İngiltərədə yerləşən Lids Universitetində”Beynəlxalq yay məktəbi”

0

İngiltərədə yerləşən Lids Universitetində”Beynəlxalq yay məktəbi”

Deadline 1 may 2020

Ətraflı⬇

https://www.leeds.ac.uk/info/125000/leeds_international_summer_school/159/about_the_programme

#GUYS #Azərbaycangənclərinədəstək #agd