DİM-in “Youtube” kanalına “vizuallaşdırılmış dərs”lərin yerləşdirilməsi davam edir

0

Dövlət İmtahan Mərkəzinin “Youtube” kanalına “vizuallaşdırılmış dərs”lərin yerləşdirilməsi davam edir

Məlum olduğu kimi, bu layihə çərçivəsində buraxılış və qəbul imtahanı fənləri üzrə V sinifdən başlayaraq dərsliklərdə verilmiş materiallar mövzu-mövzu bir neçə dəqiqəlik “vizuallaşdırılmış dərs” formasında hazırlanır. Burada əsas anlayışlar, mövzu ilə bağlı izahlar, dərsin əsas məzmunu əks olunur.

Hazırlanmış materiallardan istifadə ödənişsizdir və mərhələ-mərhələ DİM-in “Youtube” kanalına yerləşdirilir.

Orta ümumtəhsil müəssisələrində dərslərin mart ayının əvvəllərindən etibarən dayandırıldığı nəzərə alınaraq şagirdlər üçün əlverişli olsun deyə 2019-2020-ci ilin tədris planında 01.03.2020-ci il tarixindən sonrakı dövrə aid mövzular üzrə hazırlanmış “vizuallaşdırılmış dərs”lərin siyahısını (V-VII sinif) ayrıca təqdim edirik:

QEYD: Videolara baxmaq üçün mövzu adlarının üzərilərinə daxil olun (klikləyin).

V SİNİF

İngilis dili – V sinif

Say

Mövzuların adı

1

Unit 9. Famous people Lesson 2. At the library

2

Unit 9. Famous people Lesson 3. Who is David Copperfield?

3

Unit 9. Famous people Lesson 4. I know Oliver

4

Unit 10. Animals Lesson 1. Wild animals

5

Unit 10. Animals Lesson 2. Domestic animals

6

Unit 10. Animals Lesson 3. Animal habits

7

Unit 10. Animals Lesson 4. My favourite animal

8

Unit 11. Travelling Lesson 1. Transport

9

Unit 11. Travelling Lesson 2. From A to B

10

Unit 11. Travelling Lesson 3. I love travelling

11

Unit 11. Travelling Lesson 4. Flying is fun

12

Unit 12. Life is fun Lesson 1. Baku European Games 2015

13

Unit 12. Life is fun Lesson 2. Azerbaijani sportsmen

14

Unit 12. Life is fun Lesson 3. Eurovision in Azerbaijan

15

Unit 12. Life is fun Lesson 4. My favourite film

Azərbaycan dili – V sinif

Say

Mövzuların adı

1

Mürəkkəb isimlər və onların yazılışı

2

Mürəkkəb sifətlər və onların yazılışı

3

Cümlənin məqsəd və intonasiyaya görə növləri

 

Riyaziyyat – V sinif

Say

Mövzuların adı

1Dəyişənli ifadələr, ifadələrin sadələşdirilməsi
2Tənliklər, məsələ həlli
3Dəyişənlər, bərabərsizliklər
4Koordinat şəbəkəsi və koordinat cütləri
5Dəyişənlər, asılılıqlar
6Dəyişənlər, asılılıqlar, qrafiklər
7Qaydalar, asılılıqlar
8Məlumatı toplama və təqdimetmə
9Məlumatın müxtəlif qrafik formalarda təqdimi
10Histoqram
11Zamandan asılı xətti qrafiklər
12Dairəvi diaqram
13Məlumatlar, qrafik formalar
14Məlumatın təhlili

 

VI SİNİF

İngilis dili – VI sinif

Say

Mövzuların adı

1Unit 8. Ecology and Man Lesson 2. The Weather in England
2Unit 8. Ecology and Man Lesson 3. Environment
3Unit 8. Ecology and Man Lesson 4. What Can We Do?
4Unit 9. Space and Travelling Lesson 1. Do You Know Planets?
5Unit 9. Space and Travelling Lesson 2. Space Flights
6Unit 9. Space and Travelling Lesson 3. Are You Fond of Travelling?
7Unit 9. Space and Travelling Lesson 4. How Can You Travel?
8Unit 10. Our wonderful world Lesson 1. Around the World
9Unit 10. Our wonderful world Lesson 2. What is Wildlife?
10Unit 10. Our wonderful world Lesson 3. Animals’ Planet
11Unit 10. Our wonderful world Lesson 4. Nature of My Country

