçıların sayı məhdud olduğundan qeydiyyatdan keçmək zəruridir.

Qeydiyyat çərşənbə axşamı–bazar günü, saat 12:00-dan 20:00-dək aparılır (0502514115)

XX-XXI əsrlər Azərbaycan Rəngkarlığı Muzeyi (Bayıl, YARAT Mərkəzinin yanı)

________
В рамках мастер-класса «Познай себя» мы подготовили новую программу на январь. И на этот раз профессиональные художники поделятся с вами своим опытом, помогут узнать о волшебстве цвета и научат выражать свой внутренний мир на холсте.

Каждый, независимо от их опыта, может принять участие.
Мастер-классы проходят каждую среду с 19:00 до 21:00. Все необходимые материалы предоставляются.

Программа на январь:
15 января – Гюльнара Алекберли
Линогравюра

22 января – Гюляра Исрафилова
Тема: “Пейзаж”

Количество мест ограничено. Регистрация проводится со вторника по воскресенье с 12:00 до 20:00 (0502514115)

Музей Живописи Азербайджана ХХ-ХХI веков (Баилово, рядом с Центром YARAT)

________
Within the frame of master class “Explore Yourself”, we have prepared a new, full of bright colors, program for January.
Professional artists will share their experience with you, help you learn about the magic of colors and teach you how to express your inner world on canvas. Classes are held every Wednesday from 19:00 to 21:00. All materials are provided.

Everyone, regardless of their experience, can take part.
Master classes are held every Wednesday from 19:00 to 21:00. All necessary materials are provided.

Program of January:
January 15 – Gulnara Alekberli
Lingravure

January 22- Gulara İsrafilova,
Topic: “Paysage”

Registration hours: from Tuesday until Sunday 12:00 to 20:00 (0502514115)
Museum of Azerbaijani Painting of the XX-XXI Centuries (Bayil District, near Yarat Centre)