 

Fizika – VI sinif

 

Say

Mövzuların adı

1Temperatur və onun ölçülməsi
2Qarşılıqlı təsirlər. Toxunma ilə baş verən təsirlər
3Qravitasiya qarşılıqlı təsiri – Günəş sistemi
4Elektrik qarşılıqlı təsiri
5Maqnit qarşılıqlı təsiri
6Mexaniki hərəkət
7Maddənin daşınması və istilik hərəkəti
8Elektrik yüklərinin hərəkəti: Elektrik cərəyanı
9Enerji

 

Coğrafiya – VI sinif

 

Say

Mövzuların adı

1Torpaq
2İnsanın təbiətə uyğunlaşması
3Debat dərs. Amazon meşələri
4Yerin kosmik ünvanı
5Ay
6Gecə və gündüzün növbələşməsi
7Fəsillərin dəyişməsi
8Üfüqün cəhətlərinin təyini
9Kompas və azimut
10Miqyas
11Plan nədir?

 

Biologiya – VI sinif

 

Say

Mövzuların adı

1Tozlanma
2Orqanizmlərin cinsi çoxalması
3Toxumun cücərməsi
4Heyvanlarda böyümə və inkişaf
5Canlı orqanizmlərin məskunlaşması və yayılması
6Orqanizmlərin mühitlə qarşılıqlı əlaqəsi
7Təbii birliklər
8İnsan və canlı təbiət
9Azərbaycan qoruqları
10Mədəni bitkilərin insan həyatında əhəmiyyəti
11Dərman bitkiləri
12Heyvanların əhilləşdirilməsi və insan həyatında rolu
13Canlıların insan sağlamlığında rolu
14Düzgün qidalanma

 Azərbaycan tarixi – VI sinif

Say

Mövzuların adı

1.Albanların yadellilərə qarşı mübarizəsi
2.Albaniya mədəniyyəti
3.Azərbaycanda feodal münasibətlərinin bərqərar olması
4.Atropatena Sasanilər imperiyasının tərkibində
5.Albaniya Sasanilər imperiyasının tərkibində
6.Albaniya V–VI əsrlərdə

 

Ümumi tarix – VI sinif

Say

Mövzuların adı

1.Avropada ən qədim dövlət. Qədim yunan şəhər-dövlətləri
2.Yunanlar işğalçılara qarşı. Afina quldarlıq demokratiyası
3.Qədim Yunanıstan mədəniyyəti
4.Yunan şəhər-dövlətlərinin tənəzzülü. Makedoniya dövlətinin güclənməsi
5.Qədim Roma respublikasının yaranması
6.Respublikanın sonu. Roma imperiyasının yaranması və süqutu
7.Qədim Roma mədəniyyəti

 

İngilis dili – VII sinif

Say

Mövzuların adı

1.Unit 8. Art and Creativity lesson 2. Famous musicians
2.Unit 8. Art and Creativity Lesson 3. Dance, Dance, Dance!
3.Unit 8. Art and Creativity Lesson 4. Eurovision in Azerbaijan
4.Unit 8. Art and Creativity Lesson 5. At the Music Festival
5.Unit 9. The world of Talent Lesson 1. Talent Contests
6.Unit 9. The world of Talent Lesson 2. Special Talents
7.Unit 9. The world of Talent Lesson 3. Do You Like Flashmobs?
8.Unit 9. The World of Talent Lesson 4. Extreme Sports
9.Unit 10. Summer Holidays Lesson 1. How Can We Travel?
10.Unit 10. Summer Holidays Lesson 2. The Channel Tunnel
11.Unit 10. Summer Holidays Lesson 3. Let’s Travel!
12.Unit 10. Summer Holidays Lesson 4. Summer Plans

 

Kimya – VII sinif

 

Say

Mövzuların adı

1Oksigenin təbiətdə alınması və yayılması
2Oksigenin xassələri və tətbiqi
3Ozon
4Su, təbiətdə yayılması və xassələri
5Məhlullar
6Məhlulların qatılığının ifadə üsulları